THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH LẠNG SƠN 2022

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG

TỈNH LẠNG SƠN 2022

Ngày

           Buổi

Giờ Trận Bảng Đội gặp Đội Mầu áo Sân

19/5

Sáng

8h00 1 A Chi Lăng – Hữu Lũng

Đông

Kinh

9h00 2 A Bình Gia – Tràng Định
10h00 3 B Thành Phố - Lộc Bình

Chiều

14h00 1 A Chi Lăng – Tràng Định
15h00 2 A Bình Gia - Hữu Lũng
16h00 3 B Cao Lộc - Thành Phố
20/5

Sáng

7h30 1 A Chi Lăng – Bình Gia
8h30 2 A Tràng Định - Hữu Lũng
9h30 3 B Lộc Bình – Cao Lộc

Chiều

14h30 1 BK1: 1A – 2B
15h30 2 BK2 1B– 2A
21/5 Sáng 8h00 1 CK

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG

Bảng A:

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 H. Chi Lăng
2 H. Bình Gia
3 H. Tràng Định
4 H. Hữu Lũng

Bảng B:

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thành Phố
2 H. Lộc Bình
3 H. Cao Lộc

Bk1 …………………………………………………………

Bk2 …………………………………………………………

CK …………………………………………………………

Mội thắc mắc xin liên hệ Đc: Đỗ Ngọc Tuấn.             SĐT: 0916237668

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN

TỈNH LẠNG SƠN 2022

Ngày

           Buổi

Giờ Trận Đội gặp Đội Mầu áo Sân
19/5 Sáng 8h00 1 Cao Lộc – Tràng Định

Đông

Kinh

9h15 2 Thành Phố - Chi Lăng
Chiều 14h00 1 Bình Gia – Trang Định
15h15 2 Thành Phố - Cao Lộc

20/5

Sáng 8h00 1 Bình Gia – Thành Phố
9h15 2 Chi Lăng – Cao Lộc
Chiều 14h00 1 Tràng Định – Thành Phố
15h15 2 Chi Lăng – Bình Gia
21/5 Sáng 8h00 1 Cao Lộc – Bình Gia
9h15 2 Tràng Định – Chi Lăng

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN

TT Đội 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Thành Phố
2 H Cao Lộc
3 H Tràng Định
4 H Chi Lăng
5 H Bình Gia

Mội thắc mắc xin liên hệ Đc: Đỗ Ngọc Tuấn.             SĐT: 0916237668