Thời gian: Thi đấu ngày 27/6/2018. (Sáng 7h30’; chiều 14h00’)

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
27/6 Sáng 1 Hà + Kiệt (Hữu Lũng)- Yên + Trung (Đình Lập) A Mẹ - Con trai
2 Tình + Thảo (Đình Lập) - Tuân + Hằng (Lộc Bình) A Bố - Con gái
3 Cường + Mai (Chi Lăng) - Tuyến + Hà (Hữu Lũng) A Vợ - Chồng
4 Hoa + Điệp (Chi Lăng) - Hà + Kiệt (Hữu Lũng) A Mẹ - Con trai
5 Đinh + Trang (Cao lộc) - Tình + Thảo (Đình Lập) A Bố - Con gái
6 Hưng + Tùng (TPLS) - Cường + Mai (Chi Lăng) A Vợ - Chồng
7 Tuân + Hằng (Lộc Bình) - Đinh + Trang (Cao lộc) A Bố - Con gái

 

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
27/6 Sáng 1 Huyền + Anh (TPLS) - Tịnh + Tuân (Văn Lãng) B Mẹ - Con trai
2 Đạt + Tú (Hữu Lũng) - Toàn + Lệ (Cao Lộc) B Bố - Con gái
3 Thiên+Tuyền (Cao lộc) - Phong+Nương (Đình Lập) B Vợ - Chồng
4 Huyền + Anh (TPLS) - Hoa + Minh (Bắc Sơn) B Mẹ - Con trai
5 Lộc + Huyền (TPLS) - Đạt + Tú (Hữu Lũng) B Bố - Con gái
6 Đạt + Hằng (Bắc Sơn) - Thiên + Tuyền (Cao lộc) B Vợ - Chồng
7 Toàn + Lệ (Cao Lộc) - Lộc + Huyền (TPLS) B Bố - Con gái

 

 

 

 

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
27/6 Sáng 1 Chung + Đạt (Lộc Bình) - Hoa + Minh (Bắc Sơn) B Mẹ - Con trai
2 Dương + Thúy (TPLS) - Vượng + Thùy (Văn Quan) C Vợ - Chồng
3 Tấn + Thời (Lộc Bình) - Huy + Lan (Văn Lãng) C Vợ - Chồng
4 Tịnh + Tuân (Văn Lãng) - Chung + Đạt (Lộc Bình) B Mẹ - Con trai
5 Dương + Thúy (TPLS) - Huy + Lan (Văn Lãng) C Vợ - Chồng
6 Vượng + Thùy (Văn Quan) - Tấn + Thời (Lộc Bình) C Vợ - Chồng

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

          Thời gian: Thi đấu ngày 27/6/2018. (Sáng 7h30’; chiều 14h00’)

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
27/6 Chiều 1 Tuyến + Hà (Hữu Lũng) - Hưng + Tùng (TPLS) A Vợ - Chồng
2 Huyền + Anh (TPLS) - Chung + Đạt (Lộc Bình) B Mẹ - Con trai
3 BÁN KẾT 1: 1A – 2B   Bố - Con gái
4 BÁN KẾT 1: 1A – 1C   Vợ - Chồng
5 BÁN KẾT 1: 1A – 2B   Mẹ - Con trai
6 CHUNG KẾT:   Vợ - Chồng

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
27/6 Chiều 1 Phong + Nương (Đình Lập) - Đạt + Hằng (Bắc Sơn) B Vợ - Chồng
2 Hoa + Minh (Bắc Sơn) - Tịnh + Tuân (Văn Lãng) B Mẹ - Con trai
3 BÁN KẾT 2: 1B – 2A   Bố - Con gái
4 BÁN KẾT 2: 1B – 2C   Vợ - Chồng
5 BÁN KẾT 2: 1B – 2A   Mẹ - Con trai
6 CHUNG KẾT:   Bố - Con gái

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                    Đội
27/6 Chiều 1 Dương + Thúy (TPLS) - Tấn + Thời (Lộc Bình) C Vợ - Chồng
2 Huy + Lan (Văn Lãng) - Vượng + Thùy (Văn Quan) C Vợ - Chồng
3 Yên + Trung (Đình Lập - Hoa + Điệp (Chi Lăng) A Mẹ - Con trai
4      
5      
6 CHUNG KẾT:   Mẹ - Con trai

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          NỘI DUNG: ĐÔI VỢ CHỒNG

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Cường + Mai (Chi Lăng)            
2 Tuyến + Hà (Hữu Lũng)            
3 Hưng + Tùng (TPLS)            

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Thiên + Tuyền (Cao lộc)            
2 Phong + Nương (Đình Lập)            
3 Đạt + Hằng (Bắc Sơn)            

          BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Dương + Thúy (TPLS)              
2 Tấn + Thời (Lộc Bình)              
3 Huy + Lan (Văn Lãng)              
4 Vượng + Thùy (Văn Quan)              

