NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2023)!

LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG CÁC CLB LẠNG SƠN MỞ RỘNG NĂM 2016

LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG TỈNH LẠNG SƠN

***

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG CÁC CLB LẠNG SƠN MỞ RỘNG NĂM 2016

* Thời gian: Từ ngày 15/12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2016

- Buổi sáng: 7h30'

- Buổi chiều: 13h30'

- Buổi tối: 19h00'

* Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, tháng 12 năm 2016

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

15/12

Sáng

1 Khởi (Cao Lộc) - Đức (Sông Thương)   Đơn nam N1
2 Tú (Huyện ủy HL) - Vượng (Lộc Bình)   Đơn nam N1
3 Tuấn+Đảy(CLB 2/9) - Mẫu+Trường(P Vĩnh Trại) A Đôi nam N4
4 Hưng+Cường(Đoàn Kết) - Hà+Luận(Tam Thanh) B Đôi nam N4
5 Thành+Dương (CLB 30/4) - Mai+Anh(Bắc Sơn) A Đôi NN N1
6 Tùng+Hiền(ASTEC) - Hiệp+Xuân(CLB 2/9) A Đôi NN N1

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

15/12

Sáng

1 Hoàng (CLB 2/9) - Lưu (CLB 3/2)   Đơn nam N1
2 Anh (Bắc Sơn) - Tập (Bắc Giang)   Đơn nam N1
3 Lình+Thép(Bắc Sơn) - Đoàn+Quang(CLB 30/4) C Đôi nam N4
4 Xuyên+Đàm(Đồng Tâm) - Tuấn+Chuẩn(K3 Tam Thanh) C Đôi nam N4
5 Oanh+Trung(The Win) - Đạt+Bích(Lộc Bình) B Đôi NN N1
6 Liên+Hiện(CLB 2/9) - Dung+Huyền(CLB 30/4)   Đôi nữ N4

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

15/12

Sáng

1 Trường (Bắc Giang) - Hậu (CLB Nhất Sơn)   Đơn nam N1
2 Ngọc (CLB Đoàn Kết) - Hải (CLB ASTEC)   Đơn nam N1
3 Học (Trung tâm TTN) - Hải (CLB Hải Yến)          Đơn nam N1
4 Thu+Huyền(Tràng Định) - Hồng+Lành(CLB 2/9)   Đôi nữ N3
5 Hải+Ánh(Hải Yến) - Lưu+My(CLB 3/2) B Đôi NN N1
6 Điềm+Oanh(CLB 30/4) - Huyền+Hiệp(Tam Thanh)   Đôi nữ N3

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

15/12

Tối

1 Thành+Dương (CLB 30/4) - Hiệp+Xuân(CLB 2/9) A Đôi NN N1
2 Mai+Anh(Bắc Sơn) - Tùng+Hiền(ASTEC) A Đôi NN N1
3 Lình+Thép(Bắc Sơn) - Tuấn+Chuẩn(K3 Tam Thanh) C Đôi nam N4
4 Trung+Trà (ASTEC) - Dũng+Huệ(Ninh Bình)   Đôi NN N3
5 Thu+Huyền(Tràng Định) - Huyền+Hiệp(Tam Thanh)   Đôi nữ N3
6 Hồng+Lành(CLB 2/9) - Điềm+Oanh(CLB 30/4)   Đôi nữ N3

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

15/12

Tối

1 Oanh+Trung(The Win) - Lưu+My(CLB 3/2) B Đôi NN N1
2 Đạt+Bích(Lộc Bình) - Hải+Ánh(Hải Yến) B Đôi NN N1
3 Đoàn+Quang(CLB 30/4) - Xuyên+Đàm(Đồng Tâm) C Đôi nam N4
4 Thuần+Hạnh(CLB Tháng 10) - Mẫu+Huệ(Cao Lộc)   Đôi NN N4
5 Nghĩa+Vân(Chi Lăng) - Hạnh+Thúy(Bắc Giang)   Đôi NN N4
6 Dung+Huyền(CLB 30/4) - Thịnh+Lan(Cao Lộc)   Đôi nữ N4

