Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP THỂ THAO HÈ NĂM 2020

SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO & DU LỊCH LẠNG SƠN               TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT

                      

Số:92/KH-TTHL&TĐTDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 


         Lạng Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Mở các lớp Thể thao hè năm 2020

 

Thực hiện Quyết định số: 476/QĐ-SVHTTDL, ngày 20/12/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức mở các lớp thể thao hè năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh, thanh thiếu niên tham gia tập luyện các môn thể thao trong dịp nghỉ hè.

Thông qua các lớp thể thao hè, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, tuyển chọn các em có năng khiếu vào các tuyến vận động viên (VĐV) tập trung, bán tập trung của đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng: Là các em học sinh, thanh thiếu niên đang sinh hoạt và học tập trên địa bàn toàn tỉnh, có tư cách đạo đức, yêu thích các môn thể thao.

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/7/2020.

3. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. ( Đối diện cổng chính chợ Đông Kinh)

         Liên hệ: ĐT: 02053.877.419 – 02053.775.122. DĐ: 0866 672 992

Khai mạc lớp học: 8h30’ ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Tổng kết các lớp học: 9h00’ ngày 16 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm khai mạc, bế mạc: Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

4. Đào tạo các lớp:

4.1. Môn Cầu lông 2 lớp:

Lớp 1: Lớp nâng cao dành cho các em đã được học các chương trình tập luyện ở các khóa học hè trước.

Lớp 2: Lớp dành cho học sinh mới học (độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi).

(Lệ phí một khóa học: 300.000đ/học sinh, tuần học 03 buổi, 600.000đ/học sinh, tuần học 06 buổi. 01 khoá = 01 tháng)      

4.2. Môn Bóng đá 02 lớp:

         Lớp 1: đối tượng là các em học sinh độ tuổi (từ 10 đến 12 tuổi).

Lớp 2: đối tượng là các em học sinh độ tuổi (từ 13 đến 15 tuổi)

(Lệ phí một khóa học: 300.000đ/học sinh, tuần học 03 buổi, 600.000đ/học sinh, tuần học 06 buổi. 01 khoá = 01 tháng)      

4.3. Môn Karatedo: Độ tuổi từ 06 tuổi trở lên.

(Lệ phí một khóa học: 300.000đ/học sinh, tuần học 03 buổi, 600.000đ/học sinh, tuần học 06 buổi. 01 khoá = 01 tháng)      

4.4. Môn Quần vợt chia làm 2 lớp:

Lớp 1: đối tượng là các em học sinh độ tuổi từ 07 đến 15 tuổi.

Lớp 2: đối tượng là các em học sinh độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi.

Lệ phí: 100.000đ/buổi/90phút/học sinh (đã bao gồm chi phí sân, bóng và học phí)

4.5. Môn bơi: Độ tuổi từ 08 tuổi trở lên.

Lệ phí: 800.000đ/học sinh/12 buổi (đã bao gồm vé vào bể bơi).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tổ chức Thi đấu:

Phối hợp với các phòng chức năng của đơn vị thực hiện kế hoạch.

Thông báo đến các trường về việc mở các lớp năng khiếu Thể thao hè cho các em học sinh và nhận đăng ký học. Phân công HLV xây dựng giáo trình cụ thể cho từng môn học.

Xây dựng chương trình tổ chức lớp, nội quy, quy chế của lớp học, chuẩn bị dụng cụ chuyên môn.

2. Phòng Hành chính:

Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức các lớp thể thao hè.Trang trí khánh tiết, khai mạc và bế mạc lớp.Thông báo trên tờ rơi, áp phích, cổng thông tin điện tử cơ quan.