BÁN KẾT 1: 1A – 1C

…………………………………………………………………………………………………

BÁN KẾT 2: 1B – 2C

…………………………………………………………………………………………………

ĐỒNG GIẢI BA:

…………………………………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:…………………………………………………………………………………

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          NỘI DUNG: BỐ VÀ CON GÁI

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Tình + Thảo (Đình Lập)            
2 Tuân + Hằng (Lộc Bình)            
3 Đinh + Trang (Cao lộc)            

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Đạt + Tú (Hữu Lũng)            
2 Toàn + Lệ (Cao Lộc)            
3 Lộc + Huyền (TPLS)            

BÁN KẾT 1: 1A – 2B

…………………………………………………………………………………………………

BÁN KẾT 2: 1B – 2A

…………………………………………………………………………………………………

ĐỒNG GIẢI BA:

…………………………………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:

…………………………………………………………………………………………………

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          NỘI DUNG: MẸ VÀ CON TRAI

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Hà + Kiệt (Hữu Lũng)            
2 Yên + Trung (Đình Lập)            
3 Hoa + Điệp (Chi Lăng)            

          BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Huyền + Anh (TPLS)              
2 Chung + Đạt (Lộc Bình)              
3 Hoa + Minh (Bắc Sơn)              
4 Tinh + Tuân (Văn Lãng)              

BÁN KẾT 1: 1A – 2B

…………………………………………………………………………………………………

BÁN KẾT 2: 1B – 2A

…………………………………………………………………………………………………

ĐỒNG GIẢI BA:

…………………………………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:

…………………………………………………………………………………………………

Thời gian: Thi đấu từ ngày 26/5 đến ngày 28/5/2018. (Sáng 7h30’; tối 19h00’)

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

           Buổi

Trận Sân bóng chuyền Bảng Màu áo Kết quả
Đội                    Gặp                     Đội
26/5 Sáng 1 Công An – Biên Phòng A Đỏ - Xanh  
2 Huyện Bình Gia – Huyện Bắc Sơn B Đỏ - Xanh  
Tối 1 Sở Giáo dục và Đào tạo – Công An A Đỏ - Xanh  
2 Thành Phố Lạng Sơn – Huyện Bình Gia B        - Trắng  
27/5 Sáng 1 Biên Phòng – Sở Giáo dục và Đào tạo A Xanh - Đỏ  
2 Huyện Bắc Sơn – Thành Phố Lạng Sơn B        Cam -  
Tối 1 Bán kết 1: 1A – 2B      
2 Bán kết 2: 1B – 2A      
28/5 Sáng 1 Tranh giải ba      
2 Chung Kết:      

 

 

BẢNG TỔNG HỢP MÔN BÓNG CHUYỀN DA NAM

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Công An            
2 Biên Phòng            
3 Sở Giáo dục và Đào tạo            

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điển Hiệu số Xếp hạng
1 Huyện Bình Gia            
2 Huyện Bắc Sơn            
3 Thành Phố Lạng Sơn            

Bán kết 1: Nhất bảng A – Nhì bảng B

………………………………………………………………………………………………………...

Bán kết 2: Nhất bảng B – Nhì bảng A

………………………………………………………………………………………………………...

Tranh giải ba:

………………………………………………………………………………………………………...

Chung Kết:

………………………………………………………………………………………………………...

CỜ VUA NỮ

Table White                                         - Black                                          Results

round 1

1   NONG HUE     V QUAN ( 0 ) - LUONG MAO   C LANG ( 0 )              1- 7

2   NGUYET ANH   T PHO ( 0 ) - CHU HUYEN   V QUAN ( 0 )      8- 2

3   DUONG LIEU   C LOC ( 0 ) - CHU MAI       T PHO ( 0 )                       3- 9

4   NGUYEN DUNG H LUNG ( 0 ) - TRIEU TUOI   C LOC ( 0 )            10- 4

5   HOANG NGAN   B SON ( 0 ) - NGUYEN KHOA H LUNG ( 0 )       5- 11

6   MINH THAI     GD DT ( 0 ) - KHANH LY   C LANG ( 0 )                  12- 6

<F5> pair opponents   <F6> unpair opponents

0=R0-0 1=1-0 2=0-1 3=½-½ 4=A1-0 5=A0-1 6=A½-½ 7=R1-0 8=R0-1 9=R½-½

Bye: 13 HOAI THU     GD DT     

CỜ VUA NAM

Table White                                         - Black                                         Results

round 1

1   DUC HIEU     V QUAN ( 0 ) - VAN HIEU     B GIA ( 0 )                    1- 7

2   DOAN TRUONG T PHO ( 0 ) - DAI HAI     V QUAN ( 0 )               8- 2

3   VAN HUNG     V QUAN ( 0 ) - BUI TUNG     T PHO ( 0 )                  3- 9

4   DUONG TUNG   T PHO ( 0 ) - MANH DAT     C LOC ( 0 )                10- 4

5   VAN CHI     C LOC       ( 0 ) - NGUYEN GIANG GD DT ( 0 )            5- 11

6   TRAN SON     GD DT ( 0 ) - DUC THINH  C LOC ( 0 )                  12- 6

<F5> pair opponents   <F6> unpair opponents

0=R0-0 1=1-0 2=0-1 3=½-½ 4=A1-0 5=A0-1 6=A½-½ 7=R1-0 8=R0-1 9=R½-½

Bye: 13 DUONG VU     GD DT    

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 12/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: CÁ NHÂN NAM ĐỨNG BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

