Địa chỉ:
Đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:
02503877419
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.