Trên đây là kế hoạch tổ chức mở lớp năng khiếu hè năm 2020 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:                                                                           KT. GIÁM ĐỐC

- Sở VH,TT&DL(B/c);                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng QLTDTT sở;

- Lãnh đạo đơn vị;

- Các phòng thuộc đơn vị;                                                                                   (đã ký)

- Lưu VT.                                                                         

                                                                                           Đồng Quang Sáng

Điều lệ Giải Vô địch đồng đội môn Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:06 /ĐL-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày 16 tháng 06 năm 2020

ĐIỀU LỆ

Giải Vô địch đồng đội môn Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020


         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện môn Cầu lông, Bóng bàn trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để các vận động viên (VĐV) thi đấu nâng cao thành tích và trình độ chuyên môn.

         Thông qua giải để tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo các VĐV xuất sắc tham dự các giải khu vực và toàn quốc.

2. Yêu cầu:

          Các đơn vị phát động phong trào tập luyện từ cơ sở, tuyển chọn những VĐV xuất sắc của đơn vị mình để tham gia Giải theo quy định của Điều lệ.

Các đơn vị tham dự Giải phải thực hiện đúng quy định của Điều lệ về đối tượng, hồ sơ đã đăng ký, nghiêm cấm các hiện tượng gian lận về hồ sơ. Cá nhân, đơn vị nào vi phạm thì Trưởng đoàn, Huấn luyện viên (HLV) của đơn vị đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu vào hồi: 9h00, ngày 07 tháng 7 năm 2020 tại nhà Thi đấu TDTT tỉnh, số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Thành phần gồm: Ban tổ chức (BTC), bộ phận chuyên môn, đại diện Tổ trọng tài, Trưởng đoàn hoặc HLV của các đoàn tham gia giải.

          - Thời gian khai mạc: 7h30 ngày 09 tháng 7 năm 2020.

          - Thi đấu: từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020.

          2. Địa điểm: Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

          III. ĐỐI TƯỢNG

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị). Mỗi đơn vị được cử 01 Đoàn VĐV. Riêng thành phố Lạng Sơn được cử 02 Đoàn VĐV.

2. Các VĐV tham gia thi đấu phải là người đang công tác, sinh hoạt, cư trú, học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thuộc quản lý của một đơn vị.

3. Mỗi VĐV chỉ thi đấu cho 01 đơn vị, nếu thi đấu cho đơn vị khác phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản bằng văn bản. Trong trường hợp có tranh chấp VĐV thì ưu tiên cho đơn vị đang quản lý trực tiếp VĐV đó. Các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia hoặc đã có thành tích (huy chương) trong các giải Cầu lông, Bóng bàn toàn quốc (giải trẻ, giải vô địch) sẽ không được tham gia thi đấu.

IV. NỘI DUNG, LUẬT, THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu: Thi đấu tranh giải đồng đội nam, đồng đội nữ môn Cầu lông và môn Bóng bàn. Mỗi nội dung, mỗi đội được đăng ký tối đa 04 VĐV.

2. Môn Cầu lông

2.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Cầu lông do Tổng cục TDTT ban hành.

- Cầu thi đấu: Cầu Ba Sao.

          - Cách tính điểm: Thi đấu vòng tròn, một trận thắng được 02 điểm, thua được 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.

          * Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số phụ như sau:  

+ Hiệu số trận thắng - trận thua

          + Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua

          + Hiệu số quả thắng - quả thua

          + Trận gặp nhau trực tiếp.

          2.2. Thể thức thi đấu: Thi đấu đồng đội 03 trận. Các đội phải đăng ký danh sách VĐV của mình (có mẫu phiếu đăng ký cho các đơn vị).

* Trước trận đấu 20 phút, trưởng đoàn hoặc HLV nộp danh sách thi đấu của đội mình cho trọng tài điều hành giải theo thứ tự cụ thể như sau: Trận 1 đánh đơn; Trận 2 đánh đôi; Trận 3 đánh đơn.

          - Hình thức thi đấu: tùy vào số lượng đăng ký cụ thể BTC sẽ sắp xếp hình thức thi đấu hợp lý.

3. Môn Bóng bàn

3.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Bóng bàn do Tổng cục TDTT ban hành.