ĐỨNG BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Hoàng Văn Duy Huyện Văn Quan

1

1
2 La Mạnh Hà Huyện Đình Lập 2
3 Hoàng Hải Lý Huyện Lộc Bình 3
4 Triệu Sinh Tiên Huyện Bắc Sơn 4
5 Đàm Minh Hà Huyện Tràng Định 5
1 Hoàng Văn Lộc Huyện Bình Gia

2

1
2 Lăng Ngọc Sơn Huyện Chi Lăng 2
3 Hoàng Văn Tuấn Huyện Cao Lộc 3
4 Lương Như Quyết TP Lạng Sơn 4
5 Vi Vân Sơn Sở GD&ĐT 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 12/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: CÁ NHÂN NAM QUỲ BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

QUỲ BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Đào Minh Quang Sở GD&ĐT

3

1
2 Nguyễn Văn Cường TP Lạng Sơn 2
3 Hứa Văn Làn Huyện Cao Lộc 3
4 Nông Văn Cao Huyện Chi Lăng 4
5 Hoàng Minh Giang Huyện Bình Gia 5
1 Bế Văn Hiệu Huyện Tràng Định

4

1
2 Lý Tài Vượng Huyện Bắc Sơn 2
3 Hoàng Hải Lý Huyện Lộc Bình 3
4 Vi Văn Trí Huyện Đình Lập 4
5 Triệu Minh Tuấn Huyện Văn Quan 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 13/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: CÁ NHÂN NỮ ĐỨNG BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

ĐỨNG BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Bùi Minh Thùy Sở GD&ĐT

1

1
2 Bế Linh Quyên TP Lạng Sơn 2
3 Vy Ngọc Hiền Huyện Cao Lộc 3
4 Vi Thị Hường Huyện Chi Lăng 4
5 Triệu Thị Ngọc Huyện Bình Gia 5
1 Triệu Thị Thơm Huyện Tràng Định

2

1
2 Đặng Thị Lành Huyện Bắc Sơn 2
3 Hoàng Diệu Thuần Huyện Lộc Bình 3
4 Phương Thanh Trà Huyện Đình Lập 4
5 Triệu Thị Tuyết Huyện Văn Quan 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 13/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: CÁ NHÂN NỮ QUỲ BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

QUỲ BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Triệu Thị Tuyết Huyện Văn Quan

3

1
2 Đinh Bích Hạnh Huyện Đình Lập 2
3 Hoàng Diệu Thuần Huyện Lộc Bình 3
4 Lý Thu Thanh Huyện Bắc Sơn 4
5 Nông Minh Phượng Huyện Tràng Định 5
1 Lăng Thị Duyên Huyện Bình Gia

4

1
2 Hoàng Ánh Nguyệt Huyện Chi Lăng 2
3 Hà Thùy Linh Huyện Cao Lộc 3
4 Hoàng Thị Oanh TP Lạng Sơn 4
5 Vi Thị Minh Chi Sở GD&ĐT 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 13/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NAM ĐỨNG BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

ĐỨNG BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Hoàng Văn Duy Huyện Văn Quan

5

1
2 Đặng Trung Du Huyện Lộc Bình 2
3 Nguyễn Minh Mạnh Huyện Tràng Định 3
4 Lăng Ngọc Sơn Huyện Chi Lăng 4
5 Lương Như Quyết TP Lạng Sơn 5
1 Vi Văn Trí Huyện Đình Lập

6

1
2 Lý Tài Vượng Huyện Bắc Sơn 2
3 Hoàng Minh Giang Huyện Bình Gia 3
4 Hoàng Hải Hưng Huyện Cao Lộc 4
5 Đào Minh Quang Sở GD&ĐT 5
1 Triệu Minh Tuấn Huyện Văn Quan

7

1
2 Mai Văn Chuyên Huyện Lộc Bình 2
3 Bế Văn Hiệu Huyện Tràng Định 3
4 Nông Văn Cao Huyện Chi Lăng 4
5 Nguyễn Khoa Đăng TP Lạng Sơn 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 13/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NAM ĐỨNG BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

ĐỨNG BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 La Mạnh Hà Huyện Đình Lập

8

1
2 Đặng Văn Hiếu Huyện Bắc Sơn 2
3 Hoàng Văn Lộc Huyện Bình Gia 3
4 Hoàng Văn Tuấn Huyện Cao Lộc 4
5 Lộc Gia Binh Sở GD&ĐT 5
1 Lâm Văn Tuấn Huyện Văn Quan

