NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2023)!

LỊCH THI ĐẤU GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN

***

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016

* Thời gian: Từ ngày 25/8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2016

- Buổi sáng: 7h30'

- Buổi tối: 19h00'

* Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, tháng 8 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

Giải Vô địch Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016

* Thời gian: Từ ngày 25/8/2016 đến ngày 28/8/2016.

* Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn ( số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Ngày                  

Buổi

Nội dung Đơn vị phụ trách

25/8

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

7h40 * Các đơn vị tập kết theo tên biển dẫn đoàn

- Tiểu ban chuyên môn

 

 

 

 

 

8h00

* Khai mạc giải - Ông: Ma Văn Hải- PGĐ TT HL&TĐ TDTT tỉnh
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Diễn văn khai mạc giải - Ông: Vi Anh Thắng- Phó ban tổ chức giải .
- Đại diện VĐV tuyên thệ - VĐV Trịnh Thị Luyến- Đơn vị TP Lạng Sơn.
- Đại diện trọng tài tuyên thệ - Trọng tài Hà Tuấn Vũ.
- Tặng cờ hoa lưu liệm - Lãnh đạo Sở VHTT&DL, các Liên đoàn, BTC 
- Đại diện BTC công bố chương trình thi đấu

-Tiểu ban chuyên môn

8h30 - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

Tối 19h00 - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

26/8

 

Sáng 7h30 - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

Tối

19h00

- Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

 

27/8

Sáng 7h30 - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

Tối

19h00

- Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

28/8 Sáng 7h30 - Chung kết – Bế mạc – Trao thưởng

-Tiểu ban chuyên môn

- Tiểu ban hậu cần

                                                                                       

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN

THAM GIA GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN NĂM 2016

1. SỞ TÀI CHÍNH LẠNG SƠN

2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3. KHO BẠC NHÀ NƯỚC

4. TÒA ÁN NHÂN DÂN

5. CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

6. THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 1

7. THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 2

8. HUYỆN VĂN LÃNG

9. HUYỆN CAO LỘC

10. HUYỆN CHI LĂNG

11. HUYỆN VĂN QUAN

12. HUYỆN ĐÌNH LẬP

13. HUYỆN BÌNH GIA

CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU

          Đơn nam: 25 VĐV

          Đơn nữ: 14 VĐV

          Đôi nam: 13 Đôi

          Đôi nữ: 07 đôi

          Đôi NN: 07 đôi

          Đồng đội nam: 13 đồng đội

          Đồng Đội nữ: 07 đồng đội

          Tổng số trận đấu: 229 trận

          Tổng số VĐV tham gia thi đấu: 75 VĐV (VĐV nam: 51; VĐV nữ: 24)

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Sáng

1 Huyện Văn Quan - Kho Bạc Nhà Nước A ĐĐ Nam
2 Công An - Thành Phố Lạng Sơn 1 A ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Sáng

1 Huyện Bình Gia - Huyện Đình Lập B ĐĐ Nam
2 Huyện Cao Lộc - Sở Giáo dục và Đào tạo B ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Sáng

1 Sở Giáo dục và Đào tạo - Huyện Chi Lăng C ĐĐ Nam
2 Sở Tài Chính - Thành Phố Lạng Sơn 2 B ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 4

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Sáng

1 Thành Phố Lạng Sơn 1 - Sở Tài Chính D ĐĐ Nam
2 Công An - Huyện Cao Lộc      D ĐĐ Nam

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Tối

1 Tòa Án - Huyện Văn Quan A ĐĐ Nam
2 Kho Bạc Nhà Nước - Công An A ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Tối

1 Thành Phố Lạng sơn 2 - Huyện Bình Gia B ĐĐ Nam
2 Huyện Cao Lộc - Thành Phố Lạng Sơn 2 B ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Tối

1 Huyện Văn Lãng - Sở Giáo dục và Đào tạo C ĐĐ Nam
2 Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài Chính B ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 4

