CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2022) 

LỊCH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX NĂM 2022

LỊCH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT

* Thời gian: từ 5/11 -6/11/2021              Sáng: 8h00         Chiều: 14h00    

* Địa điểm: Sân Trung tâm Quần vợt Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn.

Ngày

             Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
5/11 Sáng 1 Thiệp + Hạnh (Bộ CHBĐBP)-Bình + Hoài (L. Bình) Đôi NN
2 Hưng + Chính (SGD)- Sơn + Anh (Công An tỉnh) A Đôi Nam
3 Dũng + Mạnh (Cao Lộc) -Hiền + Bình (Lộc Bình) A Đôi Nam
4 Tùng + Đô (TP lạng Sơn) -Lâm + Nghĩa (SGD) C Đôi Nam
5 Minh + Anh (Cao Lộc)-Hưng + Hiếu (Hữu Lũng) E Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
5/11 Sáng 1 Tùng + Hiền (TP Lạng Sơn)- Điền + Nga (Cao Lộc) Đôi NN
2 Toàn + Mạnh (BộCHBĐBP)-Quyết + Huân (Tr.Định) B Đôi Nam
3 Tuấn + Lâm (Bắc Sơn)- Huy + Hoàng (Đình Lập) B Đôi Nam
4 Hoài + Hà(L .Bình)-Tâm + Hiền (TP LạngSơn) Đôi Nữ
5 Tuấn + Đạt (Công An Tỉnh)-Đức + Hưng (Văn Lãng) D Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
5/11 Chiều 1 Thiệp + Hạnh (Bộ CHBĐBP)-Điền + Nga (Cao Lộc) Đôi NN
2 Hưng + Chính (SGD)- Hiền + Bình (Lộc Bình) A Đôi Nam
3 Sơn + Anh (Công An tỉnh)-Dũng + Mạnh (Cao Lộc) A Đôi Nam
4 Huyền + Anh (Cao Lộc)-Hoài + Hà ( Lộc Bình) Đôi Nữ
5 Anh + Dự (TPLạng Sơn)-Tuấn + Đạt (Công An Tỉnh) D Đôi Nam
6 Thiệp + Hạnh (BộCHBĐBP)-Tùng + Hiền (L.Sơn) Đôi NN

Ngày

             Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
5/11 Chiều 1 Bình + Hoài (Lộc Bình)-Tùng + Hiền (TP Lạng Sơn) Đôi NN
2 Toàn + Mạnh (BộCHBĐBP)-Huy + Hoàng (Đình Lập) B Đôi Nam
3 Quyết + Huân (Tràng Định)-Tuấn + Lâm (Bắc Sơn) B Đôi Nam
4 Đức + Nghệ (Văn Quan)-Tùng + Đô (TP lạng Sơn) C Đôi Nam
5 Thái + Đức (Lộc Bình)- Minh + Anh (Cao Lộc) E Đôi Nam
6 Điền + Nga (Cao Lộc)-Bình + Hoài (Lộc Bình) Đôi NN

Ngày

             Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội

6/11

Sáng 1 Hưng + Chính (SGD)-Dũng + Mạnh (Cao Lộc) A Đôi Nam
2 Hiền + Bình (Lộc Bình)-Sơn + Anh (Công An tỉnh) A Đôi Nam
3 Lâm + Nghĩa (SGD)-Đức + Nghệ (Văn Quan) C Đôi Nam
4 Hưng + Hiếu (Hữu Lũng)-Thái + Đức (Lộc Bình) E Đôi Nam
5 TK1: 1A – 2C,D,E Đôi Nam
6                              TK3: 1C – 2B Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
6/11 Sáng 1 Toàn + Mạnh (Bộ CHBĐBP)-Tuấn + Lâm (Bắc Sơn) B Đôi Nam
2 Huy + Hoàng (Đình Lập)-Quyết + Huân (Tràng Định) B Đôi Nam
3 Đức + Hưng (Văn Lãng)-Anh + Dự (TP Lạng Sơn) D Đôi Nam
4 Tâm + Hiền (TP Lạng Sơn)-Huyền + Anh (Cao Lộc) Đôi Nữ
5 TK2: 1B – 2A Đôi Nam
6 TK4: 1D – 1E Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
6/11 Chiều 1 BK1: TK1 – TK3 Đôi Nam
2 Tranh Giải 3 Đôi Nam
3 Chung Kết Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
6/11 Chiều 1 BK2: TK2- TK4 Đôi Nam

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN QUẦN VỢT

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hưng + Chính (Sở Giáo Dục)
2 Dũng + Mạnh (Huyện Cao Lộc)
3 Hiền + Bình (Huyện Lộc Bình)
4 Sơn + Anh (Công An tỉnh)

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Toàn + Mạnh (Bộ CHBĐBP)
2 Tuấn + Lâm (Huyện Bắc Sơn)
3 Huy + Hoàng (Huyện Đình Lập)
4 Quyết + Huân (Huyện Tràng Định)

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tùng + Đô (TP Lạng Sơn)
2 Lâm + Nghĩa (Sở Giáo Dục)
3 Đức + Nghệ (Huyện Văn Quan)

Bảng D

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuấn + Đạt (Công An Tỉnh)
2 Đức + Hưng (Huyện Văn Lãng)
3 Anh + Dự (TP Lạng Sơn)

Bảng E

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Minh + Anh (Huyện Cao Lộc)
2 Hưng + Hiếu (Huyện Hữu Lũng)
3 Thái + Đức (Huyện Lộc Bình)

TK1: 1A - 2C,D,E………………………………………………………………………………

TK2: 1B - 2A……………………………………………………………………………………

TK3: 1C – 2B………………………………………………………………………………......

TK4: 1D – 1E…………………………………………………………………………………..

BK1: TK1 – TK3.................................................................................................................

BK2: TK2 – TK4.................................................................................................................

TRANH GIẢI BA:..........................................................................................................

CHUNG KẾT:...............................................................................................................

ĐÔI NỮ

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hoài + Hà ( Lộc Bình)
2 Tâm + Hiền (TP Lạng Sơn)
3 Huyền + Anh (Cao Lộc)

ĐÔI NAM NỮ

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thiệp + Hạnh (Bộ CHBĐBP)
2 Tùng + Hiền (TP Lạng Sơn)
3 Điền + Nga (Cao Lộc)
4 Bình + Hoài (Lộc Bình)