9

1
2 Đinh Công Hoan Huyện Lộc Bình 2
3 Đàm Mạnh Hà Huyện Tràng Định 3
4 Hoàng Duy Đặng Huyện Chi Lăng 4
5 Trương Đức Anh TP Lạng Sơn 5
1 Bế Tiến Thành Huyện Đình Lập

10

1
2 Triệu Sinh Tiên Huyện Bắc Sơn 2
3 Triệu Đức Chính Huyện Bình Gia 3
4 Hứa Văn Làn Huyện Cao Lộc 4
5 Vi Vân Sơn Sở GD&ĐT 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 12/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NAM QUỲ BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

QUỲ BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Vi Vân Sơn Sở GD&ĐT

5

1
2 Hứa Văn Làn Huyện Cao Lộc 2
3 Triệu Đức Chính Huyện Bình Gia 3
4 Triệu Sinh Tiên Huyện Bắc Sơn 4
5 Bế Tiến Thành Huyện Đình Lập 5
1 Lương Như Quyết TP Lạng Sơn

6

1
2 Hoàng Duy Đặng Huyện Chi Lăng 2
3 Đàm Mạnh Hà H.Tràng Định 3
4 Mai Văn Chuyên Huyện Lộc Bình 4
5 Lâm Văn Tuấn Huyện Văn Quan 5
1 Lộc Gia Binh Sở GD&ĐT

7

1
2 Hoàng Văn Tuấn Huyện Cao Lộc 2
3 Hoàng Văn Lộc Huyện Bình Gia 3
4 Đặng Văn Hiếu Huyện Bắc Sơn 4
5 La Mạnh Hà Huyện Đình Lập 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 12/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NAM QUỲ BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

QUỲ BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Trương Đức Anh TP Lạng Sơn

8

1
2 Lăng Ngọc Sơn Huyện Chi Lăng 2
3 Bế Văn Hiệu H.Tràng Định 3
4 Đặng Trung Du Huyện Lộc Bình 4
5 Triệu Minh Tuấn Huyện Văn Quan 5
1 Đào Minh Quang Sở GD&ĐT

9

1
2 Hoàng Hải Hưng Huyện Cao Lộc 2
3 Hoàng Minh Giang Huyện Bình Gia 3
4 Lý Tài Vượng Huyện Bắc Sơn 4
5 Vi Văn Trí Huyện Đình Lập 5
1 Nguyễn Văn Cường TP Lạng Sơn

10

1
2 Nông Văn Cao Huyện Chi Lăng 2
3 Nguyễn M Mạnh H.Tràng Định 3
4 Hoàng Hải Lý Huyện Lộc Bình 4
5 Hoàng Văn Duy Huyện Văn Quan 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 14/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NỮ QUỲ BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

QUỲ BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Đinh Bích Hạnh Huyện Đình Lập

1

1
2 Lý Thu Thanh Huyện Bắc Sơn 2
3 Lăng Thị Duyên Huyện Bình Gia 3
4 Hà Thùy Linh Huyện Cao Lộc 4
5 Vi T Minh Chi Sở GD&ĐT 5
1 Hoàng Phương Thảo Huyện Lộc Bình

2

1
2 Nông Minh Phượng H.Tràng Định 2
3 Vi Thị Hường Huyện Chi Lăng 3
4 Bế Linh Quyên TP Lạng Sơn 4
5 Vi Quỳnh Như Sở GD&ĐT 5
1 Vi Thu Hà Huyện Đình Lập

3

1
2 Triệu Thị Thanh Huyện Bắc Sơn 2
3 Triệu Thị Ngọc Huyện Bình Gia 3
4 Phạm Thị Hồng Huyện Cao Lộc 4
5 Bùi Minh Thùy Sở GD&ĐT 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 14/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NỮ QUỲ BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

QUỲ BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Hoàng Diệu Thuần Huyện Lộc Bình

4

1
2 Nông Thị Hậu H.Tràng Định 2
3 Hoàng Thùy Linh Huyện Chi Lăng 3
4 Hoàng Thị Oanh TP Lạng Sơn 4
5 Phương Thanh Trà Huyện Đình Lập 5
1 Đặng Thị Lành Huyện Bắc Sơn

5

1
2 Hoàng Thị Độ Huyện Bình Gia 2
3 Vy Ngọc Hiền Huyện Cao Lộc 3
4 Nguyễn Khánh Linh TP Lạng Sơn 4
5 Lê Thị Thơm Huyện Lộc Bình 5
1 Triệu Thị Thơm H.Tràng Định

6

1
2 Hoàng Ánh Nguyệt Huyện Chi Lăng 2
3 3
4 4
5 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 14/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NỮ ĐỨNG BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

ĐỨNG BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Bùi Minh Thùy Sở GD&ĐT

