NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023) & NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5!

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI MÙA XUÂN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2023

Nội dung: ĐỘI NAM

Thời gian: Ngày 15 17/2/2023 (buổi sáng bắt đầu thi đấu từ 7h30;buổi tối bắt đầu từ 19h30. Riêng buổi sáng ngày 15/2 bắt đầu khai mạc từ 8h00 sáng)

Địa điểm: Nhà Thi đấu TDTT Tỉnh Lạng Sơn

Sân: 1

Ngày/Buổi Mã Trận Bảng Đội…gặp…Đội
15/2 SÁNG 1 A CLB H. Lộc Bình – CLB H. Cao Lộc
2 A CLB TP Lạng Sơn – CLB H. Văn Lãng
3 B CLB H. Bình Gia – CLB H. Hữu Lũng
4 B CLB Sở VH, TT&DL – CLB H. Văn Quan
TỐI 5 A CLB H. Lộc Bình – CLB H. Văn Lãng
6 A CLB H. Cao Lộc – CLB TP Lạng Sơn
7 B CLB H. Bình Gia – CLB H. Văn Quan
8 B CLB H. Hữu Lũng – CLB Sở VH, TT&DL
16/2 SÁNG 9 A CLB H. Lộc Bình – CLB TP Lạng Sơn
10 A CLB H. Văn Lãng – CLB H. Cao Lộc
11 B CLB H. Bình Gia – CLB Sở VH, TT&DL
12 B CLB H. Văn Quan – CLB H. Hữu Lũng
TỐI 13 BK1 Nhất bảng A – Nhì bảng B
14 BK2 Nhất bảng B – Nhì bảng A
17/2 SÁNG 15 CK Thắng BK1 – Thắng BK2

 

 

BK1:   Gặp  
BK2:   Gặp  
CK:   Gặp  

         

 

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI MÙA XUÂN

TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2023

Nội dung: ĐỘI NỮ

Thời gian: Ngày 15 17/2/2023 (buổi sáng bắt đầu thi đấu từ 7h30;buổi tối bắt đầu từ 19h30. Riêng buổi sáng ngày 15/2 bắt đầu khai mạc từ 8h00 sáng)

Địa điểm: Nhà Thi đấu TDTT Tỉnh Lạng Sơn

Sân: 2

Ngày/Buổi Mã Trận Bảng Đội…gặp…Đội
15/2 SÁNG 1 A CLB H. Cao Lộc – CLB Sở VH, TT&DL
2 B CLB Công an tỉnh – CLB TP Lạng Sơn
3 C CLB H. Bình Gia – CLB H. Văn Lãng
TỐI 4 A CLB Tòa án tỉnh – CLB H. Cao Lộc
5 B CLB H. Bắc Sơn - CLB Công an tỉnh
6 C CLB H. Hữu Lũng - CLB H. Bình Gia
16/2 SÁNG 7 A CLB Sở VH, TT&DL - CLB Tòa án tỉnh
8 B CLB TP Lạng Sơn - CLB H. Bắc Sơn
9 C CLB H. Văn Lãng - CLB H. Hữu Lũng
TỐI 10 BK1
11 BK2
17/2 SÁNG 12 CK Thắng BK1 – Thắng BK2

 

 

BK1:   Gặp  
BK2:   Gặp  
CK:   Gặp