TOÀN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19                          CHUNG TAY GÓP SỨC VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

THÔNG BÁO GIÁ THUÊ MẶT BẰNG SÂN BÃI THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT TỈNH LẠNG SƠN