7

1
2 Vy Ngọc Hiền Huyện Cao lộc 2
3 Hoàng Thị Độ Huyện Bình Gia 3
4 Đặng Thị Lành Huyện Bắc Sơn 4
5 Lê Thị Thơm Huyện Lộc Bình 5
1 Nguyễn Khánh Linh TP Lạng Sơn

8

1
2 Hoàng Ánh Nguyệt Huyện Chi Lăng 2
3 Nông Thị Hậu H.Tràng Định 3
4 Hoàng Phương Thảo Huyện Lộc Bình 4
5 Phương Thanh Trà Huyện Đình Lập 5
1 Vi Quỳnh Như Sở GD&ĐT

9

1
2 Phạm Thị Hồng Huyện Cao lộc 2
3 Triệu Thị Ngọc Huyện Bình Gia 3
4 Triệu Thị Thanh Huyện Bắc Sơn 4
5 Vi Thu Hà Huyện Đình Lập 5

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ

          Thời gian: Ngày 14/4/2017. Buổi chiều 14h00’

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể TDTT tỉnh Lạng Sơn

NỘI DUNG: ĐỒNG ĐỘI NỮ ĐỨNG BẮN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỢT

BIA SỐ

ĐỨNG BẮN

CỘNG

XẾP HẠNG
1 Hoàng Thị Oanh TP Lạng Sơn

10

1
2 Hoàng Thùy Linh Huyện Chi Lăng 2
3 Triệu Thị Thơm H.Tràng Định 3
4 Vi T Minh Chi Sở GD&ĐT 4
5 Phùng Thị Thùy Huyện Lộc Bình 5
1 Hà Thùy Linh Huyện Cao lộc

11

1
2 Lăng Thị Duyên Huyện Bình Gia 2
3 Lý Thu Thanh Huyện Bắc Sơn 3
4 Bế Linh Quyên TP Lạng Sơn 4
5 Đinh Bích Hạnh Huyện Đình Lập 5
1 Vi Thị Hường Huyện Chi Lăng

12

1
2 Nông Minh Phượng H.Tràng Định 2
3 3
4 4
5 5

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG BÀN ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ VIII NĂM 2018

* Thời gian: Từ ngày 22/3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018

- Buổi sáng: Từ 7h30'

- Buổi chiều: Từ 14h00’

- Buổi tối: Từ 19h00'

* Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Lưu ý: - Các đoàn VĐV đến trước giờ thi đấu 10 phút.

         - Trong quá trình thi đấu mặc đúng trang phục thi đấu.

           - HLV xuống chỉ đạo phải đeo thẻ và mặc trang phục thể thao.

           - BTC không trao giải cho các VĐV không mặc đúng trang phục thể thao khi nhận giải.

           - Không hút thuốc trong khu vực nhà thi đấu.

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/3 Sáng 1 BCH Biên Phòng – Công An A Đồng đội nam
2 Thắng Trận 1 – Trung (Cao Lộc) Đơn Nam
3 Hiệp (Tràng Định) – Thắng Trận 3 Đơn Nam

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/3 Sáng 1 Đình Lập – Tràng Định B Đồng đội nam
2 Tú (Bắc Sơn) - Thắng Trận 2 Đơn Nam
3 Thắng Trận 4 – Hà (Đình Lập) Đơn Nam

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/3 Sáng 1 Văn Quan – Sở GDĐT C Đồng đội nam
2 Công Anh(Sở GDĐT) – Cường (Thành Phố) Đơn Nam
3 Hải (Công An) – Thắng Trận 5 Đơn Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 4 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/3 Sáng 1 Thành Phố - Sở GDĐT Đồng đội nữ
2 Đình Lập - Công An Đồng đội nữ

 

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Chiều 1 BK 1(Bốc Thăm) Đồng đội nam
2 Tuấn Anh (Thành Phố) – Hiếu (Hữu Lũng) Đơn Nam

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Chiều 1 BK 2 (Bốc Thăm) Đồng đội nam
2 Ánh (Bắc Sơn) – Hắng (Sở GDĐT) Đơn Nữ

 

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Chiều 1 Cao Lộc – Công An Đồng đội nữ
2 Ngọc (Đình Lập) – Phương (Công Anh) Đơn Nữ

Ngày

           Buổi

TT Bàn 4 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Chiều 1 Thành Phố - Đình Lập Đồng đội nữ
2 Ngọc (Công An) – Mạc (GDĐT) Đơn Nữ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Tối 1 CK Đồng đội nam
           

 

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Tối 1 Tranh giải 3 Đồng đội nam

 

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Tối 1 Sở GDĐT – Đình Lập Đồng đội nữ
           

Ngày

           Buổi

TT Bàn 4 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
23/3 Tối 1 Cao Lộc – Thành Phố Đồng đội nữ
           

