NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2023)!

LỊCH THI ĐẤU HỘI THI THỂ THAO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ VIII - NĂM 2016

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN

***

LỊCH THI ĐẤU

HỘI THI THỂ THAO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ VIII - NĂM 2016

* Thời gian: Từ ngày 12/8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2016

- Buổi sáng: 7h30'

- Buổi chiều: 14h00'

- Buổi tối: 19h00'

* Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, tháng 8 năm 2016

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Ngày 12 /8 Đến Ngày14\8\2016  ( Sáng 7h30’, Chiều14h00,Tối 19h00’)

*Địa điểm:  Nhà  thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

12\8

Tối

1 Hải+Phượng(Trành Định) – Hùng+Luyến(N.N Nghiệp ) A Đôi NN
2 Hùng+Nguyệt(Bắc Sơn) – Diệu+Hương(Cao Lộc) B Đôi NN
3 Hùng+Lan(Chi Lăng) – Lịch+Hoa(Thành Phố) C Đôi NN
4 Dũng+Hằng(CĐ Viên Chức) – Quân+Kim(N. YTế) C Đôi NN
5 Khoan+Tuyết(Đình Lập) – Hải+Phương(Tràng Định) A Đôi NN
6 Mạc+Hải(N.Giáo Dục) – Hùng+Nguyệt(Bắc Sơn) B Đôi NN
7 Hùng+Lan(Chi Lăng) – Quân+Kim(Nghành Y Tế) C Đôi NN
8 Lịch+Hoa(Thành Phố) – Dũng+Hằng(CĐ Viên Chức) C Đôi NN

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

13\8

Sáng

1 Anh+Dũng(CĐ Viên Chức) – Nam+Tiến(Bình Gia) A Đôi Nam
2 Hùng+Đức(Chi Lăng) – Dương+Hải(Tràng Định) B Đôi Nam
3 Diệu+Tuấn(Cao Lộc) – Chung+Lịch(Thành Phố) C Đôi Nam
4 Thành+Khoan(Đình Lập) – Cường+Hùng(Bắc Sơn) D Đôi Nam
5 Tâm+Hải(N.Giáo Dục) – Kiên+Dương(Văn Quan) D Đôi Nam
6 Hùng+Luyến(Nông Nghiệp) – Khoan+Tuyến(Đình Lập) A Đôi NN
7 Diệu+Hương(Cao Lộc) – Mạc+Hải(N.Giáo Dục) B Đôi NN
8 Hùng+Lan(Chi Lăng) – Dũng+Hằng(CĐ Viên Chức) C Đôi NN
9 Quân+Kim(N.Y Tế) – Lịch+Hoa(Thành Phố) C Đôi NN

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

13\8

Chiều

1 Tú+Phúc(Văn Lãng) – Anh+Dũng(CĐ Viên Chức) A Đôi Nam
2 Soi+Xuân(N. Y Tế) – Hùng+Đức(Chi Lăng) B Đôi Nam
3 Trường+Anh(N.Giao Thông) – Diệu+Tuấn(Cao Lộc) C Đôi Nam
4 Thành+Khoan(Đình Lập) – Kiên + Dương(Văn Quan) D Đôi Nam
5 Cường+Hùng(Bắc Sơn) – Tâm+Hải(N.Giáo Dục) D Đôi Nam
6 Nam+Tiến(Bình Gia) – Tú+Phúc(Văn Lãng) A Đôi Nam
7 Dương+Hải(Tràng Định) – Soi+Xuân(N. Y Tế) B Đôi Nam
8 Chung+Lịch(Thành Phố) – Trường+Anh(N.Giao Thông) C Đôi Nam
9 Thành+Khoan(Đình Lập) – Tâm+Hải(N.Giáo Dục) D Đôi Nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian:Ngày 12 /8 Đến Ngày14\8\2016  ( Sáng 7h30’, Chiều14h00,Tối 19h00’)