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

15/12

Tối

1 Phú+Hoan(Bắc Giang) - Tuấn+Đảy(CLB 2/9) A Đôi nam N4
2 Khôi+Đâu(Cty Tư vấn XD LS) - Hưng+Cường(Đoàn Kết) B Đôi nam N4
3 Học+Thượng(ASTEC) - Thành+Khoa(Huyện Ủy HL) A Đôi nam N3
4 Chung+Trung(Đoàn Kết) - Xuân+Doan(Tam Thanh) C Đôi nam N3
5 Giang+Khoa(Hải Dương) - Sơn+Phương(Bắc Giang) C Đôi nam N3
6 Hùng+Sơn(CLB 3/2) - Hùng+Long(Nhất Sơn) B Đôi nam N3

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

16/12

Sáng

1 Khánh (Trung Tâm TTN) - Tùng (Đình Lập)   Đơn nam N1
2 Thắng trận 1 - Quỳnh (The Win)   Đơn nam N1
3 Thường (CLB Nguyễn Du) - Thắng trận 6   Đơn nam N1
4 Mẫu+Trường(P Vĩnh Trại) - Phú+Hoan(Bắc Giang) A Đôi nam N4
5 Hà+Luận(Tam Thanh) - Khôi+Đâu(Cty Tư vấn XD LS) B Đôi nam N4
6 Thành+Dương (CLB 30/4) - Tùng+Hiền(ASTEC) A Đôi NN N1
7 Hiệp+Xuân(CLB 2/9) - Mai+Anh(Bắc Sơn) A Đôi NN N1

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

16/12

Sáng

1 Tuyền+Quỳnh(The Win) - Vân+Lệ (Cao Lộc)   Đôi nữ N1
2 Thắng trận 3 - Bình (CLB 3/2)   Đơn nam N1
3 Thắng trận 7 - Đạt (Lộc Bình)   Đơn nam N1
4 Lình+Thép(Bắc Sơn) - Xuyên+Đàm(Đồng Tâm) C Đôi nam N4
5 Tuấn+Chuẩn(K3 Tam Thanh) - Đoàn+Quang(CLB 30/4) C Đôi nam N4
6 Oanh+Trung(The Win) - Hải+Ánh(Hải Yến) B Đôi NN N1
7 Thịnh+Lan(Cao Lộc) - Liên+Hiện(CLB 2/9)   Đôi nữ N4

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

16/12

Sáng

1 Thành (Đình Lập) - Thắng trận 4   Đơn nam N1
2 Thắng trận 5 - Khánh (Cao Lộc)   Đơn nam N1
3 Thuần+Hạnh(CLB Tháng 10) - Hạnh+Thúy(Bắc Giang)   Đôi NN N4
4 Mẫu+Huệ(Cao Lộc) - Nghĩa+Vân(Chi Lăng)   Đôi NN N4
5 Thu+Huyền(Tràng Định) - Điềm+Oanh(CLB 30/4)   Đôi nữ N3
6 Lưu+My(CLB 3/2) - Đạt+Bích(Lộc Bình) B Đôi NN N1
7 Huyền+Hiệp(Tam Thanh) - Hồng+Lành(CLB 2/9)   Đôi nữ N3

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

16/12

Tối

1 Hiệp+Hưng(Minh Khai HN) - Học+Thượng(ASTEC) A Đôi nam N3
2 Chung+Trung(Đoàn Kết) - Sơn+Phương(Bắc Giang) C Đôi nam N3
3 Xuân+Doan(Tam Thanh) - Giang+Khoa(Hải Dương) C Đôi nam N3
4 Trung+Tuấn(Nhị Thanh) - Hùng+Sơn(CLB 3/2) B Đôi nam N3
5 BK1: 1A - 2B   Đôi NN N1
6 BK2: 1B - 2A   Đôi NN N1

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

16/12

Tối

1 Hòa+Vân(CLB 2/9) - Trung+Trà (ASTEC)   Đôi NN N3
2 Thuần+Hạnh(CLB Tháng 10) - Nghĩa+Vân(Chi Lăng)   Đôi NN N4
3 Hạnh+Thúy(Bắc Giang) - Mẫu+Huệ(Cao Lộc)   Đôi NN N4
4 Tùng (Bắc Sơn) - Thắng trận 2   Đơn nam N1
5 Thọ+Mai(Huyện Ủy HL) - Thủy+Trúc(Bắc Sơn) B Đôi NN N2
6 Tuấn+Thủy(ASTEC) - Hùng+Huệ(CLB 30/4) A Đôi NN N2