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

25/8

Tối

1 Thành Phố Lạng Sơn 1 - Huyện Cao Lộc D ĐĐ Nam
2 Sở Tài Chính - Công An D ĐĐ Nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Sáng

1 Kho Bạc Nhà Nước - Tòa Án A ĐĐ Nam
2 Thành Phố Lạng Sơn 1 - Kho Bạc Nhà Nước A ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Sáng

1 Huyện Đình Lập - Thành Phố Lạng sơn 2 B ĐĐ Nam
2 Huyện Cao Lộc - Sở Tài Chính B ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 3

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Sáng

1 Huyện Chi Lăng - Huyện Văn Lãng C ĐĐ Nam
2 Thành Phố Lạng Sơn 2 - Sở Giáo dục và Đào tạo B ĐĐ Nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 4

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Sáng

1 Thành Phố Lạng Sơn 1 - Công An D ĐĐ Nam
2 Huyện Cao Lộc - Sở Tài Chính D ĐĐ Nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Tối

1 BK1: 1A - 1C   ĐĐ Nam
2 Trung+Thiên(Cao Lộc) - Hiểu+Đức(Chi Lăng) A Đôi nam
3 Cường+Quân(TP 1) - Anh+Tuấn(Tòa Án) D Đôi nam
4 Tuấn+Giang(TP 2) - Thắng+Ngọc(Công An) A Đôi NN

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Tối

1 BK2: 1B - 1D   ĐĐ Nam
2 Tuấn+Anh(Sở GD&ĐT) - Hải+Dũng(Kho Bạc NN) B Đôi nam
3 Nam+Tiến(Bình Gia) - Hải+Linh(Văn Lãng) D Đôi nam
4 Điền+Lợi(Kho Bạc NN) - Cường+Luyến(TP 1) B Đôi NN

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Tối

1 BK1: 1A - 2B   ĐĐ Nữ
2 Vô+Nghệ(Văn Quan) - Kiên+Thắng(Công An) C Đôi nam
3 Nga+Hoài(Sở Tài Chính) - Hậu+Tân(TP 2) B Đôi nữ
4 Tuấn+Phương(Sở Tài Chính) - Thiện+Hảo(Cao lộc) B Đôi NN

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 4

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

26/8

Tối

1 BK2: 1B - 2A   ĐĐ Nữ
2 Phượng+Vân(Kho Bạc NN) - Mạc+Hằng(Sở GD&ĐT) A Đôi nữ
3 Luyến+Liên(TP 1) - Minh+Phương(Công An) A Đôi nữ
4 Hải (Công An) - Linh (Văn Lãng)   Đơn nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Sáng

1 Chung Kết:   ĐĐ Nam
2 Đức+Đoàn(Đình Lập) - Trung+Thiên(Cao Lộc) A Đôi nam
3 Cường+Quân(TP 1) - Hải+Linh(Văn Lãng) D Đôi nam
4 Tuấn+Hoa(Sở GD&ĐT) - Tuấn+Giang(TP 2) A Đôi NN

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Sáng

1 Chung Kết:   ĐĐ Nữ
2 Sửu+Sơn(TP 2) - Tuấn+Anh(Sở GD&ĐT) B Đôi nam
3 Anh+Tuấn(Tòa Án) - Nam+Tiến(Bình Gia) D Đôi nam
4 Điền+Lợi(Kho Bạc NN) - Thiện+Hảo(Cao lộc) B Đôi NN

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Sáng

1 Tôn(Đình Lập) - Tuấn Anh (Tòa Án)   Đơn nam
2 Trung (Sở GD&ĐT) - Quân (Thành Phố 1)   Đơn nam
3 Hoàng (Sở Tài Chính) - Hoàng Trung (Cao Lộc)   Đơn nam
4 Nam (Bình Gia) - Tuấn (Thành Phố 2)   Đơn nam
5 Nga (Sở Tài Chính) - Phan Hảo (Cao Lộc)   Đơn nữ
6 Hoàng+Cường(Sở Tài Chính) - Vô+Nghệ(Văn Quan) C Đôi nam
7 Hảo+Hằng(Cao Lộc) - Nga+Hoài(Sở Tài Chính) B Đôi nữ
8 Cường+Luyến(TP 1) - Tuấn+Phương(Sở Tài Chính) B Đôi NN