*Địa điểm:  Nhà  thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

13\8

Tối

1 Kiên+Dương(Văn Quan) – Cường+Hùng(Bắc Sơn) D Đôi Nam
2 Tuấn(Hữu Lũng) – Tâm(N.Giáo Dục)   Đơn Nam
3 Quân(N.Y Tế) – Giang(N.Công Thương)   Đơn Nam
4 Đức(Chi Lăng) – Tuấn(Cao Lộc)   Đơn Nam
5 Thành(Đình Lập) – Tú(Văn Lãng)   Đơn Nam
6 Dương(Tràng Định) – Đồng (Thành Phố)   Đơn Nam
7 Cường(Bắc Sơn) – Anh(CĐ Viên Chức)   Đơn Nam
8 Trường(N.Giao Thông) – Hùng(N.Nông Nghiệp PTNT)   Đơn Nam

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

13\8

Tối

1 Luyến(N.Nông Nghiệp PTNT) – Kim(N.Y Tế)   Đơn Nữ
2 Trang(CĐ Viên Chức)  - Ánh(Bắc Sơn)   Đơn Nữ
3 Hoa(Thành Phố) – Hằng(Cao Lộc)   Đơn Nữ
4 Thắng Trận 1 – Phượng(Tràng Định)   Đơn Nữ
5 Lan (Chi Lăng) – Thắng Trận 2   Đơn Nữ
6 Hoan(Đình Lập) – Phượng(Lộc Bình)   Đơn Nữ
7 Hằng+Hương(Cao Lộc) – Trang+Hằng(CĐ Viện Chức) B Đôi Nữ
8 Mạc+Trò(N.Giáo Dục) – Phượng+Hợi(Lộc Bình) A Đôi Nữ

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

14\8

Sáng

1 Tuyết+Hoan(Đình Lập) – Mạc+Trò(N.Giáo Dục) A Đôi Nữ
2 Nguyệt+Ánh(Bắc Sơn) – Hằng+Hương(Cao Lộc) B Đôi Nữ
3 Phượng+Hợi(Lộc Bình) – Tuyết+Hoan(Đình Lập) A Đôi Nữ
4 Trang+Hằng(CĐ Viên Chức) – Nguyệt+Ánh(Bắc Sơn) B Đôi Nữ
5 BK1 : Thắng Trận 3 - Thắng Trận 4   Đơn Nữ
6 BK1 : Thắng Trận 5 - Thắng Trận 6   Đơn Nữ
7 BK1: 1A – 2B   Đôi Nữ
8 Bk2 : 1B – 2A   Đôi Nữ
9 BK1 :1A – 1C   Đôi NN

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

* Thời gian:Ngày 12 /8 Đến Ngày14\8\2016  ( Sáng 7h30’, Chiều14h00,Tối 19h00’)

*Địa điểm:  Nhà  thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 2

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

14\8

Sáng

1 Nam(Bình Gia) – Thắng Trận 1   Đơn Nam
2 Thắng Trận 2 - Thắng Trận 3   Đơn Nam
3 Thắng Trận 4 - Thắng Trận 5   Đơn Nam
4 Thắng Trận 6 - Thắng Trận 7   Đơn Nam
5 BK1 : Thắng Trận 8 - Thắng Trận 9   Đơn Nam
6 BK1 : Thắng Trận 10 - Thắng Trận 11   Đơn Nam
7 BK1 :1A – 1C   Đôi Nam
8 BK2 : 1B – 1D   Đôi Nam
9 BK2 :1B – 2C    

  Ngày

          Buổi

 

TT

Bàn 1

 

Bảng

 

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

14\8

Chiều

1                                                CK   Đôi NN
2                                                CK   Đơn Nữ
3                                                CK   Đơn Nam
4                                                CK   Đôi Nữ
5                                                CK   Đôi Nam

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

MÔN BÓNG BÀN

ĐÔI NAM

 

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh+Dũng(CĐ Viên Chức)            
2 Nam+Tiến(Bình Gia)            
3 Tú+Phúc(Văn Lãng)            

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hùng+Đức(Chi Lăng)            
2 Dương+Hải(Tràng Định)            
3 Soi+Xuân(N Y Tế)            

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Diệu+Tuấn(Cao Lộc)            
2 Chung+Lịch(Thành Phố)            
3 Trường+Anh(N.Giao Thông)            

Bảng D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thành+Khoan(Đình Lập)              
2 Tâm+Hải(N.Giáo Dục)              
3 Kiên+Dương(Văn Quan)              
4 Cường+Hùng(Bắc Sơn)              

BK1:…………………………………………………………………………………………………..

