CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2022) 

Lịch thi đấu môn Bắn nỏ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 14/4/2022

                     Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Nam Đứng Bắn                                                           - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đứng bắn Tổng XH
1 Nguyễn Tuấn Đạt H.Chi Lăng 1 1
2 Dương Thanh Bình H.Bắc Sơn 2
3 Hoàng Văn Duy H.Văn Quan 3
4 Hoàng Văn Lộc H.Bình Gia 4
5 Hoàng Ngọc Vũ H.Đình Lập 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đứng bắn Tổng XH
6 Lục Vĩnh Thịnh Sở GD&ĐT 2 1
7 Hoàng Hải Lý H.Lộc Bình 2
8 Hoàng Văn Nôi H.Văn Lãng 3
9 Lương Như Quyết TP Lạng Sơn 4
10 Nguyễn Duy Tân H.Hữu Lũng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đứng bắn Tổng XH
11 Vũ Mạnh Hà H.Tràng Định 3 1
12 Hoàng Văn Hậu H.Cao Lộc 2
13 Đào Bá Trung CA.Tỉnh 3

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 14/4/2022

                     Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Nữ Đứng Bắn                                                           - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đứng bắn Tổng XH
1 Chu Thị Kim Thoa H.Chi Lăng 1 1
2 Lý Thu Thanh H.Bắc Sơn 2
3 Hoàng Thị Mỹ Hoa H.Văn Quan 3
4 Vũ Thị Lan Hương H.Bình Gia 4
5 Đinh Bích Hạnh H.Đình Lập 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đứng bắn Tổng XH
6 Dương Thị Quỳnh Hoa Sở GD&ĐT 2 1
7 Hoàng Diệu Thuần H.Lộc Bình 2
8 Hoàng Ánh Nguyệt H.Văn Lãng 3
9 Mẫn Lệ Thu Uyên TP Lạng Sơn 4
10 Đàm Thị Thùy Linh H.Hữu Lũng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đứng bắn Tổng XH
11 Nông Minh Phượng H.Tràng Định 3 1
12 Hà Thùy Linh H.Cao Lộc 2

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 14/4/2022

                     Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Nam Quỳ Bắn                                                           - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Quỳ bắn Tổng XH
1 Hoàng Ngọc Vũ H.Đình Lập 1 1
2 Lăng Ngọc Sơn H.Chi Lăng 2
3 Nguyễn Hữu Dũng H.Bắc Sơn 3
4 Triệu Minh Tuấn H.Văn Quan 4
5 Hoàng Minh Giang H.Bình Gia 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Quỳ bắn Tổng XH
6 Lục Văn Chính H.Hữu Lũng 2 1
7 Đặng Văn Say Sở GD&ĐT 2
8 Đặng Chung Du H.Lộc Bình 3
9 Chu Văn Huyên H.Văn Lãng 4
10 Vy Văn Giang TP Lạng Sơn 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Quỳ bắn Tổng XH
11 Đinh Công Hoan CA.Tỉnh 3 1
12 Đàm Minh Hà H.Tràng Định 2
Hoàng Trần Tùng Dương H.Cao Lộc

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 14/4/2022

                     Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Nữ Quỳ Bắn                                                           - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Quỳ bắn Tổng XH
1 Đinh Bích Hạnh H.Đình Lập 1 1
2 Nguyễn Thị Thu Hảo H.Chi Lăng 2
3 Hoàng Thị Hồng H.Bắc Sơn 3
4 Vi Thị Quỳnh H.Văn Quan 4
5 Nông Thị Thắm H.Bình Gia 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Quỳ bắn Tổng XH
6 Đàm Thị Thùy Linh H.Hữu Lũng 2 1
7 Nguyễn Thị Hằng Sở GD&ĐT 2
8 Lê Thị Thơm H.Lộc Bình 3
9 Nguyễn Thị Hằng H.Văn Lãng 4
10 Bế Linh Quyên TP Lạng Sơn 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Quỳ bắn Tổng XH
11 Hoàng Thị Quỳnh Anh H.Cao Lộc 3 1
12 Triệu Thị Thơm H.Tràng Định 2

