THÔNG BÁO GIÁ THUÊ MẶT BẰNG SÂN BÃI THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT TỈNH LẠNG SƠN