NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2023)!

LỊCH THI ĐẤU GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN

***

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016

* Thời gian: Từ ngày 29/9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2016

- Buổi sáng: 7h30'

- Buổi chiều: 13h30'

- Buổi tối: 19h00'

* Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, tháng 9 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

Giải Vô địch Cầu lông tỉnh Lạng Sơn năm 2016

* Thời gian: Từ ngày 29/9/2016 đến ngày 02/10/2016.

* Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn ( số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Ngày                  

Buổi

Nội dung Đơn vị phụ trách

29/9

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

7h15' * Các đơn vị tập kết theo tên biển dẫn đoàn

- Tiểu ban chuyên môn

 

 

 

 

 

7h30'

* Khai mạc giải

- Ông: Vi Anh Thắng

- Trưởng phòng Quản lý TDTT

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Diễn văn khai mạc giải

- Ông: Phạm Minh Đạo

- Trưởng Ban tổ chức giải .

- Đại diện VĐV tuyên thệ

- VĐV Trần Vinh Hoàng

- Đơn vị :Huyện Hữu Lũng.

- Đại diện trọng tài tuyên thệ - Trọng tài Hà Tuấn Vũ.
- Tặng hoa lưu niệm - Lãnh đạo Sở VHTT&DL, các Liên đoàn, BTC 
8h00' - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

Tối 19h00' - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

30/9

 

Sáng 7h30' - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

Chiều 13h30' - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

Tối

19h00'

- Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

 

01/10

Sáng 7h30' - Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

Tối

19h00'

- Tiến hành thi đấu các nội dung

-Tiểu ban chuyên môn

 02/10 Sáng 7h30' - Chung kết – Bế mạc – Trao thưởng

-Tiểu ban chuyên môn

- Tiểu ban hậu cần

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN THAM GIA THI ĐẤU

GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG NĂM 2016

1. Thành Phố Lạng Sơn

2. Huyện Hữu Lũng

3. Huyện Văn Quan

4. Huyện Bình Gia

5. Huyện Chi Lăng

6. Huyện Lộc Bình

7. Huyện Tràng Định

8. Huyện Cao Lộc

9. Tỉnh Đoàn

10. Sở Lao động thương binh và xã hội

11. Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn

12. Sở Giáo dục và Đào tạo

13. Công An tỉnh Lạng Sơn

14. Ngân Hàng Ngoại Thương

          NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Đơn nam: 17 VĐV

2. Đơn nữ: 11VĐV

3. Đôi nam: 11 Đôi nam

4. Đôi nữ: 7 đôi nữ

5. Đôi nam nữ: 8 Đôi

6. Đồng đội nam: 9 Đồng đội

7. Đồng đội nữ: 5 Đồng đội

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016 (Buổi sang 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
29/9 Sáng 1 Thành Phố Lạng Sơn - Huyện Lộc Bình   ĐĐ Nữ
2 Huyện Lộc Bình - Cục Hải Quan A ĐĐ Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
29/9 Sáng 1 Huyện Hữu Lũng - Sở GD&ĐT   ĐĐ Nữ
2 Huyện Hữu Lũng - Huyện Văn Quan B ĐĐ Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

29/9

Sáng

1 Huyện Cao Lộc - Sở GD&ĐT C ĐĐ Nam
2 Liên+Hằng(Sở LĐTBXH) - Thủy+An(Công An) A Đôi Nữ
3 Trang+Lan(Sở GD&ĐT) - Thủy+Tuyên(Lộc Bình) B Đôi Nữ
4 Hằng+Thúy(Thành Phố) - Hằng+Anh(Tràng Định) B Đôi Nữ

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
29/9 Tối 1 Công An tỉnh - Sở GD&ĐT   ĐĐ Nữ
2 Thành Phố Lạng Sơn - Huyện Lộc Bình A ĐĐ Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
29/9 Tối 1 Thành Phố Lạng Sơn - Huyện Hữu Lũng   ĐĐ Nữ
2 Tỉnh Đoàn - Huyện Hữu Lũng B ĐĐ Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

29/9

Tối

1 Huyện Chi Lăng - Huyện Cao Lộc C ĐĐ Nam
2 My+Mai(Hữu Lũng) - Liên+Hằng(Sở LĐTBXH) A Đôi Nữ
3 Trang+Lan(Sở GD&ĐT) - Hằng+Anh(Tràng Định) B Đôi Nữ
4 Thủy+Tuyên(Lộc Bình) - Hằng+Thúy(Thành Phố) B Đôi Nữ

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016 (Buổi sang 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
30/9 Sáng 1 Huyện Lộc Bình - Huyện Hữu Lũng   ĐĐ Nữ
2 Cục Hải Quan - Thành Phố Lạng Sơn A ĐĐ Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
30/9 Sáng 1 Công An tỉnh - Thành Phố Lạng Sơn   ĐĐ Nữ
2 Huyện Văn Quan - Tỉnh Đoàn B ĐĐ Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