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 15/4/2022

                     Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Đồng Đội Nam Đứng Bắn                                                         - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
1 Nguyễn Tuấn Đạt H.Chi Lăng 1 1
2 Dương Thanh Bình H.Bắc Sơn 2
3 Triệu Minh Tuấn H.Văn Quan 3
4 Hoàng Văn Sửa H.Bình Gia 4
5 Vi Văn Trí H.Đình Lập 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
6 Lục Vĩnh Thịnh Sở GD&ĐT 2 1
7 Hoàng Hải Lý H.Lộc Bình 2
8 Hoàng Văn Nôi H.Văn Lãng 3
9 Lương Như Quyết TP Lạng Sơn 4
10 Đinh Công Hoan Công An Tỉnh 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
11 Hoàng Trọng Hinh H.Tràng Định 3 1
12 Hoàng Văn Mạnh H.Cao Lộc 2
13 Vi Quang Hiến H.Chi Lăng 3
14 Nguyễn Hữu Dũng H.Bắc Sơn 4
15 Hoàng Văn Duy H.Văn Quan 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
16 Hoàng Minh Giang H.Bình Gia 4 1
17 Đặng Văn Lộc H.Đình Lập 2
18 Phùng Minh Hiển Sở GD&ĐT 3
19 Đặng Chung Du H.Lộc Bình 4
20 Hứa Văn Dương H.Văn Lãng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
21 Nguyễn Thế Hùng TP Lạng Sơn 5 1
22 Đào Bá Trung CA Tỉnh 2
23 Vũ Mạnh Hà H.Tràng Định 3
24 Hoàng Văn Hậu H.Cao Lộc 4
25 Lăng Ngọc Sơn H.Chi Lăng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
26 Đặng Văn Hiếu H.Bắc Sơn 6 1
27 Hoàng Viết Văn H.Văn Quan 2
28 Hoàng Văn Lộc H.Bình Gia 3
29 Hoàng Gia Công H.Đình Lập 4
30 Đặng Văn Say Sở GD&ĐT 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
31 Mai Văn Chuyên H.Lộc Bình 7 1
32 Trần Thanh Sơn H.Văn Lãng 2
33 Mai Xuân Trường Công An Tỉnh 3
34 Vy Văn Giang TP Lạng Sơn 4
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
35 Nguyễn Minh Mạnh H.Tràng Định 8 1
36 Trần Tùng Dương H.Cao Lộc 2

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 15/4/2022

                     Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Đồng Đội Nữ Đứng Bắn                                                           - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
1 Chu Thị Kim Thoa H.Chi Lăng 1 1
2 Đặng Thị Lành H.Bắc Sơn 2
3 Vi Thị Quỳnh H.Văn Quan 3
4 Nông Thị Thắm H.Bình Gia 4
5 Vi Thị Linh Chi Huyện Đình Lập 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
6 Dương Thị Quỳnh Hoa Sở GD&ĐT 2 1
7 Hoàng Diệu Thuần H.Lộc Bình 2
8 Nguyễn Thị Hằng H.Văn lãng 3
9 Mẫn Lê Thu Uyên TP Lạng Sơn 4
10 Nông Minh Phượng H.Tràng Định 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
11 Hà Thùy Linh H.Cao Lộc 3 1
12 Vi Thị Thắm H.Chi Lăng 2
13 Hoàng Thị Hồng H.Bắc Sơn 3
14 Nông Thị Chỉêm H.Văn Quan 4
15 Vũ Thị Lan Hương H.Bình Gia 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
16 Hoàng Thị Lễ H.Đình Lập 4 1
17 Nguyễn Thị Hằng Sở GD&ĐT 2
18 Lê Thị Thơm H.Lộc Bình 3
19 Chu Thị Thu H.Văn Lãng 4
20 Hoàng Thị Oanh TP Lạng Sơn 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
21 Dương Thị Hằng H.Tràng Định 5 1
22 Nguyễn Thanh Hằng H.Cao lộc 2
23 Nguyễn Thị Thu Hảo H .Chi Lăng 3
24 Lý Thu Thanh H.Bắc Sơn 4
25 Hoàng Thị Mỹ Hoa H.Văn Quan 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
26 Nông thị Thủy H.Bình Gia 6 1
27 Đặng Thị Phương Cúc H.Đình Lập 2
28 Hoàng Thị Thành Sở GD&ĐT 3
29 Mã Thị Hiệp H.Lộc Bình 4
30 Hoàng Ánh Nguyệt H.Văn lãng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
31 Bế Linh Quyên TP Lạng Sơn 7 1
32 Triệu Thị Thơm H Tràng Định 2
33 Hoàng Thị Quỳnh Anh H.Cao Lộc 3

