CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2023)

KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP THỂ THAO HÈ NĂM 2020

Tên văn bản KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP THỂ THAO HÈ NĂM 2020
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung

SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO & DU LỊCH LẠNG SƠN               TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT

                      

Số:92/KH-TTHL&TĐTDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 


         Lạng Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Mở các lớp Thể thao hè năm 2020

 

Thực hiện Quyết định số: 476/QĐ-SVHTTDL, ngày 20/12/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức mở các lớp thể thao hè năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh, thanh thiếu niên tham gia tập luyện các môn thể thao trong dịp nghỉ hè.

Thông qua các lớp thể thao hè, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, tuyển chọn các em có năng khiếu vào các tuyến vận động viên (VĐV) tập trung, bán tập trung của đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng: Là các em học sinh, thanh thiếu niên đang sinh hoạt và học tập trên địa bàn toàn tỉnh, có tư cách đạo đức, yêu thích các môn thể thao.

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/7/2020.

3. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. ( Đối diện cổng chính chợ Đông Kinh)

         Liên hệ: ĐT: 02053.877.419 – 02053.775.122. DĐ: 0866 672 992

Khai mạc lớp học: 8h30’ ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Tổng kết các lớp học: 9h00’ ngày 16 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm khai mạc, bế mạc: Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

4. Đào tạo các lớp:

4.1. Môn Cầu lông 2 lớp:

Lớp 1: Lớp nâng cao dành cho các em đã được học các chương trình tập luyện ở các khóa học hè trước.

Lớp 2: Lớp dành cho học sinh mới học (độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi).

(Lệ phí một khóa học: 300.000đ/học sinh, tuần học 03 buổi, 600.000đ/học sinh, tuần học 06 buổi. 01 khoá = 01 tháng)      

4.2. Môn Bóng đá 02 lớp:

         Lớp 1: đối tượng là các em học sinh độ tuổi (từ 10 đến 12 tuổi).

Lớp 2: đối tượng là các em học sinh độ tuổi (từ 13 đến 15 tuổi)

(Lệ phí một khóa học: 300.000đ/học sinh, tuần học 03 buổi, 600.000đ/học sinh, tuần học 06 buổi. 01 khoá = 01 tháng)      

4.3. Môn Karatedo: Độ tuổi từ 06 tuổi trở lên.

(Lệ phí một khóa học: 300.000đ/học sinh, tuần học 03 buổi, 600.000đ/học sinh, tuần học 06 buổi. 01 khoá = 01 tháng)      

4.4. Môn Quần vợt chia làm 2 lớp:

Lớp 1: đối tượng là các em học sinh độ tuổi từ 07 đến 15 tuổi.

Lớp 2: đối tượng là các em học sinh độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi.

Lệ phí: 100.000đ/buổi/90phút/học sinh (đã bao gồm chi phí sân, bóng và học phí)

4.5. Môn bơi: Độ tuổi từ 08 tuổi trở lên.

Lệ phí: 800.000đ/học sinh/12 buổi (đã bao gồm vé vào bể bơi).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tổ chức Thi đấu:

Phối hợp với các phòng chức năng của đơn vị thực hiện kế hoạch.

Thông báo đến các trường về việc mở các lớp năng khiếu Thể thao hè cho các em học sinh và nhận đăng ký học. Phân công HLV xây dựng giáo trình cụ thể cho từng môn học.

Xây dựng chương trình tổ chức lớp, nội quy, quy chế của lớp học, chuẩn bị dụng cụ chuyên môn.

2. Phòng Hành chính:

Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức các lớp thể thao hè.Trang trí khánh tiết, khai mạc và bế mạc lớp.Thông báo trên tờ rơi, áp phích, cổng thông tin điện tử cơ quan.

Trên đây là kế hoạch tổ chức mở lớp năng khiếu hè năm 2020 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:                                                                           KT. GIÁM ĐỐC

- Sở VH,TT&DL(B/c);                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng QLTDTT sở;

- Lãnh đạo đơn vị;

- Các phòng thuộc đơn vị;                                                                                   (đã ký)

- Lưu VT.                                                                         

                                                                                           Đồng Quang Sáng

Chi tiết văn bản
Tải xuống