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

16/12

Tối

1 Ánh (CLB Hải Yến) - Thúy (CLB 30/4) A Đơn nữ N1
2 My (CLB 3/2) - Hiền (CLB ASTEC) B Đơn nữ N1
3 Trung+Khánh(Lộc Bình) - Tuấn+Trình(Đoàn Kết) A Đôi nam N1
4 Quỳnh+Tuấn(The Win) - Linh+Đức(Bộ đội BP) B Đôi nam N1
5 Tùng+Thành(Đình Lập) - Hải+Đức(ASTEC) B Đôi nam N1
6 Tú+Thọ(Huyện Ủy HL) - Tập+Trường(Bắc Giang) C Đôi nam N1

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

17/12

Sáng

1 Thắng trận 8 - Thắng trận 9   Đơn nam N1
2 Thắng trận 10 - Thắng trận 11   Đơn nam N1
3 Dũng+Huệ(Ninh Bình) - Hòa+Vân(CLB 2/9)   Đôi NN N3
4 Tùng+Thường(Nguyễn Du) - Tùng+Vinh(CLB 3/2) C Đôi nam N1
5 Tùng+Thành(Bắc Sơn) - Học+Khánh(Trung tâm TTN) D Đôi nam N1
6 Đức+Trường(Sông Thương) - Hiệp+Hoàng(CLB 2/9) D Đôi nam N1
7 Trang+Mai (Bắc Sơn) - Tuyền+Quỳnh(The Win)   Đôi nữ N1

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

17/12

Sáng

1 Thắng trận 12 - Thắng trận 13   Đơn nam N1
2 Thành+Khoa(Huyện Ủy HL) - Hiệp+Hưng(Minh Khai HN) A Đôi nam N3
3 Chung+Trung(Đoàn Kết) - Giang+Khoa(Hải Dương) C Đôi nam N3
4 Sơn+Phương(Bắc Giang) - Xuân+Doan(Tam Thanh) C Đôi nam N3
5 Hùng+Long(Nhất Sơn) - Trung+Tuấn(Nhị Thanh) B Đôi nam N3
6 Trang (Bắc Sơn) - Ánh (CLB Hải Yến) A Đơn nữ N1
7 Dương (CLB 30/4) - My (CLB 3/2) B Đơn nữ N1

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

17/12

Sáng

1 Thắng trận 14 - Thắng trận 15   Đơn nam N1
2 Quỳnh+Tuấn(The Win) - Hải+Đức(ASTEC) B Đôi nam N1
3 Linh+Đức(Bộ đội BP) - Tùng+Thành(Đình Lập) B Đôi nam N1
4 Thắng+Minh(Nhất Sơn) - Trung+Khánh(Lộc Bình) A Đôi nam N1
5 Huyền+Long(Cao Lộc) - Tuấn+Thủy(ASTEC) A Đôi NN N2
6 Đang+Tuyền(The Win) - Thọ+Mai(Huyện Ủy HL) B Đôi NN N2
7 Hưng+Bằng(CLB 2/9) - Hà+Hưng(Cao Lộc) A Đôi nam N2

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

17/12

Tối

1 Cường+Bắc(Đoàn Kết) - Chiến+Dũng(Bắc Sơn) B Đôi nam N2
2 Tuấn+Trình(Đoàn Kết) - Thắng+Minh(Nhất Sơn) A Đôi nam N1
3 Tập+Trường(Bắc Giang) - Tùng+Thường(Nguyễn Du) C Đôi nam N1
4 Tú+Thọ(Huyện Ủy HL) - Tùng+Vinh(CLB 3/2) C Đôi nam N1
5 BK1: Thắng trận 16 - Thắng trận 17   Đơn nam N1
6 BK2: Thắng trận 18 - Thắng trận 19   Đơn nam N1