BK2: ………………………………………………………………………………………………….

Đồng giải ba: ………………………………………………………………………………………

Chung kết: ……………………………………………………………………………………………

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

MÔN BÓNG BÀN

ĐÔI NỮ

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Mạc+Trò(N.Giáo Dục)            
2 Phượng+Hợi(Lộc Bình)            
3 Tuyết+Hoan(Đình Lập)            

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hằng+Hương(Cao Lộc)            
2 Trang+Hằng(CĐ Viên Chức            
3 Nguyệt+Ánh(Bắc Sơn)            

BK1:…………………………………………………………………………………………………..

BK2: ………………………………………………………………………………………………….

Đồng giải ba: ………………………………………………………………………………………

Chung kết: ……………………………………………………………………………………………

ĐÔI NAM NỮ

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hải+Phương(Tràng Định)            
2 Hùng+Luyến(N.NN.PTNT)            
3 Khoan+Tuyết(Đ.Lập)            

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hùng+Nguyệt(Bắc Sơn)            
2 Diệu+Hương(Cao Lộc)            
3 Hải+Mạc(N.Giáo Dục)            

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hùng+Lan(Chi Lăng)              
2 Dũng+Hằng(CĐ Viên Chức)              
3 Quân+Kim(N.Y Tế)              
4 Lịch+Hoa(Thành Phố)              

BK1:…………………………………………………………………………………………………..

BK2: ………………………………………………………………………………………………….

Đồng giải ba: ………………………………………………………………………………………

Chung kết: …………………………………………………………………………………………… 

 

bongbannu

bongbannam

 keoco

LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO

(LĐLĐ Lạng Sơn năm 2016)

*Thời gian: Ngày  13 đến ngày  14  /8 /2016. Buổi sáng 8h00’.

*Địa điểm: Nhà Thi đấu TDTT Lạng Sơn

 

  Ngày

                                Buổi

TT

Sân 1

 

Ghi chú

Đội   -  gặp  -   Đội

  13

SÁNG

1 Trận 1 theo sơ đồ  
2 Trận 2 theo sơ đồ  
3 Trận 3 theo sơ đồ  
4 Trận 4 theo sơ đồ  
5 Trận 5 theo sơ đồ  
6 Trận 6 theo sơ đồ  
7 Trận 7 theo sơ đồ  
8 Trận 8 theo sơ đồ  

14

SÁNG

1 Trận 9 theo sơ đồ(BKI)  
2 Trận 10 theo sơ đồ(BKII)  
3 Trận11 theo sơ đồ(CK)  

Lưu ý: BTC đề nghị các VĐV mặc trang phục thể thao, đi giầy khi lên nhận giải

Mọi thắc mắc liên hệ với anh Tuấn(TT.HL và TĐ TDTT Lạng Sơn. SĐT:0916237668 để được giải đáp về vấn đề chuyên môn,)

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI  NAM  (Vòng 1)

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thắng+Văn(Công Thương)            
2 Hùng+Thọ(Hữu Lũng)            
3 Hưng+Kiên(Bắc Sơn)            

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Dũng+Dũng(Chi Lăng)            
2 Hùng+Duy(Thành Phố)            
3 Anh+Quyết(Tràng Định)            

 

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Trúc+Ước(Y Tế)            
2 Hoàng+Luyện(Cao Lộc)            
3 Trung+Tùng(Xăng dầu)            

BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thụ+Minh(Viễn Thông Tỉnh)              
2 Chuẩn+Tình(Giao Thông)              
3 Dũng+Chiến(Giáo Dục)              
4 Vũ+Hoàng(Văn Lãng)              

BẢNG E

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Minh+Hiếu(CĐ Viên Chức)              
2 Ánh+Đạt(Nông Nghiệp PTNT)              
3 Tùng+Lợi(Đình Lập)              
4 Cảnh+Oanh(Lộc Bình)              

          Vòng 2: Lấy nhất của các bảng (A,B,C,D,E), nhì của 2 bảng (D,E) và nhì cao điểm của 3 bảng (A,B,C) vào thi đấu loại trực tiếp theo sơ đồ 8 đôi VĐV.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI  NAM NỮ  (Vòng 1)

