NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2023)!

LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG THANH NIÊN VÀ CÁN BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ VI - CÚP BẢO LONG NĂM 2016

BCH ĐOÀN TỈNH LẠNG SƠN

***

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG THANH NIÊN VÀ CÁN BỘ TỈNH LẠNG SƠN

LẦN THỨ VI - CÚP BẢO LONG NĂM 2016

* Thời gian: Từ ngày 13/10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016

- Buổi sáng: 7h30'

- Buổi chiều: 13h30'

- Buổi tối: 19h00'

* Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, tháng 10 năm 2016

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 13/10 đến ngày 14/10/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Sáng

1 Thành+Kiên(Doanh Nghiệp) - Huy+Tú(Bắc Sơn) A Đôi nam CT
2 Bông+Tuấn(Lộc Bình) - Thắng+Triều(Tràng Định) A Đôi nam CT
3 Đức+Linh(Biên Phòng) - Kiên+Nguyên(Quân Sự) D Đôi nam CT
4 Trang+Hòa(Hữu Lũng) - Đô+Hùng(Doanh Nghiệp) D Đôi nam CT
5 Nghĩa+Thành(Đình Lập) - Huy+Mạnh(Đoàn Khối) C Đôi nam TN
6 Hiếu+Dũng(CĐ Sư Phạm) - Cảnh+Dương(Lộc Bình) C Đôi nam TN

 

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Sáng

1 Duy+Hậu(Bình Gia) - Quân+Kiên(Tỉnh Đoàn) B Đôi nam CT
2 Luân+Thanh(Cao Lộc) - Đang+Dương(CĐ Y tế) B Đôi nam CT
3 Vũ+Anh(Cao Lộc) - Tùng+Tiến(Chi Lăng) A Đôi nam TN
4 Thành+Sang(Bắc Sơn) - Thắng+Toản(Bình Gia) A Đôi nam TN
5 Hiếu+Hoàng(CĐ Y tế) - Quân+Trường(Thành Phố) D Đôi nam TN
6 Hoàng+Thái(Biên Phòng) - Dũng+Hậu(Văn Quan) D Đôi nam TN

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Sáng

1 Long+Hoàn(Công An) - Mừng+Thưởng(Văn Quan) C Đôi nam CT
2 Ngọc+Dương(CĐ nghề) - Dũng+Hưng(Thành Đoàn) C Đôi nam CT
3 Đức+Hiếu(TT HĐ TTN) - Anh+Thảo(Tràng Định) B Đôi nam TN
4 Vũ+Hoàng(Văn Lãng) - Giới+Linh (Công An) B Đôi nam TN
5 Sỹ+Dương(CĐ Sư Phạm) - Tuấn+Thủy(Công An) A Đôi NN TN
6 Tú (Hữu Lũng) - Tăng (Cao Lộc)        Đơn nam

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 13/10 đến ngày 14/10/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Chiều

1 Thành+Kiên(Doanh Nghiệp) - Thắng+Triều(Tràng Định) A Đôi nam CT
2 Huy+Tú(Bắc Sơn) - Bông+Tuấn(Lộc Bình) A Đôi nam CT
3 Đức+Linh(Biên Phòng) - Đô+Hùng(Doanh Nghiệp) D Đôi nam CT
4 Kiên+Nguyên(Quân Sự) - Trang+Hòa(Hữu Lũng) D Đôi nam CT
5 Nghĩa+Thành(Đình Lập) - Cảnh+Dương(Lộc Bình) C Đôi nam TN
6 Huy+Mạnh(Đoàn Khối) - Hiếu+Dũng(CĐ Sư Phạm) C Đôi nam TN

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Chiều

1 Duy+Hậu(Bình Gia) - Đang+Dương(CĐ Y tế) B Đôi nam CT
2 Quân+Kiên(Tỉnh Đoàn) - Luân+Thanh(Cao Lộc) B Đôi nam CT
3 Vũ+Anh(Cao Lộc) - Thắng+Toản(Bình Gia) A Đôi nam TN
4 Tùng+Tiến(Chi Lăng) - Thành+Sang(Bắc Sơn) A Đôi nam TN
5 Hiếu+Hoàng(CĐ Y tế) - Dũng+Hậu(Văn Quan) D Đôi nam TN
6 Quân+Trường(Thành Phố) - Hoàng+Thái(Biên Phòng) D Đôi nam TN

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Chiều

1 Long+Hoàn(Công An) - Dũng+Hưng(Thành Đoàn) C Đôi nam CT
2 Mừng+Thưởng(Văn Quan) - Ngọc+Dương(CĐ nghề) C Đôi nam CT
3 Đức+Hiếu(TT HĐ TTN) - Giới+Linh (Công An) B Đôi nam TN
4 Anh+Thảo(Tràng Định) - Vũ+Hoàng(Văn Lãng) B Đôi nam TN
5 Anh+Hằng(Tràng Định) - Sỹ+Dương(CĐ Sư Phạm) A Đôi NN TN
6 Thành (Tràng Định) - Hà (Đoàn Khối)   Đơn nam

