LỊCH THI ĐẤU MÔN BƠI ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX NĂM 2021

LỊCH THI ĐẤU

MÔN BƠI ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX NĂM 2021

-Thời gian: Từ ngày 16/10 – 17/10/2021.( Buổi Sáng: 8h00, Buổi chiều:13h30)

- Địa điểm: Bể bơi Nhung Bin, huyện Tràng Định.

Ngày                

                         Buổi

Nội dung Thực hiện
16/10/2021 Sáng

-Vòng Loại 50m Trườn Sấp Nam ( 04 đợt bơi)

-Vòng Loại 50m Trườn Sấp Nữ ( 02 Đợt bơi)

-Vòng Loại 100m Trườn Sấp Nam ( 03 Đợt bơi)

-Chung Kết Bơi tiếp sức Phối Hợp Nữ 4X 50m ( 01 Đợt bơi)

- Vòng Loại Bơi tiếp sức Phối Hợp Nam 4X 50m ( 02 Đợt bơi)

Chiều

-Vòng Loại 100m Trườn Sấp Nữ( 02 Đợt bơi)

- Vòng Loại 50m Ếch Nam ( 03 Đợt bơi)

- Vòng Loại 50m Ếch Nữ ( 02 Đợt bơi)

-Vòng Loại 100m Ếch Nam ( 03 Đợt bơi)

- Vòng Loại 100m Ếch Nữ ( 02 Đợt bơi)

17/10/2021

Sáng

- Chung Kết 50m Trườn Sấp Nam.

- Chung Kết 50m Trườn Sấp Nữ.

- Chung Kết 100m Trườn Sấp Nam.

- Chung Kết 100m Trườn Sấp Nữ.

- Chung Kết 50m Ếch Nam.

- Chung Kết 50m Ếch Nữ.

- Chung Kết 100m Ếch Nam

- Chung Kết 100m Ếch Nữ.

