Thông báo cho thuê sân tập bóng đá

     

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nhằm phát huy công năng của sân vận động Đông Kinh, tạo thêm sân chơi, bãi tập cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh thông báo cho thuê sân tập bóng đá tại Sân vận động Đông Kinh. Cụ thể:

         

1