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

17/12

Tối

1 Tùng+Thành(Bắc Sơn) - Hiệp+Hoàng(CLB 2/9) D Đôi nam N1
2 Học+Khánh(Trung tâm TTN) - Đức+Trường(Sông Thương) D Đôi nam N1
3 Thúy (CLB 30/4) - Trang (Bắc Sơn) A Đơn nữ N1
4 Hiền (CLB ASTEC) - Dương (CLB 30/4) B Đơn nữ N1
5 BK1: 1A - 1C   Đôi nam N3
6 BK2: 1B - 2C   Đôi nam N3

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

17/12

Tối

1 Hà+Hoa(CLB 2/9) - Châm+Toàn(Bắc Giang)   Đôi nữ N2
2 An+Thúy(CLB 30/4) - Thùy+Thảo(VKS nhân dân)   Đôi nữ N2
3 Kiên+Lượng(ASTEC) - Hưng+Bằng(CLB 2/9) A Đôi nam N2
4 Dương+Luyện(Nhất Sơn) - Cường+Bắc(Đoàn Kết) B Đôi nam N2
5 BK1: 1A - 1C   Đôi nam N4
6 BK2: 1B - 2C   Đôi nam N4

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

18/12

Sáng

1 Tú+Thọ(Huyện Ủy HL) - Tùng+Thường(Nguyễn Du) C Đôi nam N1
2 Tùng+Vinh(CLB 3/2) - Tập+Trường(Bắc Giang) C Đôi nam N1
3 Hà+Hưng(Cao Lộc) - Kiên+Lượng(ASTEC) A Đôi nam N2
4 Chiến+Dũng(Bắc Sơn) - Dương+Luyện(Nhất Sơn) B Đôi nam N2
5 Vân+Lệ (Cao Lộc) - Trang+Mai (Bắc Sơn)   Đôi nữ N1
6 BK1: 1A - 2B   Đơn nữ N1
7 BK2: 1B - 2A   Đơn nữ N1

  Ngày

        Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

18/12

Sáng

1 Tùng+Thành(Bắc Sơn) - Đức+Trường(Sông Thương) D Đôi nam N1
2 Hiệp+Hoàng(CLB 2/9) - Học+Khánh(Trung tâm TTN) D Đôi nam N1
3 Hùng+Huệ(CLB 30/4) - Huyền+Long(Cao Lộc) A Đôi NN N2
4 Thủy+Trúc(Bắc Sơn) - Đang+Tuyền(The Win) B Đôi NN N2
5 BK1: 1A - 2B   Đôi nam N2
6 BK2: 1B - 2A   Đôi nam N2

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

18/12

Sáng

1 Hà+Hoa(CLB 2/9) - Thùy+Thảo(VKS nhân dân)   Đôi nữ N2
2 Châm+Toàn(Bắc Giang) - An+Thúy(CLB 30/4)   Đôi nữ N2
3 Quỳnh+Tuấn(The Win) - Tùng+Thành(Đình Lập) B Đôi nam N1
4 Hải+Đức(ASTEC) - Linh+Đức(Bộ đội BP) B Đôi nam N1
5 Hà+Hoa(CLB 2/9) - An+Thúy(CLB 30/4)   Đôi nữ N2
6 Thùy+Thảo(VKS nhân dân) - Châm+Toàn(Bắc Giang)   Đôi nữ N2

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

18/12

Chiều

1 BK1: 1A - 1C   Đôi nam N1
2 BK1: 1A - 2B   Đôi NN N2
3 Chung Kết   Đơn nữ N1
4 Chung Kết   Đôi nam N1

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

18/12

Chiều

1 BK2: 1B - 1D   Đôi nam N1
2 Chung Kết   Đôi nam N4
3 Chung Kết   Đôi nam N3
4 Chung Kết   Đôi NN N2

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

18/12

Chiều

1 BK2: 1B - 2A   Đôi NN N2
2 Chung Kết   Đôi nam N2
3 Chung Kết   Đôi NN N1
4 Chung Kết   Đơn nam N1

caulongnam clbmorong2016

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

 

          ĐƠN NỮ NHÓM 1

 

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Ánh (CLB Hải Yến)            
2 Thúy (CLB 30/4)            
3 Trang (Bắc Sơn)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 My (CLB 3/2)            
2 Hiền (CLB ASTEC)            
3 Dương (CLB 30/4)            

          BK1: 1A - 2B

....................................................................................................................................................................