- Bóng thi đấu: Ba Sao DHS (loại hộp 06 quả)

- Cách tính điểm: Thi đấu vòng tròn, mỗi trận thắng được 02 điểm, thua được 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.

          * Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số phụ như sau:  

+ Hiệu số trận thắng - trận thua

          + Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua

          + Hiệu số quả thắng - quả thua

          + Trận gặp nhau trực tiếp.

3.2. Thể thức thi đấu: Thi đấu đồng đội 05 trận đánh đơn (ABC - XYZ). Các đội phải đăng ký danh sách VĐV của mình (có mẫu phiếu đăng ký cho các đơn vị).

* Trước trận đấu 20 phút, trưởng đoàn hoặc HLV nộp danh sách thi đấu của đội mình cho trọng tài điều hành giải theo thứ tự cụ thể như sau: Trận 1: A gặp X; Trận 2: B gặp Y;   Trận 3: C gặp Z ;         Trận 4: A gặp Y;             Trận 5: B gặp X.              

          - Hình thức thi đấu: tùy vào số lượng đăng ký cụ thể BTC sẽ sắp xếp hình thức thi đấu hợp lý.

V. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Danh sách đăng ký (theo mẫu) gửi về Phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (đường Bà triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) bản mềm gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 03 tháng 7 năm 2020.

          2. Danh sách đăng kí phải có chữ ký, đóng dấu, xác nhận của thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hoặc xác nhận của phòng Văn hóa Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố.

          3. Tất cả các VĐV đăng ký tham dự giải phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe thi đấu được trung tâm y tế huyện, thành phố xác nhận (ký tên, đóng dấu).

          * Nếu thiếu các giấy tờ trên, sẽ không được phép tham gia thi đấu.

          VI. KINH PHÍ

          - Các đơn vị tự lo kinh phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình tham dự giải.

          - Ban tổ chức lo kinh phí tổ chức giải và kinh phí giải thưởng.

          VII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

          1. Khen thưởng: Ban tổ chức tặng huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu (Nội dung nào có từ 06 đội tham gia trở lên sẽ trao nhất, nhì và đồng giải ba. Nội dung có 3 đội tham gia sẽ trao nhất, nhì; nội dung chỉ có 2 đội đăng ký tham gia thì không tổ chức thi đấu)

          2. Kỷ luật: Ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu đối với các VĐV, các đoàn vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu.

          3. Trang phục thi đấu:

          - Các VĐV tham dự giải phải mặc trang phục thi đấu theo quy định của môn Cầu lông và môn Bóng bàn. Phía sau lưng áo về phía gần vai phải in tên của VĐV và đơn vị thi đấu, chiều cao tối đa của chữ là 10 cm.

          - Các đơn vị tham gia thi đấu đồng đội phải sử dụng trang phục đồng mầu cho cả đội trong suốt thời gian dự giải.

VIII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

          Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại, ý kiến khiếu nại bằng văn bản gửi cho Ban tổ chức trước khi trận đấu diễn ra 10 phút hoặc sau khi trận đấu kết thúc 15 phút và nộp lệ phí 500.000đ (năm trăm nghìn đồng chẵn).

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi nhận được Điều lệ này, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai ở cơ sở, đồng thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền cùng cấp để được quan tâm chỉ đạo kịp thời.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn theo số điện thoại: 0205.3775.122.

          Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ. Nếu có thay đổi bổ sung Ban tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                        

- TC TDTT (b/c);                                                              

- UBND tỉnh (b/c);

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT, các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố (t/h);

- GĐ, các PGĐ Sở;                                                             

- VP Sở; Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;                                            

- Lưu VT, QLTDTT. (VTB)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Hà


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Giải Vô địch Đồng đội môn Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

- Trưởng đoàn: ……………………………………………..

- Huấn luyện viên: .................................................................