- Chung Kết Bơi tiếp sức phối Hợp 4 x 50m Nam

1. BƠI TIẾP SỨC PHỐI HỢP 4 X 50M NAM

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1

Vy Quốc Huy

Hoàng Văn Độ

Đặng Văn Bách

Lương Minh Tú

Vy Quốc Phong

Bình Gia 1 1
2

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyên Minh Tuân

Đoạn Công Vũ

Nguyễn Trung Hiếu

H.Cao Lộc 2
3

Vi Văn Thúy

Trương Minh Tuấn

Dương Hữu Hải

Nguyễn Văn khánh

Công An Tỉnh 3
4

Hoàng Đình Đoán

Hoàng Văn Sạch

Hoàng Văn Huy

Lý Văn Đoàn

H. Văn Quan 4
5

Phạm Trung Hưng

Nông Văn Đạo

Hứa Văn Đoàn

Chu Tiến Trường

H.Văn Lãng 5
6

Hoàng Xuân An

Vũ Đức Trọng

Hoàng Văn Định

Lê Văn Trung

H. Đình Lập 6
7

Nguyễn Hiếu Nghĩa

Đỗ Bắc Hải

Lăng Quang Trung

Lô Duy Tân

Sở Giáo Dục 1 2
8

Nguyễn Quang Hiếu

Hoàng Đức Thêm

Phùng Quang Hoàng

Lộc Công Hoàn

TP Lạng Sơn 2
9

Hoàng Công Sự

Đào Văn Ngọc

Lục Văn Hoàn

Hoàng Quang Huy

H. Hữu Lũng 3
10

Mông Văn Lê

Nông Văn Diễn

Nông Tuấn Khanh

Vương Đắc Trường

BỘ CHQS tỉnh Lạng Sơn 4
11

La Văn Thái

Hoàng Thế Vỹ

Hoàng Vũ Quỳnh

Hoàng TrungNguyễn

Nông Văn Dũng(DB

H. Tràng Định 5

2. BƠI TIẾP SỨC PHỐI HỢP 4 X 50M NỮ

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1

Lâm Tố Như

Vi Thị Bảo Nhi

Hoàng T.Bảo Ngân

Hoàng T.Phương Thùy

Hoàng T. Mai Trang

H. Bình Gia 1 1
2

Lăng Thị Hiến

Hoàng Thị Xoan

Lăng Thị Lơ

Lăng Thị Chuyền

H.Văn Lãng 2
3

Hoàng Ngọc Anh

Trần Mai Hoa

Hà Phương Anh

Hoàng T.Quỳnh Tâm

Sở Giáo Dục 3
4

Nông Minh Phượng

Long Thị Trang

Trần Thị Xoan

Nông Quỳnh Lan

Trịnh Thiên Nhung (DB)

H. Tràng Định 4
5

Hoàng Thị Dìn

Hoàng Thị Lý

Hoàng Thị Thơm

Lục Thu Trang

H. Hữu Lũng 5

3. 50M TRƯỜN SẤP NAM

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Đoạn Công Vũ H. Cao Lộc 1 1
2 Hoàng Văn Độ H.Bình Gia 2
3 Nguyễn Quang Hiếu TPLạngSơn 3
4 Vy Quốc Việt H. Bắc Sơn 4
5 Hoàng Xuân An H.Đình Lập 5
6 Phạm Trung Hưng Văn Lãng 1 2
7 Lục Văn Hoàn Hữu Lũng 2
8 Đặng Văn Bách H. Bình Gia 3
9 Bế Như Thuần Văn Lãng 4
10 Đỗ Bắc Hải Sở Giáo Dục 5
11 Hoàng Đình Đoán H.Văn Quan 1 3
12 Hoàng Công Sự Hữu Lũng 2
13 Đổng Văn Biển TPLạngSơn 3
14 Ngọ Minh Hưng Sở Giáo Dục 4
15 Hoàng Trung Nguyễn Tràng Định 5
16 Mai Thế Hiệp H. Lộc Bình 1 4
17 Mông Văn Lê BỘCHQS 2
18 Nông Văn Hòa Tràng Định 3
19 Nguyễn Trung Hiếu H. Cao Lộc 4
20 Dương Thiếu Hải Công Antỉnh 5

4. 50M TRƯỜN SẤP NỮ

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Hoàng Thị Dìn H. Hữu Lũng 1 1
2 Hoàng Thị Hợp H. Lộc Bình 2
3 Lăng Thị Chuyền H.Văn Lãng 3
4 Hoàng Ngọc Anh Sở Giáo Dục 4
5 Lành Thị Lợi H. Đình Lập 5
6 Bạch Thu Hà TP Lạng Sơn 6
7 Hoàng Thị Xoan H.Văn Lãng 1 2
8 Long Thị Trang Tràng Định 2
9 Nông Minh Phượng Tràng Định 3
10 Hoàng Bảo Ngân H. Bình Gia 4
11 Phan T.Thu Thảo Công An tỉnh 5
12 Lô Thị Đào Công An tỉnh 6

5. 100 M TRƯỜN SẤP NAM

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Vy Quốc Phòng H. Bình Gia 1 1
2 Vi Văn Thúy Công An tỉnh 2
3 Nguyễn Hiếu Nghĩa Sở Giáo Dục 3
4 Hoàng Thế Vỹ Tràng Định 4
5 Lăng Quang Trung Sở Giáo Dục 5
6 Đổng Văn Biển TP Lạng Sơn 1 2
7 La Văn Thái Tràng Định 2
8 Lương Minh Tú H. Bình Gia 3
9 Vy Quốc Việt H. Bắc Sơn 4
10 Ngô Duy Hưng H.Cao Lộc 5
11 Hoàng Đức Thêm TP Lạng Sơn 1 3
12 Nông Văn Diễn BỘ CHQS 2
13 Lý Văn Đoàn H. Văn Quan 3
14 Hoàng Quang Huy H. Hữu Lũng 4