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 16/4/2022

                    Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Đồng Đội Nam Quỳ Bắn                                                          - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
1 Vi Văn Trí H.Đình Lập 1 1
2 Nguyễn Tuấn Đạt H.Chi Lăng 2
3 Dương Thanh Bình H.Bắc Sơn 3
4 Triệu Minh Tuấn H.Văn Quan 4
5 HoàngVăn Sửa H.Bình Gia 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
6 Hoàng Trọng Hinh H.Tràng Định 2 1
7 Lục Vĩnh Thịnh Sở GD&ĐT 2
8 Hoàng Hải Lý H.Lộc Bình 3
9 Lương Như Quyết TP Lạng Sơn 4
10 Hoàng Văn Nôi H.văn Lãng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
11 Đinh Công Hoan Công An Tỉnh 3 1
12 Hoàng Văn Mạnh H.Cao Lộc 2
13 Đặng Văn Lộc H.Đình Lập 3
14 Vi Văn Hiến H.Chi Lăng 4
15 Nguyễn Hữu Dũng H.Bắc Sơn 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
16 Hoàng Văn Duy H.Văn Quan 4 1
17 Hoàng Minh Giang H.Bình Gia 2
18 Vũ Mạnh Hà H. Tràng Định 3
19 Phùng Minh Hiển Sở GD&ĐT 4
20 Mai Văn Chuyên H.Lộc Bình 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
21 Hứa Hải Dương H.Văn lãng 5 1
22 Nguyễn Thế Hùng TP Lạng Sơn 2
23 Đào Bá Chung CA Tỉnh 3
24 Hoàng Văn Hậu H.Cao lộc 4
25 Lăng Ngọc Sơn H.Chi Lăng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
26 Đặng Văn Hiếu H.Bắc Sơn 6 1
27 Hoàng Viết Văn H.Văn Quan 2
28 Hoàng Văn lộc H.Bình Gia 3
29 Hoàng Gia Công H.Đình Lập 4
30 Đàm Minh Hà H.Tràng Định 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
31 Đặng Văn Say Sở GD&ĐT 7 1
32 Đặng Chung Du H.Lộc Bình 2
33 Chu Văn Huyên H.Văn Lãng 3
34 Vy Văn Giang TP Lạng Sơn 4
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Đứng bắn Tổng XH
35 Trần Tùng Dương H.Cao Lộc 8 1
36 Mai Xuân Trường Công An Tỉnh 2

Danh sách thi đấu môn bắn nỏ

- Thời gian: Từ chiều ngày 16/4/2022

                     Chiều 13h30

- Tư thế bắn: Đồng Đội Nữ Quỳ Bắn                                                            - Địa điểm: Nhà Thi Đấu TDTT Tỉnh.

TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
1 Chu Thị Kim Thoa H.Chi Lăng 1 1
2 Đặng Thị Lành H.Bắc Sơn 2
3 Vi Thị Quỳnh H.Văn Quan 3
4 Nông Thị Thắm H.Bình Gia 4
5 Vi Thị Linh Chi H.Đình Lập 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
6 Hoàng Thị Thành Sở GD&ĐT 2 1
7 Hoàng Diệu Thuần H.Lộc Bình 2
8 Nguyễn Thị Hằng H.Văn Lãng 3
9 Mẫn Lê Thu Uyên TP Lạng Sơn 4
10 Nông Minh Phượng H.Tràng Định 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
11 Hà Thùy Linh H.Cao Lộc 3 1
12 Vi Thị Thắm Huyện Chi Lăng 2
13 Hoàng Thị Hồng H.Bắc Sơn 3
14 Nông Thị Chiêm H.Văn Quan 4
15 Vũ Thị Lan Hương H.Bình Gia 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
16 Hoàng Thị Lễ H.Đình Lập 4 1
17 Dương Thị Qùynh Hoa Sở GD&ĐT 2
18 Lê Thị Thơm H.Lộc Bình 3
19 Chu Thị Thu H.Văn Lãng 4
20 Hoàng Thị Oanh TP Lạng Sơn 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
21 Dương Thị Hằng H.Tràng Định 5 1
22 Nguyễn Thanh Hằng H.Cao lộc 2
23 Nguyễn Thị Thu Hảo H.Chi lăng 3
24 Lý Thu Thanh H.Bắc Sơn 4
25 Hoàng Thị Mỹ Hoa H.Văn Quan 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
26 Nông Thị Thủy H.Bình Gia 6 1
27 Đặng Thị Phương Cúc H.Đình Lập 2
28 Nguyễn Thị Hằng Sở GD&ĐT 3
29 Mã Thị Hiệp H.Lộc Bình 4
30 Hoàng Ánh Nguyệt H.Văn lãng 5
TT Họ và tên Đơn vị Lượt Bia Số Tư thê bắn
Đồng Đội Quỳ bắn Tổng XH
31 Bế Linh Quyên TP Lạng Sơn 7 1
32 Nông Thị Ạnh Thơ H.Tràng Định 2
33 Hoàng Thị Quỳnh Anh H.Cao Lộc 3

Chiều 14:Nội Dung Cá nhân Nam Đứng Bắn – Nữ Đứng Bắn – Nam Quỳ Bắn- Nữ Quỳ Bắn

Chiều 15: Nội Dung Đồng Đội Nam Đứng Bắn – Đồng Đội Nữ Đứng Bắn

Chiều 16: Nội Dung Đồng Đội Nam Quỳ Bắn – Đồng Đội Quỳ Đứng Bắn