    

VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI NAM, NỮ

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nội dung thi đấu
Cầu lông Bóng bàn
Đồng đội nam Đồng đội nữ Đồng đội nam Đồng đội nữ
1
2
3
4

         Lạng Sơn, ngày         tháng   năm 2020

           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Điều lệ giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Lạng Sơn năm 2020
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH

Số: 03/ĐL-SVHTTDL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 05 năm 2020

ĐIỀU LỆ

Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          Nhằm kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện các môn Cờ vua, Cờ tướng trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để các vận động viên (VĐV) thi đấu nâng cao thành tích và trình độ chuyên môn.

Thông qua giải để tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo các VĐV xuất sắc tham dự các giải khu vực và toàn quốc.

2. Yêu cầu:

          Các đơn vị phát động phong trào tập luyện từ cơ sở, tuyển chọn những VĐV xuất sắc của đơn vị mình để tham gia Giải theo quy định của Điều lệ.

         Các đơn vị tham dự Giải phải thực hiện đúng quy định của Điều lệ về đối tượng, hồ sơ đã đăng ký. Nghiêm cấm các hiện tượng gian lận về hồ sơ, cá nhân, đơn vị nào vi phạm thì Trưởng đoàn, Huấn luyện viên (HLV) của đơn vị đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Giải được tổ chức 04 ngày, từ ngày 02 - 05 tháng 7 năm 2020.

- Khai mạc giải: 8h00 ngày 02 tháng 7 năm 2020.

2. Địa điểm thi đấu:

Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn: số 32, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

3. Họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu:

- 9h00 ngày 01 tháng 7 năm 2020 tại Nhà thi đấu TDTT số 32, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Thành phần: Ban tổ chức (BTC), bộ phận chuyên môn, đại diện Tổ trọng tài, Trưởng đoàn hoặc HLV của các đoàn tham gia giải.

III. ĐỐI TƯỢNG

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là đơn vị). Mỗi đơn vị được cử 01 Đoàn VĐV.

2. Các VĐV tham gia thi đấu phải là người đang công tác, sinh hoạt, cư trú, học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thuộc quản lý của một đơn vị.

3. Mỗi VĐV chỉ thi đấu cho 01 đơn vị, nếu thi đấu cho đơn vị khác phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản bằng văn bản. Trong trường hợp có tranh chấp VĐV thì ưu tiên cho đơn vị đang quản lý trực tiếp.

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC LUẬT THI ĐẤU

1. Giải vô địch môn Cờ vua, Cờ tướng:

a. Nội dung thi đấu: 04 nội dung (cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ). Nếu đơn vị nào không đủ VĐV thi đấu đồng đội thì có thể đăng ký thi đấu nội dung cá nhân.

b. Thể thức thi đấu:    

- Môn Cờ vua thi đấu theo hệ Thụy Sĩ trong 7 ván nếu có từ 11 VĐV trở lên; thi đấu 5 ván nếu có từ 8 - 10 VĐV; nếu có từ 7 VĐV trở xuống sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm (nội dung thi đấu hệ Thụy Sĩ ở ván cuối các VĐV của cùng một đơn vị sẽ không được gặp nhau).

- Môn Cờ tướng thi đấu theo luật Cờ tướng của Tổng cục TDTT hiện hành

- Thời gian cho một ván cờ là 90 phút mỗi bên (nếu BTC không có đủ đồng hồ chuyên dụng thì thời gian thi đấu tự do là 120 phút).

c. Cách tính điểm xếp hạng

- Xếp hạng cá nhân lần lượt theo:

+ Đối với thi đấu theo hệ Thụy Sĩ: Tổng số điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu tất cả vẫn bằng nhau thì bốc thăm.

+ Đối với thi đấu vòng tròn: Tổng số điểm, hệ số Becgơ, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng.

- Xếp hạng đồng đội: Tổng thứ hạng đạt được của 03 VĐV nam hoặc 02 VĐV nữ trong đội, đội nào có tổng thứ hạng thấp hơn sẽ xếp trên, nếu bằng nhau thì đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.

d. Số lượng vận động viên tham gia: Mỗi đơn vị được đăng ký dự thi môn Cờ vua và Cờ tướng, mỗi môn gồm 05 VĐV (03 VĐV nam, 02 VĐV nữ).

