NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

ĐIỀU LỆ Giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2022

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:    /ĐL-SVHTTDL          Lạng Sơn, ngày   tháng   năm 2022

        

ĐIỀU LỆ

Giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng

tỉnh Lạng Sơn năm 2022

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022).

Phát triển rộng rãi phong trào tập luyện môn Bóng bàn, Cầu lông lứa tuổi Thiếu niên và Nhi đồng trong toàn tỉnh. Nhằm kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện môn Bóng bàn, Cầu lông trên địa bàn các huyện, thành phố; tạo điều kiện để các vận động viên (VĐV) Thiếu niên, Nhi đồng được giao lưu, học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời là một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV vào các lớp năng khiếu của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các đơn vị phát động phong trào tập luyện từ cơ sở, tuyển chọn những VĐV xuất sắc của đơn vị mình để tham gia Giải theo quy định của Điều lệ.

Các đơn vị tham dự Giải phải thực hiện đúng các quy định của Điều lệ về đối tượng và hồ sơ đăng ký. Nghiêm cấm các hiện tượng gian lận về hồ sơ và độ tuổi VĐV; các hành vi, vi phạm phải bị xử lý kỷ luật theo Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

Công tác tổ chức giải phải đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Giải được tổ chức từ ngày 05/8/2022 đến ngày 07/8/2022 (03 ngày).

- Khai mạc giải: 07h30’ ngày 05/8/2022 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh, số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

3. Kiểm tra hồ sơ, họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu

- Kiểm tra hồ sơ: 8h00’ ngày 03/8/2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

- Họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu: 9h00 ngày 03/8/2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Thành phần: Ban tổ chức, Tiểu ban chuyên môn, đại diện tổ trọng tài, Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên của các đoàn tham gia giải.

III. ĐỐI TƯỢNG         

1. Mỗi huyện được cử 01 Đoàn VĐV, riêng thành phố Lạng Sơn được cử 02 đoàn VĐV (gọi là Thành phố 1 và Thành phố 2) tham gia thi đấu ở hai môn: Bóng bàn và Cầu lông. Nếu đơn vị nào không tham gia thì phải giải trình lý do bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/7/2022.

2. VĐV tham dự Giải là những thiếu niên, nhi đồng có hộ khẩu thường trú, đang học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có độ tuổi từ 15 tuổi trở xuống đến đủ 09 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2013).

3. Mỗi VĐV chỉ thi đấu cho 01 đơn vị, nếu thi đấu cho đơn vị khác phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản bằng văn bản. Trong trường hợp có tranh chấp VĐV thì ưu tiên cho đơn vị đang quản lý trực tiếp.   

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC LUẬT THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu. Tổ chức thi đấu 02 môn: Bóng bàn, Cầu lông.

* Nhóm tuổi. Tổ chức thi đấu cho 03 nhóm tuổi như sau:

- Nhóm 1: Từ 09 đến 11 tuổi (sinh năm 2013 - 2011).

- Nhóm 2: Từ 12 đến 13 tuổi (sinh năm 2010 - 2009).

- Nhóm 3: Từ 14 đến 15 tuổi (sinh năm 2008 - 2007).

* Nội dung áp dụng cho cả 02 môn: Bóng bàn và Cầu lông.

- Tranh giải: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ.

- Mỗi đoàn được cử VĐV tham gia thi đấu với số lượng cụ thể như sau:

- Nhóm 1:

- Đơn nam:  02 VĐV                         Đôi nam:     01 đôi

- Đơn nữ:    02 VĐV              

- Nhóm 2, Nhóm 3 (mỗi nhóm):

- Đơn nam:  02 VĐV                         Đôi nam:     01 đôi

- Đơn nữ:    02 VĐV                         Đôi nữ:       01 đôi    

(Mỗi VĐV chỉ được tham gia 01 môn thể thao và tối đa 02 nội dung thi đấu).

2. Thể thức thi đấu

Căn cứ số lượng đăng ký cụ thể, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp. Các VĐV cùng một đơn vị sẽ không gặp nhau ở vòng đầu tiên.

