CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2023)

Điều lệ Giải Vô địch đồng đội môn Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Tên văn bản Điều lệ Giải Vô địch đồng đội môn Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:06 /ĐL-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày 16 tháng 06 năm 2020

ĐIỀU LỆ

Giải Vô địch đồng đội môn Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020


         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện môn Cầu lông, Bóng bàn trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để các vận động viên (VĐV) thi đấu nâng cao thành tích và trình độ chuyên môn.

         Thông qua giải để tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo các VĐV xuất sắc tham dự các giải khu vực và toàn quốc.

2. Yêu cầu:

          Các đơn vị phát động phong trào tập luyện từ cơ sở, tuyển chọn những VĐV xuất sắc của đơn vị mình để tham gia Giải theo quy định của Điều lệ.

Các đơn vị tham dự Giải phải thực hiện đúng quy định của Điều lệ về đối tượng, hồ sơ đã đăng ký, nghiêm cấm các hiện tượng gian lận về hồ sơ. Cá nhân, đơn vị nào vi phạm thì Trưởng đoàn, Huấn luyện viên (HLV) của đơn vị đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu vào hồi: 9h00, ngày 07 tháng 7 năm 2020 tại nhà Thi đấu TDTT tỉnh, số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Thành phần gồm: Ban tổ chức (BTC), bộ phận chuyên môn, đại diện Tổ trọng tài, Trưởng đoàn hoặc HLV của các đoàn tham gia giải.

          - Thời gian khai mạc: 7h30 ngày 09 tháng 7 năm 2020.

          - Thi đấu: từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020.

          2. Địa điểm: Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

          III. ĐỐI TƯỢNG

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị). Mỗi đơn vị được cử 01 Đoàn VĐV. Riêng thành phố Lạng Sơn được cử 02 Đoàn VĐV.

2. Các VĐV tham gia thi đấu phải là người đang công tác, sinh hoạt, cư trú, học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thuộc quản lý của một đơn vị.

3. Mỗi VĐV chỉ thi đấu cho 01 đơn vị, nếu thi đấu cho đơn vị khác phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản bằng văn bản. Trong trường hợp có tranh chấp VĐV thì ưu tiên cho đơn vị đang quản lý trực tiếp VĐV đó. Các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia hoặc đã có thành tích (huy chương) trong các giải Cầu lông, Bóng bàn toàn quốc (giải trẻ, giải vô địch) sẽ không được tham gia thi đấu.

IV. NỘI DUNG, LUẬT, THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu: Thi đấu tranh giải đồng đội nam, đồng đội nữ môn Cầu lông và môn Bóng bàn. Mỗi nội dung, mỗi đội được đăng ký tối đa 04 VĐV.

2. Môn Cầu lông

2.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Cầu lông do Tổng cục TDTT ban hành.

- Cầu thi đấu: Cầu Ba Sao.

          - Cách tính điểm: Thi đấu vòng tròn, một trận thắng được 02 điểm, thua được 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.

          * Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số phụ như sau:  

+ Hiệu số trận thắng - trận thua

          + Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua

          + Hiệu số quả thắng - quả thua

          + Trận gặp nhau trực tiếp.

          2.2. Thể thức thi đấu: Thi đấu đồng đội 03 trận. Các đội phải đăng ký danh sách VĐV của mình (có mẫu phiếu đăng ký cho các đơn vị).

* Trước trận đấu 20 phút, trưởng đoàn hoặc HLV nộp danh sách thi đấu của đội mình cho trọng tài điều hành giải theo thứ tự cụ thể như sau: Trận 1 đánh đơn; Trận 2 đánh đôi; Trận 3 đánh đơn.

          - Hình thức thi đấu: tùy vào số lượng đăng ký cụ thể BTC sẽ sắp xếp hình thức thi đấu hợp lý.

3. Môn Bóng bàn

3.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Bóng bàn do Tổng cục TDTT ban hành.

- Bóng thi đấu: Ba Sao DHS (loại hộp 06 quả)

- Cách tính điểm: Thi đấu vòng tròn, mỗi trận thắng được 02 điểm, thua được 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.

          * Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số phụ như sau:  

+ Hiệu số trận thắng - trận thua

          + Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua

          + Hiệu số quả thắng - quả thua

          + Trận gặp nhau trực tiếp.

3.2. Thể thức thi đấu: Thi đấu đồng đội 05 trận đánh đơn (ABC - XYZ). Các đội phải đăng ký danh sách VĐV của mình (có mẫu phiếu đăng ký cho các đơn vị).

* Trước trận đấu 20 phút, trưởng đoàn hoặc HLV nộp danh sách thi đấu của đội mình cho trọng tài điều hành giải theo thứ tự cụ thể như sau: Trận 1: A gặp X; Trận 2: B gặp Y;   Trận 3: C gặp Z ;         Trận 4: A gặp Y;             Trận 5: B gặp X.              

          - Hình thức thi đấu: tùy vào số lượng đăng ký cụ thể BTC sẽ sắp xếp hình thức thi đấu hợp lý.

V. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Danh sách đăng ký (theo mẫu) gửi về Phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (đường Bà triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) bản mềm gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 03 tháng 7 năm 2020.

          2. Danh sách đăng kí phải có chữ ký, đóng dấu, xác nhận của thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hoặc xác nhận của phòng Văn hóa Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố.

          3. Tất cả các VĐV đăng ký tham dự giải phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe thi đấu được trung tâm y tế huyện, thành phố xác nhận (ký tên, đóng dấu).

          * Nếu thiếu các giấy tờ trên, sẽ không được phép tham gia thi đấu.

          VI. KINH PHÍ

          - Các đơn vị tự lo kinh phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình tham dự giải.

          - Ban tổ chức lo kinh phí tổ chức giải và kinh phí giải thưởng.

          VII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

          1. Khen thưởng: Ban tổ chức tặng huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu (Nội dung nào có từ 06 đội tham gia trở lên sẽ trao nhất, nhì và đồng giải ba. Nội dung có 3 đội tham gia sẽ trao nhất, nhì; nội dung chỉ có 2 đội đăng ký tham gia thì không tổ chức thi đấu)

          2. Kỷ luật: Ban tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu đối với các VĐV, các đoàn vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu.

          3. Trang phục thi đấu:

          - Các VĐV tham dự giải phải mặc trang phục thi đấu theo quy định của môn Cầu lông và môn Bóng bàn. Phía sau lưng áo về phía gần vai phải in tên của VĐV và đơn vị thi đấu, chiều cao tối đa của chữ là 10 cm.

          - Các đơn vị tham gia thi đấu đồng đội phải sử dụng trang phục đồng mầu cho cả đội trong suốt thời gian dự giải.

VIII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

          Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại, ý kiến khiếu nại bằng văn bản gửi cho Ban tổ chức trước khi trận đấu diễn ra 10 phút hoặc sau khi trận đấu kết thúc 15 phút và nộp lệ phí 500.000đ (năm trăm nghìn đồng chẵn).

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi nhận được Điều lệ này, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai ở cơ sở, đồng thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền cùng cấp để được quan tâm chỉ đạo kịp thời.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn theo số điện thoại: 0205.3775.122.

          Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ. Nếu có thay đổi bổ sung Ban tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                        

- TC TDTT (b/c);                                                              

- UBND tỉnh (b/c);

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT, các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố (t/h);

- GĐ, các PGĐ Sở;                                                             

- VP Sở; Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;                                            

- Lưu VT, QLTDTT. (VTB)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Hà


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Giải Vô địch Đồng đội môn Cầu lông, Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

- Trưởng đoàn: ……………………………………………..

- Huấn luyện viên: .................................................................

    

VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI NAM, NỮ

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nội dung thi đấu
Cầu lông Bóng bàn
Đồng đội nam Đồng đội nữ Đồng đội nam Đồng đội nữ
1
2
3
4

         Lạng Sơn, ngày         tháng   năm 2020

           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Chi tiết văn bản
Tải xuống