NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2023)!

Điều lệ môn bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2018

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI TDTT                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ VIII                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         
NĂM 2017 - 2018                                                                                       
Số:  2480  /ĐL-BCĐ                                                  Lạng Sơn, ngày 28  tháng 12 năm 2017
ĐIỀU LỆ MÔN BÓNG BÀN
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH - BCĐ ngày 11/01/2017; Điều lệ số 457/ĐL - ĐHTDTT ngày 30/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2017 - 2018. 
Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2017 - 2018 ban hành Điều lệ môn Bóng bàn (môn thi trước Đại hội) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hưởng ứng và thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2018.
Nhằm kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện môn Bóng bàn trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các Vận động viên thi đấu nâng cao trình độ; Thông qua giải tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo các Vận động viên xuất sắc tham gia các giải khu vực, toàn quốc năm 2018.
2. Yêu cầu
- Các Đoàn vận động viên phải đăng ký tham dự giải đảm bảo đúng quy định của Điều lệ;
- Nêu cao tinh thần Đoàn kết, Trung thực, Cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao nhất trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận hồ sơ, nhân sự... vi phạm Điều lệ.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Thi đấu từ ngày 21 - 25/3/2018.
Thời gian khai mạc giải: 7h30’ ngày 21 tháng 3 năm 2018.
2. Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn (Số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn)
3. Họp bốc thăm xếp lịch thi đấu: 14h00’ thứ 2 ngày 19/3/2018 tại nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn. (Số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh trại, Thành phố Lạng Sơn).
- Thành phần: Trưởng đoàn hoặc HLV của các đơn vị tham dự giải.
- Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn (Số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn )
III. ĐỐI TƯỢNG
Áp dụng theo Điều lệ số 457/ĐL - ĐHTDTT ngày 30/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2017 - 2018.
IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Nội dung thi đấu: Gồm 07 nội dung (Đồng đội nam; đồng đội nữ; đơn nam, đơn nữ; đôi nam; đôi nữ; đôi nam nữ).
2. Số lượng đăng ký dự thi: Đồng đội nam: 01 đội (03 VĐV); Đồng đội nữ: 01 đội (03 VĐV); Đơn nam: 02 VĐV; Đơn nữ: 02 VĐV; Đôi nam: 01 đôi;                             Đôi nữ: 01 đôi; Đôi nam nữ: 01 đôi.
Mỗi vận động viên được phép tham gia tối đa 02 nội dung thi đâu (không tính nội dung thi đấu đông đội).
3. Thể thức thi đấu:
a) Đồng đội nam, Đồng đội nữ: Thi đấu theo thể thức Swaythling (Mỗi đội gồm 03 VĐV thi đấu 05 trận đơn (A gặp X; B gặp Y; C gặp Z; A gặp Y; B gặp X)
- Các trận thi đấu đơn nam, nữ của đồng đội thi đấu 05 ván thắng 03.
- Căn cứ vào số lượng đăng ký cụ thể của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ đưa ra hình thức thi đấu hợp lý.
b) Đơn nam, Đơn nữ: Thi đấu loại trực tiếp 07 ván thắng 04.
c)  Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ: Các trận thi đấu 05 ván thắng 03.
Căn cứ vào số lượng đăng ký cụ thể của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ đưa ra hình thức thi đấu hợp lý.
* Lưu ý: Các nội dung thi đấu phải có từ 03 (đồng đội, đôi, đơn) trở lên thì mới tổ chức thi đấu.
4. Luật thi đấu:
- Áp dụng luật thi đấu bóng bàn hiện hành do tổng cục TDTT ban hành và Điều luật sửa đổi bổ sung  mới nhất do VTTF ban hành. 
- Bóng thi đấu: Bóng DHS 3 sao 40 + Màu trắng.
- Cách tính điểm: Thi đấu vòng tròn thắng được 03 điểm thua được 01 điểm, bỏ cuộc được 0 điểm.
Nếu bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số phụ như sau: 
+ Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua
+ Hiệu số quả thắng - quả thua
+ Trận gặp nhau trực tiếp
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
1. Hồ sơ: 
a) Danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) có đóng dấu, xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
b) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.
c) Giấy chứng minh nhân dân, thẻ học sinh, sinh viên; Hộ khẩu hoặc hợp đồng lao động tối thiểu là 06 tháng (Bản sao qua công chứng).
d) Mỗi vận động viên nộp 01 ảnh màu 3x4 (ghi: Ngày, tháng, năm sinh, đơn vị phía sau ảnh) để Ban tổ chức làm ảnh thẻ.
2. Đăng ký:
- Thời gian đăng ký trước 17h00, ngày 15/3/2018.
- Ban tổ chức sẽ không cho thi đấu đối với những vận động viên thiếu hồ sơ và các đoàn đăng ký muộn hơn thời gian quy định trên.
- Hồ sơ đăng ký gửi về phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Số 320 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Kinh phí:
Ban tổ chức bố trí kinh phí tổ chức và giải thưởng. Các đơn vị tham dự giải tự túc tiền ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian tập huấn và thi đấu tại tỉnh.
2. Khen thưởng: 
Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền giải thưởng cho các nội dung thi đấu của Điều lệ.
3. Kỷ luật:
Ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức ký luật nhắc nhớ, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu đối với các vận động viên, các đoàn vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu.
4. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại, ý kiến khiếu nại bằng văn bản gửi cho Ban tổ chức chậm nhất là 10 phút sau khi sự việc sảy ra và nộp lệ phí 500.00đ (năm trăm nghìn đồng chẵn) Quá thời gian qui định trên trên mọi trắc mắc, khiếu nại đều không có giá trị.
VII. QUI ĐỊNH KHÁC
- Trang phục thi đấu: Các VĐV tham dự giải phải mặc trang phục thi đấu theo đúng qui định của môn bóng bàn. VĐV không mặc áo trùng cùng màu với bóng.
- Các đơn vị tham gia thi đấu đồng đội và thi đấu đôi phải sử dụng trang phục đồng màu cho cả đội trong suốt thời gian dự giải.
VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi nhận được Điều lệ này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (ĐT: 0205.3.708188).
Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ. Nếu có thay đổi bổ sung Ban tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị biết./.
Tải mẫu đăng ký tại đây

Nơi nhận:

- Đ/c Hồ Tiến Thiệu, PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ĐHTDTT (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở GD&ĐT; CA tỉnh: BCHQS tỉnh; BCHBĐBP tỉnh (t/h);

- Lãnh đạo Sở;

- Trung tâm VH-TT 11 huyện, TP;

- VP Sở, phòng KH-TC, TC-PC Sở;

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Lưu:VT; QLTDTT Sở;

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL

Nguyễn Phúc Hà