NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2023)!

ĐIỀU LỆ Giải Điền kinh các lứa tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn năm 2023

 UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/ĐL-SVHTTDL

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 06 năm 2023

         

ĐIỀU LỆ

Giải Điền kinh các lứa tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn năm 2023

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời đánh giá phong trào tập luyện môn Điền kinh trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để các vận động viên (VĐV) thi đấu nâng cao thành tích và trình độ chuyên môn.

          - Thông qua giải, tuyển chọn các VĐV xuất sắc để huấn luyện, bồi dưỡng bổ sung cho đội tuyển Điền kinh của tỉnh tham dự các giải khu vực và toàn quốc.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chức giải phải đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh mọi biểu hiện tiêu cực; việc tuyển chọn VĐV phải đúng đối tượng, đúng nhóm tuổi; các VĐV tham dự giải trên tinh thần thể thao: Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng, tạo không khí vui tươi, lành mạnh. 

          - Các đơn vị tham dự giải phải thực hiện đúng quy định của Điều lệ. Nghiêm cấm việc gian lận về hồ sơ, độ tuổi. Tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động Thể dục thể thao (TDTT).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Giải được tổ chức từ ngày 29/7/2023 đến ngày 31/7/2023 (03 ngày).

- Khai mạc: 07giờ 30 phút ngày 29/7/2023 (thứ Bảy).

2. Địa điểm:Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

3. Kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu

- Kiểm tra hồ sơ: 08 giờ 00 ngày 25/7/2023 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, số 4 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Họp chuyên môn, bốc thăm: 09 giờ 00 ngày 25/7/2023 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Thành phần họp: Ban tổ chức, Tiểu ban chuyên môn, đại diện tổ trọng tài; Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên (HLV) của các đoàn tham gia giải.

          III. ĐỐI TƯỢNG

1. Các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị) đã đăng ký tham dự các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2023, mỗi đơn vị được cử 01 đoàn VĐV tham gia giải.

Chú ý: Đối với các đơn vị chưa đăng ký, nếu có nguyện vọng tham gia cần đề nghị bằng văn bản, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/7/2023 để kịp điều chỉnh kế hoạch tổ chức giải do phát sinh số lượng tham dự. Sau thời điểm này Ban tổ chức sẽ không tiếp nhận đăng ký bổ sung.

2. VĐV tham dự giải phải là người thường trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tối thiểu từ 36 tháng trở lên.

3. Mỗi VĐV chỉ thi đấu cho một đơn vị. VĐV có thể thi đấu cho bất kỳ đơn vị nào trong tỉnh theo thỏa thuận. Trong trường hợp có tranh chấp VĐV thì ưu tiên cho đơn vị là nơi VĐV đăng ký thường trú.

Chú ý: các VĐV đội tuyển Điền kinh của tỉnh đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh không thuộc đối tượng được tham dự Giải.

IV. NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG THI ĐẤU

         1. Nội dung thi đấu: tổ chức thi đấu cá nhân ở 03 nhóm tuổi (tổng cộng 32 nội dung thi) như sau:

Nhóm 1. Từ 12 - 13 tuổi (sinh năm 2011 - 2010): chạy 60m, 200m, 800m, nhảy cao, nhảy xa (áp dụng cho cả nam và nữ). Tổng cộng 10 nội dung thi (5 cho nam và 5 cho nữ)

Nhóm 2. Từ 14 - 15 tuổi (sinh năm 2009 - 2008): chạy 100m, 200m, 800m, nhảy cao, nhảy xa (áp dụng cho cả nam và nữ). Tổng cộng 10 nội dung thi (5 cho nam và 5 cho nữ)

Nhóm 3. Từ 16 - 18 tuổi (sinh năm 2007 - 2005).

- Nam: chạy 100m, 200m, 3000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (5kg).

- Nữ: chạy 100m, 200m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3kg).

Tổng cộng 12 nội dung thi (6 cho nam và 6 cho nữ)

2. Số lượng đăng ký thi đấu

- Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ dự thi trong một nhóm tuổi.

          - Mỗi VĐV được phép tham gia không quá 02 nội dung thi đấu.

V. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Luật thi đấu: áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục TDTT.

2. Thể thức thi đấu: được quyết định tại cuộc họp chuyên môn của giải.

Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu các nội dung có từ 04 VĐV trở lên.

VI. HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Hồ sơ thi đấu

- Danh sách đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm) do thủ trưởng đơn vị đăng ký dự thi ký tên và đóng dấu, gồm:

+ 01 bản đăng ký tổng hợp danh sách chính thức tham gia giải.

+ 01 bản đăng ký chi tiết cụ thể từng môn thi (nam riêng, nữ riêng cho từng nhóm tuổi).

- Hồ sơ cá nhân VĐV đăng ký thi đấu gồm:

+ 01 Giấy khai sinh bản sao có dấu chứng thực theo đúng mẫu quy định.

+ 01 Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đảm bảo sức khỏe tham gia thi đấu thể thao theo quy định.

2. Đăng ký thi đấu

- Hạn nộp đăng ký: trước ngày 20/7/2023.

- Danh sách đăng ký gửi về phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) đồng thời gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. số điện thoại 02053.775.122.

Ban tổ chức sẽ không cho thi đấu đối với những VĐV thiếu hồ sơ và các đoàn đăng ký muộn hơn thời gian quy định trên.

VII. KINH PHÍ

- Ban tổ chức giải chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức và giải thưởng.

- Các đơn vị dự giải tự chịu trách nhiệm về kinh phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình tham dự giải.

VIII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

1. Khen thưởng: Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải, trao huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu.

2. Kỷ luật: Cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ giải, các quy định của Ban tổ chức, tùy theo mức độ sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ hoặc truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích và thông báo về địa phương, đơn vị quản lý.

IX. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

- Khiếu nại phải do Trưởng đoàn hoặc HLV gửi bằng văn bản kèm theo 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn) cho Ban tổ chức ngay sau khi sự việc xảy ra 15 phút, quá thời gian trên mọi thắc mắc, khiếu nại đều không có giá trị. Nếu khiếu nại đúng, Ban tổ chức sẽ hoàn trả lại số tiền trên, nếu khiếu nại không đúng, Ban tổ chức sẽ chuyển vào kinh phí tổ chức giải.

- Ban tổ chức phải giải quyết các khiếu nại, chậm nhất sau 30 phút, kể từ lúc nhận được văn bản khiếu nại. Các đơn vị, cá nhân phải tuân thủ quyết định của Ban tổ chức về những vấn đề khiếu nại. Quyết định của Ban tổ chức giải là quyết định cuối cùng giải quyết khiếu nại.

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ngay sau khi nhận được Điều lệ, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia, tuyển chọn VĐV, tích cực tập luyện, góp phần phát triển phong trào từ cơ sở để nâng cao chất lượng tham gia theo Điều lệ giải.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ với phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh qua số điện thoại: 3.775.122.

Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ. Nếu có thay đổi, bổ sung, Ban tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản./.

Nơi nhận:

- Vụ TDTT.QC-Tổng cục TDTT; (b/c)                                                            

- UBND tỉnh; (b/c)

- VP Tỉnh uỷ, VP HĐND, VP UBND tỉnh;

- Các ban XD đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương;  

- Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh;                          

- Các hội, hiệp hội, liên đoàn thể thao tỉnh;                                                      

- UBND các huyện, thành phố;

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT huyện, T.Phố;

- Các cơ quan báo chí trung ương TT và tỉnh;

- Văn phòng Sở;  

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Websife SVHTTDL (đăng tải);                                                                    

- Lưu VT, QLTDTT. (VTB)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Dương Minh Tuệ