* Quy định chuyên môn: Các VĐV bỏ cuộc 2 ván liên tục trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải; các VĐV sau 15 phút không có mặt khi trọng tài tuyên bố bắt đầu thi đấu sẽ bị xử thua ván đó.

2. Giải thiếu niên, nhi đồng môn Cờ vua:

a. Nội dung thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ tham gia thi đấu ở mỗi nhóm tuổi tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ.

* Nhóm tuổi:

- Bảng U7: VĐV sinh từ 01/01/2013 trở về đây.

- Bảng U9: VĐV sinh từ 01/01/2011 trở về đây.

- Bảng U11: VĐV sinh từ 01/01/2009 trở về đây.

- Bảng U13: VĐV sinh từ 01/01/2007 trở về đây.

- Bảng U15: VĐV sinh từ 01/01/2005 trở về đây.

Riêng đơn vị thành phố và huyện Cao Lộc có thể tăng thêm số lượng VĐV (nếu có).

b. Thể thức thi đấu:

- Thời gian ván đấu: Thi đấu cờ nhanh, 25 phút cho mỗi bên (sử dụng đồng hồ từ lúc bắt đầu ván cờ)

- Các VĐV không bắt buộc ghi biên bản.

* Các quy định khác áp dụng như giải vô địch môn Cờ vua.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Hồ sơ đăng ký:

a) Danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) có đóng dấu, xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

b) Giấy chứng nhận sức khỏe thi đấu thể thao do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

c) Giấy chứng minh nhân dân, thẻ học sinh, sinh viên; hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc hợp đồng lao động tối thiểu là 06 tháng (Bản sao qua công chứng).

2. Đăng ký:

- Thời hạn đăng ký: trước 17h00, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- BTC sẽ không cho thi đấu đối với những VĐV thiếu hồ sơ và các đoàn đăng ký muộn hơn thời gian quy định trên.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn (Đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).                 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..       Số điện thoại: 0205.3.775.122.

VI. KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI

1. Kinh phí: BTC bố trí kinh phí tổ chức và giải thưởng. Các đơn vị tham dự giải tự túc tiền ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian thi đấu tại tỉnh.

2. Khen thưởng: BTC trao huy chương và tiền thưởng cho các đội và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu (nội dung chỉ có 3 đội, cá nhân tham gia sẽ trao giải nhất, nhì. Nội dung chỉ có 2 đội, cá nhân tham gia thì không tổ chức).

3. Kỷ luật:

Trong quá trình thi đấu, tùy theo mức độ vi phạm, BTC giải sẽ có hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu. Chỉ có Trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi cho BTC trong vòng 15 phút tính từ sau khi ván đấu kết thúc. Quá thời gian quy định trên mọi thắc mắc, khiếu nại coi như không có giá trị.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi nhận được Điều lệ này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và đăng ký thi đấu với BTC giải.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, số điện thoại: 0205.3.775.122.

Chỉ có BTC giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này. Nếu có thay đổi bổ sung BTC sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị biết./.

Nơi nhận:                                                                                                                                   

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở VHTT&DL;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể (t/h);

- UBND các huyện, thành phố;

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT; Trung tâm VHTT&TTcác huyện, thành phố (t/h);                                                              

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Lưu VT, QLTDTT. (VTB)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Minh Tuệ

Cơ quan, đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Kính gửi: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao

Đơn vị:..............................................đăng ký thi đấu giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Lạng Sơn năm 2020, như sau:

I. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN

TT Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Công tác

Chức danh

Điên thoại

Liên lạc

1 Trưởng đoàn
2 HLV
3 Chăm sóc viên
4
5

II. DANH SÁCH VĐV THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH.

TT Họ tên Giới tính Nội dung
Cờ vua Cờ tướng
Cá nhân Đồng đội

nhân

Đồng

đội

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...
...