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thành+Xuyến(Xăng dầu)            
2 Trúc+Bích(Y Tế)            
3 Hoàng+Lương(Cao Lộc)            

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hưng+Mai(Bắc Sơn)            
2 Thắng+Bình(Giáo dục)            
3 Anh+Dương(Công Thương)            

 

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tình+Liễu(Giao Thông)            
2 Dũng+Hoàn(Văn Quan)            
3 Thăng+Diện(Văn Lãng)            

BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thế+Hằng(Nông nghiệp PTNT)              
2 Cảnh+Hằng(Tràng Định)              
3 Hùng+Lam(Thành Phố)              
4 Thọ+Mai(Hữu Lũng)              

BẢNG E

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hùng+Lan(Chi Lăng)              
2 Hà+Lành(CĐ Viên chức)              
3 Cảnh+Thủy(Lộc Bình)              
4 Tùng+Hiệp(Đình Lập)              

          Vòng 2: Lấy nhất của các bảng (A,B,C,D,E), nhì của 2 bảng (D,E) và nhì cao điểm của 3 bảng (A,B,C) vào thi đấu loại trực tiếp theo sơ đồ 8 đôi VĐV.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

          ĐÔI NỮ 

 

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hằng+Bình(Giáo dục)            
2 Mai+Oanh(Bắc Sơn)            
3 Thủy+Hạnh(Lộc Bình)            

 

 

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Mai+My(Hữu Lũng)            
2 Thịnh+Hiệp(Đình Lập)            
3 Trang+Lành(CĐ Viên chức)            

 

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hằng+Điệp(Tràng Định)              
2 Lương+Anh(Cao Lộc)              
3 Hường+Lam(Thành Phố)              
4 Thanh+Bích(Y Tế)              

Lấy nhất của các bảng (A,B,C) và nhì của bảng C vào thi đấu bán kết

          BK1: 1A - 1C

..................................................................................................................................................................

          BK2: 1B - 2C

..................................................................................................................................................................

          Đồng giải ba

..................................................................................................................................................................

          Chung Kết

..................................................................................................................................................................

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 14h00', tối 19h00' )

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

12/8

Tối

1 Thắng+Văn(Công Thương) - Hùng+Thọ(Hữu Lũng) A Đôi nam
2 Thụ+Minh(Viễn Thông Tỉnh) - Vũ+Hoàng(Văn Lãng) D Đôi nam
3 Hằng+Bình(Giáo dục) - Mai+Oanh(Bắc Sơn) A Đôi nữ
4 Hằng+Điệp(Tràng Định) - Thanh+Bích(Y Tế) C Đôi nữ
5 Tình+Liễu(Giao Thông) - Dũng+Hoàn(Văn Quan) C Đôi nam nữ
6 Thành+Xuyến(Xăng dầu) - Trúc+Bích(Y Tế) A Đôi nam nữ

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

12/8

Tối

1 Dũng+Dũng(Chi Lăng) - Hùng+Duy(Thành Phố) B Đôi nam
2 Chuẩn+Tình(Giao Thông) - Dũng+Chiến(Giáo Dục) D Đôi nam
3 Mai+My(Hữu Lũng) - Thịnh+Hiệp(Đình Lập) B Đôi nữ
4 Lương+Anh(Cao Lộc) - Hường+Lam(Thành Phố) C Đôi nữ
5 Thế+Hằng(Nông nghiệp PTNT) - Thọ+Mai(Hữu Lũng) D Đôi nam nữ
6 Cảnh+Hằng(Tràng Định) - Hùng+Lam(Thành Phố) D Đôi nam nữ

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 3 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

12/8

Tối

1 Trúc+Ước(Y Tế) - Hoàng+Luyện(Cao Lộc) C Đôi nam
2 Minh+Hiếu(CĐ Viên Chức) - Cảnh+Oanh(Lộc Bình) E Đôi nam
3 Ánh+Đạt(Nông Nghiệp PTNT) - Tùng+Lợi(Đình Lập) E Đôi nam
4 Hưng+Mai(Bắc Sơn) - Thắng+Bình(Giáo dục) B Đôi nam nữ
5 Hùng+Lan(Chi Lăng) - Tùng+Hiệp(Đình Lập) E Đôi nam nữ
6 Hà+Lành(CĐ Viên chức) - Cảnh+Thủy(Lộc Bình) E Đôi nam nữ

         

          * Ghi chú:

           - Các đoàn VĐV đạt giải trong Hội thi khi lên nhân giải mặc đúng trang phục : Quần áo, giầy thể thao quy định.