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 4

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Sáng

1 Phan Trung (Cao Lộc) - Dương (Văn Quan)   Đơn nam
2 Sơn (Thành Phố 2) - Đặng Dũng (Văn Lãng)   Đơn nam
3 Khoát (Bình Gia) - Kiên (Công An)   Đơn nam
4 Tiến Cường (Sở Tài Chính) - Nguyễn Dũng (ĐìnhLập)   Đơn nam
5 Giang (Thành Phố 2) - Hoa (Sở GD&ĐT)   Đơn nữ
6 Nhung (Công An) - Hằng (Sở GD&ĐT)   Đơn nữ
7 Phượng+Vân(Kho Bạc NN) - Minh+Phương(Công An) A Đôi nữ
8 Mạc+Hằng(Sở GD&ĐT) - Luyến+Liên(TP 1) A Đôi nữ

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Tối

1 Thắng+Ngọc(Công An) - Tuấn+Hoa(Sở GD&ĐT)   Đôi NN
2 Vô (Văn Quan) - Thắng Trận 1   Đơn nam
3 Thắng trận 2 - Công Anh (Sở GD&ĐT)   Đơn nam
4 Minh (Công An) - Tân (Thành Phố 2)   Đơn nữ
5 Hiểu+Đức(Chi Lăng) - Đức+Đoàn(Đình Lập) A Đôi nam
6 Cường+Quân(TP 1) - Nam+Tiến(Bình Gia) D Đôi nam
7 Thắng trận 10 - Thắng 11   Đơn nam
8 Thắng trận 12 - Thắng 13   Đơn nam

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Tối

1 Điền+Lợi(Kho Bạc NN) - Tuấn+Phương(Sở Tài Chính)   Đôi NN
2 Khoan (Kho Bạc NN) - Thắng trận 3   Đơn nam
3 Thắng trận 4 - Tuấn (Tòa Án)   Đơn nam
4 Chu Hảo (Cao Lộc) - Hoài (Sở Tài Chính)   Đơn nữ
5 Hải+Dũng(Kho Bạc NN) - Sửu+Sơn(TP 2) B Đôi nam
6 Hải+Linh(Văn Lãng) - Anh+Tuấn(Tòa Án) D Đôi nam
7 Thắng trận 14 - Thắng 15   Đơn nam
8 Thắng trận 16 - Thắng 17   Đơn nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Tối

1 Thiện+Hảo(Cao lộc) - Cường+Luyến(TP 1)   Đôi NN
2 Cường (Chi Lăng) - Thắng trận 5   Đơn nam
3 Thắng trận 6 - Thắng trận 7   Đơn nam
4 Lợi (Kho Bạc Nhà Nước) - Phương (Thành Phố 1)   Đơn nữ
5 Kiên+Thắng(Công An) - Hoàng+Cường(Sở Tài Chính) C Đôi nam
6 Hậu+Tân(TP 2) - Hảo+Hằng(Cao Lộc) B Đôi nữ
7 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nữ
8 BK1: 1A - 2B   Đôi NN

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 4

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

27/8

Tối

1 Tào Cường (Thành Phố 1) - Thắng trận 8   Đơn nam
2 Thắng trận 9 - Lịch (Chi Lăng)   Đơn nam
3 Phượng+Vân(Kho Bạc NN) - Luyến+Liên(TP 1) A Đôi nữ
4 Minh+Phương(Công An) - Mạc+Hằng(Sở GD&ĐT) A Đôi nữ
5 Phượng (Kho Bạc NN) - Thắng trận 1   Đơn nữ
6 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nữ
7 Thắng trận 6 - Liên (Thành Phố 1)   Đơn nữ
8 BK2: 1B - 2A   Đôi NN