3. Luật thi đấu

- Áp dụng Luật Bóng bàn, Luật Cầu lông do Tổng cục TDTT ban hành.

+ Bóng thi đấu: 3 sao DHS (loại hộp 06 quả).

+ Cầu thi đấu: Cầu Ba sao.

4. Cách tính điểm

- Cách tính điểm thi đấu Bóng bàn và Cầu lông: nếu thi đấu vòng tròn thắng được 02 điểm, thua được 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo thứ tự như sau:

          + Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua.

          + Hiệu số quả thắng - quả thua.

          + Trận gặp nhau trực tiếp.

          + Bốc thăm.

3. Trang phục thi đấu

Các VĐV tham gia thi đấu phải mặc trang phục thể thao theo quy định của môn Bóng bàn và môn Cầu lông.

V. HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Hồ sơ đăng ký

a) Danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) có đóng dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

b) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao, do cơ sở y tế đủ thẩm quyền cấp.

c) Bản sao giấy khai sinh.

(Nếu thiếu các giấy tờ trên, sẽ không đủ điều kiện tham gia thi đấu).

2. Đăng ký

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 30 tháng 7 năm 2022.

- Ban tổ chức sẽ không cho thi đấu đối với những VĐV thiếu hồ sơ và các đoàn đăng ký muộn hơn thời gian quy định trên.

          - Danh sách đăng ký gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) đồng thời gửi qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Số điện thoại liên hệ 02053.775.122.

VI. KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Kinh phí: Ban tổ chức lo kinh phí tổ chức giải và giải thưởng. Các đơn vị tự túc kinh phí ăn, nghỉ, đi lại trong quá trình tham dự giải.

2. Khen thưởng: Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đoàn dự giải; trao huy chương, giải thưởng cho các cá nhân, đôi đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung của hai môn Bóng bàn và Cầu lông (nội dung có 6 đơn, đôi trở lên tham gia thi đấu thì trao đồng giải ba; có 3 đơn, đôi tham gia thi đấu thì chỉ trao nhất, nhì; có 2 đơn, đôi đăng ký thì không tổ chức thi đấu).

3. Kỷ luật: Tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ giải, các quy định của Ban tổ chức, tùy theo mức độ sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ hoặc truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích và thông báo về đơn vị. Chỉ có Trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại bằng văn bản cho Ban tổ chức ngay sau khi sự việc xẩy ra 15 phút tính từ khi trận đấu kết thúc và nộp lệ phí 500.000đ (năm trăm ngàn đồng chẵn), nếu khiếu nại đúng sẽ được trả lại, khiếu nại sai thì số tiền này sẽ được bổ sung cho kinh phí tổ chức giải. Quá thời gian quy định trên mọi thắc mắc, khiếu nại đều không có giá trị.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, ngay sau khi nhận được Điều lệ, đề nghị Phòng Văn hoá, Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố xây dựng kế hoạch triển khai ở cơ sở, đồng thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền của đơn vị để được quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cũng như thời gian tham gia.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Trưởng phòng Quản lý TDTT của Sở qua số điện thoại 0913.590.237.

Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ giải. Nếu có thay đổi, bổ sung Ban tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                          

- VP UBND tỉnh (b/c);

- Các Liên đoàn: Bóng bàn, Cầu lông;

- Lãnh đạo Sở;

- UBND các huyện, TP;                                                                          

- Phòng VH-TT; Trung tâm VH,TT&TT các huyện; Trung tâm VH-TT thành phố (t/h);

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h);

- VP Sở; Phòng QLTDTT;

- Websife SVHTTDL (đăng tải);                                                                                                    - Lưu: VT, QLTDTT. (VTT)                                             

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Minh Tuệ

Đơn vị:

.......................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..............., ngày...... tháng....... năm 2022

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2022

 

  1. 1.Trưởng đoàn, huấn luyện viên
TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1
2
3

          2. Vận động viên

TT Họ và tên Môn Ngày, tháng năm sinh Nội dung thi đấu
Đơn nam Đơn nữ Đôi nam Đôi nữ
1
2
3
..
..

                                                                 …………., ngày         tháng    năm 2022

                                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