          - BTC sẽ không trao giải tại nhà thi đấu đối với các VĐV không mặc đúng trang phục quy định, mà chỉ phát giải tại hội trường nhà thi đấu. Xin trân trọng cảm ơn!

 

caulongnam

caulongdoinu

caulongnam

caulongdonnu

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 14h00', tối 19h00' )

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Sáng

1 Hưng+Kiên(Bắc Sơn) - Thắng+Văn(Công Thương) A Đôi nam
2 Thụ+Minh(ViễnThông Tỉnh) - Dũng+Chiến(Giáo Dục) D Đôi nam
3 Thủy+Hạnh(Lộc Bình) - Hằng+Bình(Giáo dục) A Đôi nữ
4 Hằng+Điệp(Tràng Định) - Hường+Lam(Thành Phố) C Đôi nữ
5 Anh+Dương(Công Thương) - Hưng+Mai(Bắc Sơn) B Đôi nam nữ
6 Thế+Hằng(NôngnghiệpPTNT) - Hùng+Lam(ThànhPhố) D Đôi nam nữ

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Sáng

1 Anh+Quyết(Tràng Định) - Dũng+Dũng(Chi Lăng) B Đôi nam
2 Vũ+Hoàng(Văn Lãng) - Chuẩn+Tình(Giao Thông) D Đôi nam
3 Trang+Lành(CĐ Viên chức) - Mai+My(Hữu Lũng) B Đôi nữ
4 Thanh+Bích(Y Tế) - Lương+Anh(Cao Lộc) C Đôi nữ
5 Thăng+Diện(Văn Lãng) - Tình+Liễu(Giao Thông) C Đôi nam nữ
6 Thọ+Mai(Hữu Lũng) - Cảnh+Hằng(Tràng Định) D Đôi nam nữ

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 3 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Sáng

1 Trung+Tùng(Xăng dầu) - Trúc+Ước(Y Tế) C Đôi nam
2 Minh+Hiếu(CĐ Viên Chức) - Tùng+Lợi(Đình Lập) E Đôi nam
3 Cảnh+Oanh(LộcBình) - Ánh+Đạt(NôngNghiệp PTNT) E Đôi nam
4 Hoàng+Lương(Cao Lộc) - Thành+Xuyến(Xăng dầu) A Đôi nam nữ
5 Hùng+Lan(Chi Lăng) - Cảnh+Thủy(Lộc Bình) E Đôi nam nữ
6 Tùng+Hiệp(Đình Lập) - Hà+Lành(CĐ Viên chức) E Đôi nam nữ

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 14h00', tối 19h00' )

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Chiều

1 Hùng+Thọ(Hữu Lũng) - Hưng+Kiên(Bắc Sơn) A Đôi nam
2 Thụ+Minh(Viễn Thông) - Chuẩn+Tình(Giao Thông) D Đôi nam
3 Mai+Oanh(Bắc Sơn) - Thủy+Hạnh(Lộc Bình) A Đôi nữ
4 Hằng+Điệp(Tràng Định) - Lương+Anh(Cao Lộc) C Đôi nữ
5 Dũng+Hoàn(Văn Quan) - Thăng+Diện(Văn Lãng) C Đôi nam nữ
6 Thế+Hằng(Nông nghiệp) - Cảnh+Hằng(Tràng Định) D Đôi nam nữ

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Chiều

1 Hùng+Duy(Thành Phố) - Anh+Quyết(Tràng Định) B Đôi nam
2 Dũng+Chiến(Giáo Dục) - Vũ+Hoàng(Văn Lãng) D Đôi nam
3 Thịnh+Hiệp(Đình Lập) - Trang+Lành(CĐ Viên chức) B Đôi nữ
4 Hường+Lam(Thành Phố) - Thanh+Bích(Y Tế) C Đôi nữ
5 Hùng+Lam(Thành Phố) - Thọ+Mai(Hữu Lũng) D Đôi nam nữ
6 Trúc+Bích(Y Tế) - Hoàng+Lương(Cao Lộc) A Đôi nam nữ