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

28/8

Sáng

1 BK1: 1A - 1C   Đôi nam
2 BK1: Thắng trận 18 - Thắng trận 19   Đơn nam
3 Chung Kết:   Đơn nam

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

28/8

Sáng

1 BK2: 1B - 1D   Đôi nam
2 BK2: Thắng trận 20 - Thắng trận 21   Đơn nam
3 Chung Kết:   Đôi nam

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

28/8

Sáng

1 BK1: 1A - 2B   Đôi nữ
2 BK1: Thắng trận 7 - Thắng trận 8   Đơn nữ
3 Chung Kết:   Đôi nữ

  Ngày

         Buổi

 

TT

Bàn 4

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

28/8

Sáng

1 BK2: 1B - 2A   Đôi nữ
2 BK2: Thắng trận 9 - Thắng trận 10   Đơn nữ
3 Chung Kết:   Đơn nữ
4 Chung Kết:.   Đôi NN

bongbannam

bongbannu

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

          ĐÔI NAM

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Trung+Thiên(Cao Lộc)            
2 Hiểu+Đức(Chi Lăng)            
3 Đức+Đoàn(Đình Lập)            

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuấn+Anh(Sở GD&ĐT)            
2 Hải+Dũng(Kho Bạc NN)            
3 Sửu+Sơn(TP 2)            

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Vô+Nghệ(Văn Quan)            
2 Kiên+Thắng(Công An)            
3 Hoàng+Cường(Sở Tài Chính)            

BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Cường+Quân(TP 1)              
2 Nam+Tiến(Bình Gia)              
3 Hải+Linh(Văn Lãng)              
4 Anh+Tuấn(Tòa Án)              

Lấy nhất của các bảng vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - 1C

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 1D

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

          ĐÔI NỮ

 

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Phượng+Vân(Kho Bạc NN)              
2 Luyến+Liên(TP 1)              
3 Minh+Phương(Công An)              
4 Mặc+Hằng(Sở GD&ĐT)              

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Nga+Hoài(Sở Tài Chính)            
2 Hậu+Tân(TP 2)            
3 Hảo+Hằng(Cao Lộc)            

Lấy nhất, nhì của 2 bảng A,B vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - 2B

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 2A

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

          ĐÔI NAM NỮ

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuấn+Giang(TP 2)            
2 Thắng+Ngọc(Công An)            
3 Tuấn+Hoa(Sở GD&ĐT)            

 

 

 

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Điền+Lợi(Kho Bạc NN)              
2 Tuấn+Phương(Sở Tài Chính)              
3 Thiện+Hảo(Cao lộc)              
4 Cường+Luyến(TP 1)              

Lấy nhất, nhì của 2 bảng A,B vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - 2B

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 2A

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

          ĐỒNG ĐỘI NAM

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Huyện Văn Quan            
2 Kho Bạc Nhà Nước            
3 Tòa Án            

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Huyện Bình Gia            
2 Huyện Đình Lập            
3 Thành Phố Lạng sơn 2            

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Sở Giáo dục và Đào tạo            
2 Huyện Chi Lăng            
3 Huyện Văn Lãng            

BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thành Phố Lạng Sơn 1              
2 Công An              
3 Huyện Cao Lộc              
4 Sở Tài Chính              

Lấy nhất của các bảng vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - 1C

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 1D

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

          ĐỒNG ĐỘI NỮ

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Công An            
2 Thành Phố Lạng Sơn 1            
3 Kho Bạc Nhà Nước            

 

 

 

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Huyện Cao Lộc              
2 Sở Tài Chính              
3 Thành Phố Lạng Sơn 2              
4 Sở Giáo dục và Đào tạo              

Lấy nhất, nhì của 2 bảng A,B vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - 2B

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 2A

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................