THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

Đại hội Chi đoàn sự nghiệp thể thao

Được sự nhất trí của Chi bộ, chính quyền. Chi đoàn sự nghiệp thể thao tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016. Thời gian 14h00' ngày 11/3/2016 Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và đã bầu ra được BCH mới nhiệm kỳ 2015-2016 gồm 03 đ/c có đủ năng lực phẩm chất để chỉ đạo đoàn thanh niên.DSC00386