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Sáng 1 Hiếu + Anh(Hữu Lũng) – Đoàn + Thảo(Đình Lập) A Đôi Nam
2 Nhung + Phương (Công An) – Anh+Liên(TP) Đôi Nữ
3 Trung+Thiện(Cao Lộc) – Thắng+Kiên(Công An) C Đôi Nam
4 Hảo+Hằng(Cao Lộc) – Hằng+Hoa(Sở GDĐT) Đôi Nữ
5 Trung + thiện(Cao Lộc) – Vô + Dương(Văn Quan C Đôi Nam
6 Anh+Liên(TP) – Hà+Ngọc(Đình Lập) Đôi Nữ
7 Thắng 10 - Thắng 11 theo sơ đồ Đơn Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Sáng 1 Anh+Cường(Thành Phố) – Hiệp+Huy(Tràng Định B Đôi Nam
2 Hà+Ngọc(Đình Lập) – Hằng+Hoa(Sở GDĐT) Đôi Nữ
3 Trình+Tú(Bắc Sơn) – Vô+Dương(Văn Quan) C Đôi Nam
4 Nhung+Phương(Công An) – Hà+ Ngọc(Đình Lập Đôi Nữ
5 Thắng+Kiên(Công An) – Trình+Tú(Bắc Sơn) C Đôi Nam
6 Hảo+Hằng(Cao Lộc) – Nhung+Phương(Công An Đôi Nữ
7 Thắng 12 - Thắng 13 theo sơ đồ Đơn Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Sáng 1 Vô+Dương(Văn Quan) – Thắng + Kiên(Công An) C Đôi Nam
2 Ban+Huyền(Tràng Định) – Cường+Giang(TP) A Đôi Nam Nữ
3 Anh+Tâm (Sở GDĐT) – Anh+Cường(Thành Phố) B Đôi Nam
4 Thành+Tuyết(Đình Lập) – Ban+Huyền(Tr. Định A Đôi Nam Nữ
5 Thắng 6- Thắng 7 theo sơ đồ Đơn Nam
6 Thắng Trận 6 – Huyền(Tràng Định) Đơn Nữt
7 BK1: 1A – 2C Đôi Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 4 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Sáng 1 Mai Anh(Thành Phố) – Minh Hảo(Cao Lộc) Đơn Nữ
2 Yến(Bắc Sơn) – Tuyết (Đình Lập) Đơn Nữ
3 Vương+Khải(BCH Biên Phòng) – Hiếu +Anh(HL A Đôi Nam
4 Tâm(Tràng Định) – Liên(Thành Phố) Đơn Nữ
5 Thắng 8- Thắng 9 theo sơ đồ Đơn Nam
6 Phước Hảo (Cao Lộc) – Thắng Trận 1 Đơn Nữ
7 BK2: 1B – 1C Đôi Nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Chiều 1 Sơn + Ánh(Bắc Sơn) – Hoa + Tuấn(Sở GDĐT) B Đôi Nam Nữ
2 Tranh Giải 3 Đôi Nam
3 Hoa + Tuấn(Sở GDĐT) – Thiện + Hảo(Cao Lộc) B Đôi Nam Nữ
4 Anh + Liên (Thành Phố) – Hảo+ Hằng(Cao Lộc) Đôi Nữ
5 BK2: 1B – 2A Đôi Nam Nữ
6 CK Đơn Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Chiều 1 Thiện+Hảo(Cao Lộc) – Dũng + Nhung(Công An) B Đôi Nam Nữ
2 Thắng Trận 14 – Thắng Trận 15 Theo Sơ Đồ Đơn Nam
3 Thắng Trận 7– Thắng Trận 8 Theo Sơ Đồ Đơn Nữ
4 Hà+Ngọc(Đình Lập) – Hảo + Hằng(Cao Lộc) Đôi Nữ
5 Tranh Giải 3 Đơn Nam
6 CK Đơn Nữ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Chiều 1 Thắng Trận 2 – Thắng Trận 3 Đơn Nữ
2 Thắng Trận 16 – Thắng Trận 17 Theo Sơ Đồ Đơn Nam
3 Thắng Trận 9 – Thắng Trận 10 Theo Sơ Đồ Đơn Nữ
4 Hằng+Hoa(Sở GDĐT) – Anh+Liên(TP) Đôi Nữ
5 Tranh Giải 3 Đơn Nữ
6 CK Đôi Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 4 Bảng Nội dung
Đội   -   gặp -   Đội
24/3 Chiều 1 Thắng Trận 4 – Thắng Trận 5 Đơn Nữ
2 Sơn + Ánh(Bắc Sơn) – Dũng + Nhung(Công An) B Đôi Nam Nữ
3 Hằng + Hoa(Sở GDĐT) – Nhung + Phương(C.An Đôi Nữ
4 BK1:1A – 1B Đôi Nam Nữ
5 Tranh Giải 3 Đôi Nam Nữ
6 CK Đôi Nam Nữ

SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐƠN NAM

                                                1.Sơn (Bắc Sơn)

                                                                             (06)

                                                2.Quyết (Văn Quan)