30/9

Sáng

1 Sở GD&ĐT - Huyện Chi Lăng C ĐĐ Nam
2 Thủy+An(Công An) - My+Mai(Hữu Lũng) A Đôi Nữ
3 Trang+Lan(Sở GD&ĐT) - Hằng+Thúy(Thành Phố) B Đôi Nữ
4 Hằng+Anh(Tràng Định) - Thủy+Tuyên(Lộc Bình) B Đôi Nữ

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

30/9

Chiều

1 Bán kết 1:   ĐĐ Nam
2 Dương+Đạt(Lộc Bình) - Trung+Giang(Hải Quan) A Đôi Nam
3 Đạt+Tùng(Chi Lăng) - Dũng+Thành(Văn Quan) B Đôi Nam
4 Thảo+Khuyến(Sở LĐTBXH) - Dũng+Chiến(Sở GD&ĐT) B Đôi Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

30/9

Chiều

1 Bán kết 2:   ĐĐ Nam
2 Hà Tùng (H.Chi Lăng) - Đức (Sở GD&ĐT)   Đơn nam
3 Quân+Hà(Cao Lộc) - Lâm+Dương(Thành Phố) C Đôi Nam
4 Khánh+Tú(Tỉnh Đoàn) - Hậu+Nghĩa(Bình Gia) C Đôi Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
30/9 Chiều 1 Sở GD&ĐT - Thành Phố Lạng Sơn   ĐĐ Nữ
2 Huyện Lộc Bình - Công An tỉnh   ĐĐ Nữ

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016 (Buổi sang 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

30/9

Tối

1 Huyện Hữu Lũng - Công An tỉnh   ĐĐ Nữ
2 Tú+Hoàng(Hữu Lũng) - Dương+Đạt(Lộc Bình) A Đôi Nam
3 Hiếu+Dương(Tỉnh Đoàn) - Luyện+Hằng(Tràng Định) A Đôi NN
4 Thọ+Mai(Hữu Lũng) - Tôn+Thủy(Lộc Bình) A Đôi NN

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

30/9

Tối

1 Sở GD&ĐT - Huyện Lộc Bình   ĐĐ Nữ
2 Đạt+Tùng(Chi Lăng) - Dũng+Chiến(Sở GD&ĐT) B Đôi Nam
3 Dũng+Thành(Văn Quan) - Thảo+Khuyến(Sở LĐTBXH) B Đôi Nam
4 Thắng+Lan(Sở GD&ĐT) - Long+Huệ(Công An) B Đôi NN

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

30/9

Tối

1 Chung kết:   ĐĐ Nam
2 Quân+Hà(Cao Lộc) - Hậu+Nghĩa(Bình Gia) C Đôi Nam
3 Lâm+Dương(Thành Phố) - Khánh+Tú(Tỉnh Đoàn) C Đôi Nam
4 Hùng+Thùy(Thành Phố) - Hậu+Hoàn(Văn Quan) B Đôi NN

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016 (Buổi sang 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

1/10

Sáng

1 Hậu (H.Văn Quan) - Hùng (Thành Phố)   Đơn nam
2 Long (H.Hữu Lũng) - Học (Sở GD&ĐT)   Đơn nam
3 Vượng (H.Chi Lăng) - Khánh (Tỉnh Đoàn)   Đơn nam
4 Tuyên (H.Lộc Bình) - Nguyễn Trang (Sở GD&ĐT)   Đơn nữ
5 My (H.Hữu Lũng) - Thủy (Công An)   Đơn nữ
6 Trung+Giang(Hải Quan) - Tú+Hoàng(Hữu Lũng) A Đôi Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

1/10

Sáng

1 Tú (H.Hữu Lũng) - Chung (H.Lộc Bình)   Đơn nam
2 Đạt (H.Lộc Bình) - Tùng (NH Ngoại Thương)   Đơn nam
3 Hiếu+Dương(Tỉnh Đoàn) - Tôn+Thủy(Lộc Bình) A Đôi NN
4 Luyện+Hằng(Tràng Định) - Thọ+Mai(Hữu Lũng) A Đôi NN
5 Đạt+Tùng(Chi Lăng) - Thảo+Khuyến(Sở LĐTBXH) B Đôi Nam
6 Dũng+Chiến(Sở GD&ĐT) - Dũng+Thành(Văn Quan) B Đôi Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

1/10

Sáng

1 Thắng trận 1 - Thành (Cục Hải Quan)   Đơn nam
2 Ngọc (H.Văn Quan) - Liêm (Cục Hải Quan)   Đơn nam
3 Thắng+Lan(Sở GD&ĐT) - Hậu+Hoàn(Văn Quan) B Đôi NN
4 Long+Huệ(Công An) - Hùng+Thùy(Thành Phố) B Đôi NN
5 Quân+Hà(Cao Lộc) - Khánh+Tú(Tỉnh Đoàn) C Đôi Nam
6 Hậu+Nghĩa(Bình Gia) - Lâm+Dương(Thành Phố) C Đôi Nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016 (Buổi sang 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

