THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành TDTT

Ngày 23/3/2016. Chi đoàn Sự nghiệp thể thao tổ chức giao lưu bóng đá DSC0035111181286 1733350660235304 601701870297687466 n