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 13/10 đến ngày 14/10/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Tối

1 Thành+Kiên(Doanh Nghiệp) - Bông+Tuấn(Lộc Bình) A Đôi nam CT
2 Thắng+Triều(Tràng Định) - Huy+Tú(Bắc Sơn) A Đôi nam CT
3 Đức+Linh(Biên Phòng) - Trang+Hòa(Hữu Lũng) D Đôi nam CT
4 Tuấn+Thủy(Công An) - Anh+Hằng(Tràng Định) A Đôi NN TN
5 Bình (Thành Phố) - Đạt (Lộc Bình)   Đơn nam
6 Khánh (Văn Lãng) - Thắng trận 1   Đơn nam

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Tối

1 Duy+Hậu(Bình Gia) - Luân+Thanh(Cao Lộc) B Đôi nam CT
2 Đang+Dương(CĐ Y tế) - Quân+Kiên(Tỉnh Đoàn) B Đôi nam CT
3 Đô+Hùng(Doanh Nghiệp) - Kiên+Nguyên(Quân Sự) D Đôi nam CT
4 Long+Trang(Đoàn Khối) - Lan+Học(Thành Phố) B Đôi NN TN
5 Tôn+Thủy(Lộc Bình) - Dương+Trang(Cao Lộc) B Đôi NN TN
6 Điệp (Sư Phạm) - Vượng (Chi Lăng)   Đơn nam

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/10

Tối

1 Long+Hoàn(Công An) - Ngọc+Dương(CĐ nghề) C Đôi nam CT
2 Dũng+Hưng(Thành Đoàn) - Mừng+Thưởng(Văn Quan) C Đôi nam CT
3 Thọ+Mai(Hữu Lũng) - Trúc+Dung(CĐ Y tế) C Đôi NN TN
4 Máy+Hợp(Bình Gia) - Lâm+Oanh(Chi Lăng) C Đôi NN TN
5 Thúy+Dũng(Chi Lăng) - Nga+Mạnh(Văn Lãng) A Đôi NN CT
6 Tuân+Vân(Lộc Bình) - Đạt+Hường(Văn Quan) B Đôi NN CT

 

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 13/10 đến ngày 14/10/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/10

Sáng

1 Long+Trang(Đoàn Khối) - Dương+Trang(Cao Lộc) B Đôi NN TN
2 Lan+Học(Thành Phố) - Tôn+Thủy(Lộc Bình) B Đôi NN TN
3 Nghĩa+Thành(Đình Lập) - Hiếu+Dũng(CĐ Sư Phạm) C Đôi nam TN
4 Cảnh+Dương(Lộc Bình) - Huy+Mạnh(Đoàn Khối) C Đôi nam TN
5 Dũng+Hậu(Văn Quan) - Quân+Trường(Thành Phố) D Đôi nam TN
6 Long+Trang(Đoàn Khối) - Tôn+Thủy(Lộc Bình) B Đôi NN TN
7 Dương+Trang(Cao Lộc) - Lan+Học(Thành Phố) B Đôi NN TN

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/10

Sáng

1 Thọ+Mai(Hữu Lũng) - Lâm+Oanh(Chi Lăng) C Đôi NN TN
2 Trúc+Dung(CĐ Y tế) - Máy+Hợp(Bình Gia) C Đôi NN TN
3 Vũ+Anh(Cao Lộc) - Thành+Sang(Bắc Sơn) A Đôi nam TN
4 Thắng+Toản(Bình Gia) - Tùng+Tiến(Chi Lăng) A Đôi nam TN
5 Hiếu+Hoàng(CĐ Y tế) - Hoàng+Thái(Biên Phòng) D Đôi nam TN
6 Thọ+Mai(Hữu Lũng) - Máy+Hợp(Bình Gia) C Đôi NN TN
7 Lâm+Oanh(Chi Lăng) - Trúc+Dung(CĐ Y tế) C Đôi NN TN

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/10

Sáng

1 Công+Hương(Đình Lập) - Thúy+Dũng(Chi Lăng) A Đôi NN CT
2 Anh+Tuyên(CĐ nghề) - Tuân+Vân(Lộc Bình) B Đôi NN CT
3 Đức+Hiếu(TT HĐ TTN) - Vũ+Hoàng(Văn Lãng) B Đôi nam TN
4 Giới+Linh (Công An) - Anh+Thảo(Tràng Định) B Đôi nam TN
5 BK1: Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam
6 Nga+Mạnh(Văn Lãng) - Công+Hương(Đình Lập) A Đôi NN CT
7 Đạt+Hường(Văn Quan) - Anh+Tuyên(CĐ nghề) B Đôi NN CT

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 13/10 đến ngày 14/10/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30', Tối 19h00')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 1