1/10

Tối

1 Hiếu+Dương(Tỉnh Đoàn) - Thọ+Mai(Hữu Lũng) A Đôi NN
2 Tôn+Thủy(Lộc Bình) - Luyện+Hằng(Tràng Định) A Đôi NN
3 Hoàng Trang (Sở GD&ĐT) - Hằng (Thành Phố)   Đơn nữ
4 Thắng trận 1 - Dương (Tỉnh Đoàn)   Đơn nữ
5 BK1: 1A - Nhì cao điểm B,C   Đôi Nam
6 BK1: 1A - 2B   Đôi NN

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

1/10

Tối

1 Thắng+Lan(Sở GD&ĐT) - Hùng+Thùy(Thành Phố) B Đôi NN
2 Hậu+Hoàn(Văn Quan) - Long+Huệ(Công An) B Đôi NN
3 Huệ (Công An) - Thúy (Thành Phố)   Đơn nữ
4 Thắng trận 2 - Nhung (H.Lộc Bình)   Đơn nữ
5 BK2: 1B - 1C   Đôi Nam
6 BK2: 1B - 2A   Đôi NN

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

1/10

Tối

1 Khởi (H. Cao Lộc) - Cường (Thành Phố)   Đơn nam
2 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam
3 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam
4 Thắng trận 6 - Thắng trận 7   Đơn nam
5 Thắng trận 8 - Thắng trận 9   Đơn nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016 (Buổi sang 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

2/10

Sáng

1 BK1: 1A - 2B   Đôi Nữ
2 BK1:Thắng trận 3 - Thắng trận 4   Đơn nữ
3 Chung Kết:   Đôi Nữ

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

2/10

Sáng

1 BK2: 1B - 2A   Đôi Nữ
2 BK1:Thắng trận 5 - Thắng trận 6   Đơn nữ
3 Chung Kết:   Đôi NN
4 Chung Kết:   Đôi Nam

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

2/10

Sáng

1 BK1:Thắng trận 10 - Thắng trận 11   Đơn nam
2 BK2:Thắng trận 12 - Thắng trận 13   Đơn nam
3 Chung kết:   Đơn nữ
4 Chung kết:   Đơn nam

caulongnam

caulongnu

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI NAM

 

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Dương+Đạt(Lộc Bình)            
2 Trung+Giang(Hải Quan)            
3 Tú+Hoàng(Hữu Lũng)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Đạt+Tùng(Chi Lăng)              
2 Thảo+Khuyến(Sở LĐTBXH)              
3 Dũng+Chiến(Sở GD&ĐT)              
4 Dũng+Thành(Văn Quan)              

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Quân+Hà(Cao Lộc)              
2 Khánh+Tú(Tỉnh Đoàn)              
3 Hậu+Nghĩa(Bình Gia)              
4 Lâm+Dương(Thành Phố)              

Lấy nhất của các bảng và nhì cao điểm của bảng B, bảng C vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - Nhì cao điểm

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 1C

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

          Giải nhất:

          Giải nhì:

          Đồng giải ba:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI NỮ

 

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Liên+Hằng(Sở LĐTBXH)            
2 Thủy+An(Công An)            
3 My+Mai(Hữu Lũng)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Trang+Lan(Sở GD&ĐT)              
2 Hằng+Thúy(Thành Phố)              
3 Hằng+Anh(Tràng Định)              
4 Thủy+Tuyên(Lộc Bình)              

Lấy nhất, nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết

BK1: 1A- 2B

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 2A

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

          Giải nhất:

          Giải nhì:

          Đồng giải ba:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

         

          ĐÔI NAM NỮ

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hiếu+Dương(Tỉnh Đoàn)              
2 Thọ+Mai(Hữu Lũng)              
3 Tôn+Thủy(Lộc Bình)              
4 Luyện+Hằng(Tràng Định)              

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thắng+Lan(Sở GD&ĐT)              
2 Hùng+Thùy(Thành Phố)              
3 Hậu+Hoàn(Văn Quan)              
4 Long+Huệ(Công An)              

Lấy nhất, nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - 2B

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 2A

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

          Giải nhất:

          Giải nhì:

          Đồng giải ba:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐỒNG ĐỘI NAM

 

          BẢNG A

TT ĐƠN VỊ 1 2 3 Điểm HS XH
1 Huyện Lộc Bình            
2 Cục Hải Quan            
3 Thành Phố Lạng Sơn            

          BẢNG B

TT ĐƠN VỊ 1 2 3 Điểm HS XH
1 Huyện Hữu Lũng            
2 Huyện Văn Quan            
3 Tỉnh Đoàn            

          BẢNG C

TT ĐƠN VỊ 1 2 3 Điểm HS XH
1 Huyện Cao Lộc            
2 Sở GD&ĐT            
3 Huyện Chi Lăng            

Lấy nhất, nhì cao điểm của 3 bảng bốc thăm thi đấu bán kết

BK1: ..........................................................................................................................................................

BK2: ..........................................................................................................................................................

Đồng Giải ba...........................................................................................................................................

Chung Kết:................................................................................................................................................

          ĐỒNG ĐỘI NỮ

TT ĐƠN VỊ 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Thành Phố Lạng Sơn                
2 Huyện Hữu Lũng                
3 Sở GD&ĐT                
4 Huyện Lộc Bình                
5 Công An tỉnh