          3.Khải(BCH Biên Phòng)                                              (14)

                                      (01)

          4.Kiên(Công An)

                                                                             (07)

                                                5.Trung(Cao Lộc)

                                                                                                                     ( 18)

                                                6.Tú (Bắc Sơn)

          7.Tuấn(Sở GDĐT)                                                      (08)

                                         (02)

          8.Huy(Tràng Định)

                                                                                                (15)

                                                9.Công Anh(Sở GDĐT)

                                                                             (09)

                                                10.Cường (Thành Phố)

                                                                                                                               (21)

                                                11.Hiệp (Tràng Định)

                                                                             (10)

          12.Vô(Văn Quan)                                                         

                                      (03)

          13.Tuấn (Văn Lãng)

                                                                                                (16)

          14.Vương(BCH BĐ BP)

                                      (04)

          15.Vinh(Cao Lộc)

(11)

                                                16.Hà(Đình Lập)

                                                                                                                       (19)

                                                17.Hải(Công An)

                                                                             (12)

          18.Tuấn Anh(Hữu Lũng)

                                      (05)

          19.Đoàn (Đình Lập)                                                      (17)

                                                20.Tuấn Anh(TP)

                                                                             (13)

                                                21.Hiếu(Hữu Lũng)

                                               

                                                          Tranh Giải 3

                                                                                    (20)

SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐƠN NỮ

1. Phước Hảo(Cao Lộc)

          2.Ánh(Bắc Sơn)

                                                                       (7)

       (1)

           3.Hằng(Sở GDĐT)

                                                                                                      (11)

4. Ngọc(Đình Lập)

                                              (2)

5. Phương(Công An)

                                                                       (8)

         6.Ngọc(Công An)

       (3)

       7. Mạc(Sở GDĐT)                                                                                 (14)

         8. Mai Anh(TP)

       (4)

         9. Minh Hảo(Cao Lộc)

       10. Yến (Bắc Sơn)                                   (9)

                                             (5)

       11. Tuyết (Đình Lập)

                                                                                                      (12)

       12.Tâm (Tràng Định)

                                            (6)

       13.Liên (TP)

                                                                     (10)

14. Huyền (Tràng Định)

      

                         Tranh giải 3    (13)

      

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

ĐỒNG ĐỘI NAM:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Bắc Sơn
2 BCH Biên Phòng
3 Công An Tỉnh

Bảng B

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thành Phố
2 Đình Lập
3 Tràng Định      

Bảng C

STT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Cao Lộc
2 Văn Quan
3 Sở GDĐT      

BK1: (Bốc thăm).................................................................................................................

BK2: (Bốc thăm).................................................................................................................

TRANH GIẢI BA:..............................................................................................................

CHUNG KẾT:.....................................................................................................................

ĐỒNG ĐỘI NỮ:

TT Đội 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Công An Tỉnh
2 Sở GDĐT
3 Cao Lộc
4 Thành Phố
5 Đình Lập

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

ĐÔI NỮ:

TT Vận động viên 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Nhung+Phương(C.An Tỉnh
2 Hà+Ngọc(Đ.Lập)
3 Hằng+Hoa( Sở GDĐT)
4 Anh+Liên(T.Phố)
5 Hảo+Hằng(C.Lộc)

ĐÔI NAM:

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Đoàn + Thảo (Đ.Lập)
2 Vương + Khải (B.Phòng)
3 Hiếu + Anh (H.Lũng)

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hiệp + Huy (T.Định)
2 Anh + Tâm (GDĐT)
3 Anh + Cường(T.Phố)

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Trung + Thiện (C.Lộc)
2 Vô + Dương (V.Quan)
3 Thắng + Kiên (C.An Tỉnh)
4 Trình + Tú (B.Sơn)

BK1:1A – 2C.................................................................................................................

BK2:1B – 1C.................................................................................................................

TRANH GIẢI BA:..........................................................................................................

CHUNG KẾT:...............................................................................................................

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

ĐÔI NAM NỮ:

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Cường + Giang (T.Phố)
2 Thành + Tuyết (Đ.Lập)
3 Ban + Huyền (T.Định)

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Sơn + Ánh (B.Sơn)
2 Dũng + Nhung (C.An)
3 Tuấn + Hoa(GDĐT)
4 Thiện + Hảo(C.Lộc)

 LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2017 (Buổi sáng 8h00’; tối 19h30')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Sáng 1 Hoàng (TP 1) - Hùng (H.Tràng Định)   Đơn nam N1
2 Sơn (H.Văn Lãng) - Duy (H.Hữu Lũng)   Đơn nam N1
3 Anh (H.Chi Lăng) - Nhân (TP 2)   Đơn nam N1
4 Duy (H.Lộc Bình) - Lâm (H.Đình Lập)   Đơn nam N1
5 Giang (H.Văn Lãng) - Sơn (H.Đình Lập)   Đơn nam N1
6 Khoa (TP 2) - Công (H.Chi Lăng)   Đơn nam N1