II. DANH SÁCH VĐV THAM DỰ GIẢI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TT Họ tên Sinh ngày / / Nội dung Cờ vua
U7 U9 U11 U13 U15
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
...
...

              

                                                                       .............., ngày.....tháng.....năm 2020

                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

Đăng ký môn cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ - Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII, năm 2018
Đăng ký môn Bóng bàn - Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Thể thao “ Chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9/1945- 02/9/2017”
Kế hoạch mở lớp thể thao hè 2017 60/KH-TTHL&TĐTDTT 21/4/2017
CHƯƠNG TRÌNH, LỊCH THI ĐẤU GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, BẮN NỎ TỈNH LẠNG SƠN năm 2017
Lịch thi đấu Giải thể thao cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn - Cúp Vietinbank lần thứ II năm 2017
LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO 5 HUYỆN BIÊN GIỚI . KHIA MẠC NGÀY 08/11/2016
Báo cáo kết quả đoàn vận động viên tham dự giải Vô địch Karatedo quốc gia năm 2016 138/BC-TTHL&TĐTDTT 22/9/2016
Kế hoạch mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Trọng tài môn Bóng chuyền hơi và môn Quần vợt tỉnh Lạng Sơn năm 2016 134/KH-TTHL&TĐTDTT 13/9/2016
LỊCH THI ĐẤU HỘI THI THỂ THAO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ VIII - NĂM 2016 09/8/2016
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2016 97/BC-TTHL&TĐTDTTLS 08/7/2016
LỊCH THI ĐẤU HỘI THI THỂ THAO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ III NĂM 2016 002 7/7/2016
Báo cáo kết quả đoàn vận động viên tham dự giải Vô địch trẻ Karatedo Quốc gia tại Bắc Ninh năm 2016 85/BC-TTHL&TĐTDTT 28/6/2016
Kế hoạch tổ chức giải Vô địch Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 84/KH-TTHL&TĐTDTT 28/6/2016
kế hoạch về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020 83/KH-TTHL&TĐTDTT 23/6/2016
Kế hoạch Tổ chức giải Bóng bàn – Cầu lông Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2016 79/KH- TT.HL&TĐ.TDTT 15/6/2016
HƯỞNG ỨNG ĐỢT PHÁT ĐỘNG Thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 4/11/2016) 65/PĐ-TTHL&TĐTDTT 20/5/2016
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN HỘI THI THỂ THAO GIA ĐÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016
Kế hoạch tập huấn, tham dự giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh 64 /KH-TT.HL&TĐ.TDTT 20/5/2016
Kế hoạch tập huấn và tham dự giải Vô địch thiếu niên, trẻ Boxing toàn quốc năm 2016 63 /KH. TT.HL&TĐ.TDTT 19/5/2016
Kế hoạch biên chế năm 2017 60/KH-TTHL&TĐ TDTT 12/5/2016
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cuối năm 2016 54/KH-TTHL&TĐ TDTT 10/5/2016
Kế hoạch gửi vận động viên đi tập huấn năm 2016 57/KH-TT.HL&TĐ. TDTT 11/5/2016
Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao Gia đình tỉnh Lạng Sơn năm 2016 56/KH-TTHL&TĐTDTT 11/5/2016
Kế hoạch tập huấn và tham dự thi đấu Giải vô địch trẻ Karatedo Toàn quốc tại Bắc Ninh 2016 55/KH-TTHL&TĐ.TDTT 10/5
Kế hoạch mở các lớp thể thao hè 2016 52/KH-TTHL&TĐTDTT 06/5/2016
Kế hoạch công tác Thi đua khen thưởng năm 2016 30/KH-TTHL&TĐ TDTT 21/3/2016
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 06/KH-TTHL&TĐTDTT 12/01/2016
Kế hoạch công tác Văn thư lưu trữ năm 2016 19/KH-TTHLTĐTDTT 19/2/2016