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 3 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Chiều

1 Hoàng+Luyện(Cao Lộc) - Trung+Tùng(Xăng dầu) C Đôi nam
2 Minh+Hiếu(CĐ Viên Chức) - Ánh+Đạt(Nông Nghiệp) E Đôi nam
3 Tùng+Lợi(Đình Lập) - Cảnh+Oanh(Lộc Bình) E Đôi nam
4 Thắng+Bình(Giáo dục) - Anh+Dương(Công Thương) B Đôi nam nữ
5 Hùng+Lan(Chi Lăng) - Hà+Lành(CĐ Viên chức) E Đôi nam nữ
6 Cảnh+Thủy(Lộc Bình) - Tùng+Hiệp(Đình Lập) E Đôi nam nữ

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 14h00', tối 19h00' )

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Tối

1 Nhất bảng D - Nhì bảng E   Đôi nam
2 Nhất bảng A - Nhất bảng B   Đôi nam
3 Liễu (Giao Thông) - Anh (Cao Lộc)   Đơn nữ
4 Sáng (CN Xăng dầu) - Huấn (Hữu Lũng)   Đơn nam
5 Khởi (Cao Lộc) - Thắng (Văn Lãng)   Đơn nam
6 Chiến (Giáo dục) - Nghĩa (Bình Gia)   Đơn nam

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

13/8

Tối

1 Nhất bảng E - Nhì bảng D   Đôi nam
2   Nhất bảng C - Nhì cao điểm của 3 bảng A,B,C   Đôi nam
3 Vi Trang (CĐ Viên Chức) - Huyền Trang (Giáo dục)   Đơn nữ
4 Tuân (CĐ Viên chức) - Chuẩn (Giao Thông)   Đơn nam
5 Lưu (Y Tế) - Trần Anh (Công Thương)   Đơn nam
6   Lý Dũng (Đình Lập) - Lương Dũng (Văn Quan)   Đơn nam

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/8

Sáng

1 Nhất bảng D - Nhì bảng E   Đôi nam nữ
2 Nhất bảng A - Nhất bảng B   Đôi nam nữ
3 Kim (Y Tế) - Thịnh (Đình Lập)   Đơn nữ
4 Điệp (Tràng Định) - Thắng trận 2   Đơn nữ
5 Duy (Thành Phố) - Thắng trận 1   Đơn nam
6 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/8

Sáng

1 Nhất bảng E - Nhì bảng D   Đôi nam nữ
2   Nhất bảng C - Nhì cao điểm của 3 bảng A,B,C   Đôi nam nữ
3 Thắng trận 1 - Dương (Công Thương)   Đơn nữ
4 Hường (Thành Phố) - Yên (Hữu Lũng)   Đơn nữ
5 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam
6 Thắng trận 6 - Nông Anh (Tràng Định)   Đơn nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2016 (Buổi sáng 7h30’; chiều 14h00', tối 19h00' )

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/8

Chiều

1 BK1: Thắng trận 3 - Thắng trận 4   Đơn nữ
2 BK1: Thắng trận 1 - Thắng trận 2   Đôi nam
3   BK1: Thắng trận 7 - Thắng trận 8   Đơn nam
4   BK1: Thắng trận 1 - Thắng trận 2   Đôi nam nữ
5 Chung Kết   Đôi nữ

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/8

Chiều

1 BK2: Thắng trận 5 - Thắng trận 6   Đơn nữ
2 BK2: Thắng trận 3 - Thắng trận 4   Đôi nam
3 BK2: Thắng trận 9 - Thắng trận 10   Đơn nam
4 BK2: Thắng trận 3 - Thắng trận 4   Đôi nam nữ
5 Chung Kết   Đơn nam

  Ngày

          Buổi

TT

Sân 3 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

14/8

Chiều

1 BK1: 1A - 1C   Đôi nữ
2 BK2: 1B - 2C   Đôi nữ
3 Chung Kết   Đơn nữ
4 Chung Kết   Đôi nam
5 Chung Kết   Đôi nam nữ