          BK2: 1B - 2A

....................................................................................................................................................................

          Đồng giải ba

....................................................................................................................................................................

          CK:

....................................................................................................................................................................

          ĐÔI NAM NHÓM 1

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Trung+Khánh(Lộc Bình)            
2 Tuấn+Trình(Đoàn Kết)            
3 Thắng+Minh(Nhất Sơn)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Quỳnh+Tuấn(The Win)              
2 Tùng+Thành(Đình Lập)              
3 Hải+Đức(ASTEC)              
4 Linh+Đức(Bộ đội BP)              

 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI NAM NHÓM 1

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Tú+Thọ(Huyện Ủy HL)              
2 Tùng+Thường(Nguyễn Du)              
3 Tùng+Vinh(CLB 3/2)              
4 Tập+Trường(Bắc Giang)              

 

          BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Tùng+Thành(Bắc Sơn)              
2 Đức+Trường(Sông Thương)              
3 Hiệp+Hoàng(CLB 2/9)              
4 Học+Khánh(Trung tâm TTN)              

          BK1: 1A - 1C

....................................................................................................................................................................

          BK2: 1B - 1D

....................................................................................................................................................................

          Đồng giải ba

....................................................................................................................................................................

          CK:

....................................................................................................................................................................

          ĐÔI NỮ NHÓM 1

 

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuyền+Quỳnh(The Win)            
2 Vân+Lệ (Cao Lộc)            
3 Trang+Mai (Bắc Sơn)            

 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI NAM NỮ NHÓM 1

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thành+Dương (CLB 30/4)              
2 Tùng+Hiền(ASTEC)              
3 Hiệp+Xuân(CLB 2/9)              
4 Mai+Anh(Bắc Sơn)              

 

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Oanh+Trung(The Win)              
2 Hải+Ánh(Hải Yến)              
3 Lưu+My(CLB 3/2)              
4 Đạt+Bích(Lộc Bình)              

          BK1: 1A - 2B

....................................................................................................................................................................

          BK2: 1B - 2A

....................................................................................................................................................................

          Đồng giải ba

....................................................................................................................................................................

          CK:

....................................................................................................................................................................

          ĐÔI NỮ NHÓM 2

 

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hà+Hoa(CLB 2/9)              
2 An+Thúy(CLB 30/4)              
3 Thùy+Thảo(VKS nhân dân)              
4 Châm+Toàn(Bắc Giang)              

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

 

          ĐÔI NAM NHÓM 2

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hưng+Bằng(CLB 2/9)            
2 Hà+Hưng(Cao Lộc)            
3 Kiên+Lượng(ASTEC)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Cường+Bắc(Đoàn Kết)            
2 Chiến+Dũng(Bắc Sơn)            
3 Dương+Luyện(Nhất Sơn)            

          BK1: 1A - 2B...................................................................................................................................

          BK2: 1B - 2A...................................................................................................................................

          Đồng giải ba.....................................................................................................................................

CK:...................................................................................................................................................

 

 

          ĐÔI NAM NỮ NHÓM 2

 

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuấn+Thủy(ASTEC)            
2 Hùng+Huệ(CLB 30/4)            
3 Huyền+Long(Cao Lộc)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thọ+Mai(Huyện Ủy HL)            
2 Thủy+Trúc(Bắc Sơn)            
3 Đang+Tuyền(The Win)            

          BK1: 1A - 2B...................................................................................................................................

          BK2: 1B - 2A...................................................................................................................................

          Đồng giải ba.....................................................................................................................................

CK:...................................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

 

          ĐÔI NAM NHÓM 3

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Học+Thượng(ASTEC)            
2 Thành+Khoa(Huyện Ủy HL)            
3 Hiệp+Hưng(Minh Khai HN)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hùng+Sơn(CLB 3/2)            
2 Hùng+Long(Nhất Sơn)            
3 Trung+Tuấn(Nhị Thanh)            

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Chung+Trung(Đoàn Kết)              
2 Giang+Khoa(Hải Dương)              
3 Sơn+Phương(Bắc Giang)              
4 Xuân+Doan(Tam Thanh)              

          BK1: 1A - 1C...................................................................................................................................