6. 100 M TRƯỜN SẤP NỮ

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Trần Mai Hoa Sở Giáo Dục 1 1
2 Bạch Thu Hà TP Lạng Sơn 2
3 Lâm Tố Như H. Bình Gia 3
4 Lục Thu Trang H. Hữu Lũng 4
5 Lý Thị Hường H. Lộc Bình 1 2
6 Nông Quỳnh Lan H.Tràng Định 2
7 Hoàng Mai Trang H. Bình Gia 3

7. 50M ẾCH NAM

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Hà Văn Tuấn H. Lộc Bình 1 1
2 Chu Tiến Trường H. Văn Lãng 2
3 Nguyễn VănMạnh H. Bắc Sơn 3
4 Hoàng Văn Thuận H. Hữu Lũng 4
5 Nông Văn Dũng H. Tràng Định 5
6 Trương Đức Anh Sở Giáo Dục 6
7 Ngọ Minh Hưng Sở Giáo Dục 1 2
8 Nguyễn Trần Viễn H. Tràng Định 2
9 Đào Văn Ngọc H. Hữu Lũng 3
10 Nông Tuấn Khanh Bộ CHQS tỉnh 4
11 Bùi Đình Minh TP Lạng Sơn 5
12 Lương Văn Tuyên H. Cao Lộc 6
13 Hoàng Văn Sạch H. Văn Quan 1 3
14 Nông Văn Đạo H. Văn Lãng 2
15 Vũ Đức Trọng H. Đình Lập 3
16 Nguyễn .M. Tuân H. Cao Lộc 4
17 Bạch Minh An TP Lạng Sơn 5
18 Hứa Việt Đức H. Bình Gia 6

8. 50M ẾCH NỮ

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Hoàng Thị Lý H. Hữu Lũng 1 1
2 Nguyễn Thảo Vy Sở Giáo Dục 2
3 Nông Thị Thu H. Đình Lập 3
4 Hoàng Ph. Thùy H. Bình Gia 4
5 Lăng Thị Hiến H. Văn Lãng 1 2
6 Hoàng Thị Q. Tâm Sở Giáo Dục 2
7 Nguyễn Quỳnh Mai TP Lạng Sơn 3
8 Vi Thị Thanh H. Lộc Bình 4

9. 100M ẾCH NAM

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Nguyễn Hữu Gia Phong Sở Giáo Dục 1 1
2 Bế Như Thuần H Văn Lãng 2
3 Hứa Việt Đức H. Bình Gia 3
4 Hoàng Văn Huy H. Văn Quan 4
5 Vương Đắc Trường BỘ CHQS tỉnh 5
6 Bạch Minh An TP Lạng Sơn 1 2
7 Nguyễn Trần Viễn H. Tràng Định 2
8 Bùi Đình Minh TP Lạng Sơn 3
9 Nguyễn Khánh Nam H. Tràng Định 4
10 Hoàng Văn Thuận HHữu Lũng 5
11 Mai Thế Hiệp H. Lộc Bình 1 3
12 Chu Minh Quân H.Cao Lộc 2
13 Trương Đức Anh Sở Giáo Dục 3
14 Nguyễn VănMạnh H. Bắc Sơn 4

10. 100M ẾCH NỮ

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Ô BƠI ĐỢT BƠI THÀNH TÍCH XẾP HẠNG
1 Hà Phương Anh Sở Giáo Dục 1 1
2 Vi Thị Bảo Nhi H. Bình Gia 2
3 Nguyễn Thảo Vy Sở Giáo Dục 3
4 Nguyễn Quỳnh Mai TP Lạng Sơn 4
5 Lý Thị Hường H. Lộc Bình 1 2
6 Trần Thị Xoan H. Tràng Định 2
7 Trịnh Thiên Nhung H. Tràng Định 3
8 Hoàng Thị Thơm H Hữu Lũng 4