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/10

Chiều

1 BK1:1A - 1C   Đôi nam CT
2 BK1: 1A- 2B   Đôi NN CT
3 BK2: Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam
4 Chung Kết:   Đôi NN TN

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 2

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/10

Chiều

1 BK2:1B - 1D   Đôi nam CT
2 BK2: 1B - 2A   Đôi NN CT
3 BK1: 1A - Nhì cao điểm B,C   Đôi NN TN
4 Chung Kết:   Đôi nam TN
5 Chung Kết:   Đôi nam CT

 

  Ngày

         Buổi

 

TT

Sân 3

 

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/10

Chiều

1 BK1:1A - 1C   Đôi nam TN
2 BK2:1B - 1D   Đôi nam TN
3 BK2: 1B - 1C   Đôi NN TN
4 Chung Kết: Thắng trận 6 - Thắng trận 7   Đơn nam
5 Chung Kết:   Đôi NN CT

 

 

SƠ ĐỒ THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

          lichdonnam doantinh

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI NAM - CHUYÊN TRÁCH

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thành+Kiên(Doanh Nghiệp)              
2 Bông+Tuấn(Lộc Bình)              
3 Thắng+Triều(Tràng Định)              
4 Huy+Tú(Bắc Sơn)              

         BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Duy+Hậu(Bình Gia)              
2 Luân+Thanh(Cao Lộc)              
3 Đang+Dương(CĐ Y tế)              
4 Quân+Kiên(Tỉnh Đoàn)              

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Long+Hoàn(Công An)              
2 Ngọc+Dương(CĐ nghề)              
3 Dũng+Hưng(Thành Đoàn)              
4 Mừng+Thưởng(Văn Quan)              

          BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Đức+Linh(Biên Phòng)              
2 Trang+Hòa(Hữu Lũng)              
3 Đô+Hùng(Doanh Nghiệp)              
4 Kiên+Nguyên(Quân Sự)              

Lấy nhất các bảng vào thi đấu bán kết

BK1:1A - 1C..............................................................................................................................................

BK2:1B - 1D..............................................................................................................................................

Đồng giải ba:..............................................................................................................................................

Chung Kết:.................................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

 

 

          ĐÔI NAM NỮ - CHUYÊN TRÁCH

 

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thúy+Dũng(Chi Lăng)            
2 Nga+Mạnh(Văn Lãng)            
3 Công+Hương(Đình Lập)            

         

 

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuân+Vân(Lộc Bình)            
2 Đạt+Hường(Văn Quan)            
3 Anh+Tuyên(CĐ nghề)            

          Lấy nhất, nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết

BK1: 1A- 2B

...................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 2A

...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:.

....................................................................................................................................................................

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

         

          ĐÔI NAM - THANH NIÊN

         

          BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Vũ+Anh(Cao Lộc)              
2 Thành+Sang(Bắc Sơn)              
3 Thắng+Toản(Bình Gia)              
4 Tùng+Tiến(Chi Lăng)              

         BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Đức+Hiếu(TT HĐ TTN)              
2 Vũ+Hoàng(Văn Lãng)              
3 Giới+Linh (Công An)              
4 Anh+Thảo(Tràng Định)              

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Nghĩa+Thành(Đình Lập)              
2 Hiếu+Dũng(CĐ Sư Phạm)              
3 Cảnh+Dương(Lộc Bình)              
4 Huy+Mạnh(Đoàn Khối)              

          BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hiếu+Hoàng(CĐ Y tế)              
2 Hoàng+Thái(Biên Phòng)              
3 Dũng+Hậu(Văn Quan)              
4 Quân+Trường(Thành Phố)              

Lấy nhất các bảng vào thi đấu bán kết

BK1:1A - 1C..............................................................................................................................................

BK2:1B - 1D..............................................................................................................................................

Đồng giải ba:..............................................................................................................................................

Chung Kết:.................................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

 

          ĐÔI NAM NỮ - THANH NIÊN

 

          BẢNG A

TT ĐƠN VỊ 1 2 3 Điểm HS XH
1 Sỹ+Dương(CĐ Sư Phạm)            
2 Tuấn+Thủy(Công An)            
3 Anh+Hằng(Tràng Định)            

 

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Long+Trang(Đoàn Khối)              
2 Tôn+Thủy(Lộc Bình)              
3 Dương+Trang(Cao Lộc)              
4 Lan+Học(Thành Phố)              

 

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thọ+Mai(Hữu Lũng)              
2 Máy+Hợp(Bình Gia)              
3 Lâm+Oanh(Chi Lăng)              
4 Trúc+Dung(CĐ Y tế)              

 

Lấy nhất, nhì cao điểm của 2 bảng B,C vào thi đấu bán kết

BK1: 1A - Nhì cao điểm B,C

....................................................................................................................................................................

BK2: 1B - 1C

 ...................................................................................................................................................................

Đồng Giải ba

....................................................................................................................................................................

Chung Kết:

....................................................................................................................................................................