          BK2: 1B - 2C...................................................................................................................................

          Đồng giải ba.....................................................................................................................................

CK:...................................................................................................................................................

          ĐÔI NỮ NHÓM 3

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thu+Huyền(Tràng Định)              
2 Điềm+Oanh(CLB 30/4)              
3 Huyền+Hiệp(Tam Thanh)              
4 Hồng+Lành(CLB 2/9)              

          ĐÔI NAM NỮ NHÓM 3

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Trung+Trà (ASTEC)            
2 Dũng+Huệ(Ninh Bình)            
3 Hòa+Vân(CLB 2/9)            

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

 

          ĐÔI NAM NHÓM 4

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuấn+Đảy(CLB 2/9)            
2 Mẫu+Trường(P Vĩnh Trại)            
3 Phú+Hoan(Bắc Giang)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hưng+Cường(Đoàn Kết)            
2 Hà+Luận(Tam Thanh)            
3 Khôi+Đâu(Cty Tư vấn XD LS)            

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Lình+Thép(Bắc Sơn)              
2 Xuyên+Đàm(Đồng Tâm)              
3 Tuấn+Chuẩn(K3 Tam Thanh)              
4 Đoàn+Quang(CLB 30/4)              

          BK1: 1A - 1C...................................................................................................................................

          BK2: 1B - 2C...................................................................................................................................

          Đồng giải ba.....................................................................................................................................

CK:...................................................................................................................................................

          ĐÔI NỮ NHÓM 4

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Dung+Huyền(CLB 30/4)            
2 Thịnh+Lan(Cao Lộc)            
3 Liên+Hiện(CLB 2/9)            

          ĐÔI NAM NỮ NHÓM 4

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thuần+Hạnh(CLB Tháng 10)              
2 Nghĩa+Vân(Chi Lăng)              
3 Hạnh+Thúy(Bắc Giang)              
4 Mẫu+Huệ(Cao Lộc)              

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN THAM GIA THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG CÁC CLB LẠNG SƠN MỞ RỘNG NĂM 2016

TT CÂU LẠC BỘ GHI CHÚ
1 CLB Huyện Đình Lập Lạng Sơn  
2 CLB Huyện Bắc Sơn Lạng Sơn  
3 CLB Chi Lăng Lạng Sơn  
4 CLB Huyện Tràng Định Lạng Sơn  
5 CLB Huyện Cao Lộc Lạng Sơn  
6 CLB Huyện Lộc Bình Lạng Sơn  
7 CLB 3/2 Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn  
8 CLB Sông Thương Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn  
9 CLB Huyện Ủy  Hữu Lũng Lạng Sơn  
10 Trung tâm hoạt động TTN Lạng Sơn  
11 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Lạng Sơn  
12 Bộ Độ Biên Phòng Lạng Sơn  
13 CLB 2/9 Thành Phố Lạng Sơn  
14 CLB Đoàn Kết Thành Phố Lạng Sơn  
15 CLB Nguyễn Du Thành Phố Lạng Sơn  
16 CLB 30/4 Thành Phố Lạng Sơn  
17 CLB Phường Vĩnh Trại Thành Phố Lạng Sơn  
18 CLB Phường Tam Thanh Thành Phố Lạng Sơn  
19 CLB Cầu Lông Nhị Thanh Thành Phố Lạng Sơn  
20 CLB Nhất Sơn Thành Phố Lạng Sơn  
21 CLB Cầu Lông Cty Tư vấn xây dựng Lạng Sơn  
22 CLB The Win Lạng Sơn  
23 CLB Tháng 10  
24 CLB Đồng Tâm Lạng Sơn  
25 CLB Minh Khai Hà Nội  
26 CLB ASTEC Hà Nội  
27 CLB Hải Yến Hà Nội  
28 CLB Bình Minh  
29 CLB Từ Liêm Hải Dương  
30 CLB Tỉnh Bắc Giang  
31 CLB Ninh Bình  
32    
33    
34    
35    
36