  Ngày

         Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Sáng 1 Anh (H.Hữu Lũng) - Khải (TP1)   Đơn nam N2
2 Anh (H.Cao Lộc) - Vũ (H.Đình Lập)   Đơn nam N2
3 Tấn (H.Lộc Bình) - Sơn (H.Tràng Định)   Đơn nam N2
4 Hoàn (H.Tràng Định) - Dương (H.Đình Lập)   Đơn nam N2
5 Hưng (H.Văn Lãng) - Đức (TP 1)   Đơn nam N2
6 Nam (H.Hữu Lũng) - Đạt (H.Lộc Bình)   Đơn nam N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Sáng 1 Anh (H.Đình Lập) - Quyền (H.Tràng Định)   Đơn nam N3
2 Tuân (TP1) - Anh (H.Văn Lãng)   Đơn nam N3
3 Quân (H.Chi Lăng) - Tuấn (H.Đình Lập)   Đơn nam N3
4 Vũ (H.Văn Lãng) - Thành (H.Hữu Lũng)   Đơn nam N3
5 Duy Anh (TP2) - Anh (H.Tràng Định)   Đơn nam N3
6 Kiệt (H.Hữu Lũng) - Hoàng Anh (TP2)   Đơn nam N3

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Tối 1 Anh (H. Hữu Lũng) – Thắng trận 1   Đơn nam N1
2 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam N1
3 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam N1
4 Thắng trận 6 – Anh (TP1)   Đơn nam N1
5 Phương (H.Chi Lăng) - Quỳnh (H.Hữu Lũng)   Đơn nữ N3
6 Diệp (TP1) - Hoài (H.Tràng Định)   Đơn nữ N3

  Ngày

        Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Tối 1 Trọng (TP1) – Thắng trận 1   Đơn nam N3
2 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam N3
3 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam N3
4 Thắng trận 6 – Mạnh (H.Cao Lộc)   Đơn nam N3
5 Trâm (H.Cao Lộc) - Linh (H.Chi Lăng)   Đơn nữ N3
6 Hoài (H.Chi Lăng) - Duyên (H.Tràng Định)   Đơn nữ N1

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Sáng 1 Anh (TP1) – Thắng trận 1   Đơn nữ N3
2 Ly (H.Cao Lộc) - Ngọc (TP2)   Đơn nữ N3
3 Sơn+Lâm(H.Đình Lập) - Công+Anh(H.Chi Lăng) A Đôi nam N1
4 Anh+Hoàng(Thành Phố 1) - Nhân+Khoa(Thành Phố 2) B Đôi nam N1
5 Trâm+Ly(H.Cao Lộc) - Linh+Phương(H.Chi Lăng)   Đôi nữ N3
6 Hoài+Mai(H.Tràng Định) - Diệp+Anh(TP1)   Đôi nữ N3

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Sáng 1 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam N2
2 Thắng trận 6 – Việt (H.Văn Lãng)   Đơn nam N2
3 Ngọc (H.Lộc Bình) - Hoài (H.Chi Lăng)   Đơn nữ N1
4 Hưng+Vũ(H.Văn Lãng) - Vũ+Dương(H.Đình Lập) A Đôi nam N2
5 Đạt+Tấn(H.Lộc Bình) - Đức+Khải(TP1) B Đôi nam N2
6 Anh+Nam(H.Hữu Lũng) - Hoàn+Sơn(H.Tràng Định) B Đôi nam N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Sáng 1 Nguyệt Anh (TP1) - Đông (H.Lộc Bình) A Đơn nữ N2
2 Tú (H.Hữu Lũng) - Ngọc Anh (TP 1) B Đơn nữ N2
3 Anh+Quyền(Tràng Định) - Dũng+Thành(Hữu Lũng) A Đôi nam N3
4 Anh+An(TP2) - Tuấn+Dũng(H.Văn Lãng) B Đôi nam N3
5 Đông+Thu(H.Lộc Bình) - Linh+Quỳnh(H.Tràng Định)   Đôi nữ N2
6 Thảo+Hoài(H.Chi Lăng) - Anh+Anh(TP1)   Đôi nữ N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Tối 1 Sơn+Long(H.Văn Lãng) - Sơn+Lâm(H.Đình Lập) A Đôi nam N1
2 Nhân+Khoa(Thành Phố 2) - Trung+Duy(H.Hữu Lũng) B Đôi nam N1
3 Đông+Thu(H.Lộc Bình) - Anh+Anh(TP1)   Đôi nữ N2
4 Linh+Quỳnh(H.Tràng Định) - Thảo+Hoài(H.Chi Lăng)   Đôi nữ N2
5 Công+Anh(H.Chi Lăng) - Sơn+Long(H.Văn Lãng) A Đôi nam N1
6 Trung+Duy(H.Hữu Lũng) - Anh+Hoàng(Thành Phố 1) B Đôi nam N1