NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023) & NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5!

LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN KÉO CO, ĐẨY GẬY, ĐIỀN KINH, CẦU LÔNG ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX NĂM 2022

LỊCH TỔNG THỂ 04 MÔN TỔ CHỨC TRONG ĐẠI HỘI

TT

MÔN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

25/9 26/9 27/9 28/9 29/9
S C T S C T S C T S C T S C T
1 Đẩy gậy + + + + +
2 Kéo co + + +
3 Điền kinh + + +
4 Cầu lông + + + + + + + + + +

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO TẠI ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX NĂM 2022

*Thời gian: Ngày 28/9 – 29/9/2022. Buổi sáng 7h30’,chiều 14h00’.

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao Tỉnh Lạng Sơn

Ngày

                               Buổi

TT

Sân 1

Nội Dung

Đội   - gặp -   Đội

28

C Trận 1 -11 Theo sơ đồ
S Trận 12 - 18 Theo sơ đồ
29 C Trận 19 - 24 Theo sơ đồ

( 01 – 24 là mã số trận )

Mọi thắc mắc về môn kéo co liên hệ với đồng chí Tuấn: sđt 0916237668 để được giải đáp.

SƠ ĐỒ THI ĐẤU 6VĐV NỮ 480KG

 1. Giáo dục

 

          2. Cao Lộc                                                       (08)

                                      (01)

          3. Thành Phố

                                                                                                       (22)

          4. Bình Gia

                                           (02)

          5. Hữu Lũng

                                                                                    (09)

                                                6. Văn Lãng

 

                                                                             (19)       TG3

 

SƠ ĐỒ THI ĐẤU 9VĐV NAM 520 KG

 1. Biên Phòng

                                                                                     (04)

 1. Lộc Bình

                                                                                                             (10)

 1. Bình Gia

 

 1. Văn Lãng             (05)
 1. Giáo dục                                               (23)

 

          6. Thành phố                                                     (06)

                                           (03)

          7. BCH Quân sự                                                                    (11)

 

                                                8. Hữu Lũng

                                                                                   (07)

                                              9. Cao Lộc

 

                                                                           (20)       TG3

 

SƠ ĐỒ THI ĐẤU 9VĐV NAM NỮ 500KG

 1. Hữu Lũng

                                                                                   (13)

 1. Bình Gia

                                                                                                           (17)

 1. Lộc Bình

                                                                                   (14)

 1. Thành phố
 1. Văn Quan           (24)

 

          6. Bắc Sơn                                                       (15)

                                           (12)

          7. Văn Lãng

                                                                                                           (18)

                                                8. Giáo dục

                                                                                     (16)

                                                9. Cao lộc

 

                                                                           (21)         TG3

 

LỊCH TH ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY

*Thời gian: Ngày26 đến ngày 28/9/2022. Buổi sáng 7h30’,chiều 14h00’

*Địa điểm: Sân nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Ngày

                             Buổi

TT

Sân 1

Nội Dung

Đội   - gặp   -   Đội
26/9 Sáng 1 Từ Trận 1 Đến Trận 18 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nam
26/9 Chiều 1 Từ Trận 19 Đến Trận 36 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nam

Ngày

                             Buổi

TT

Sân 1

Nội Dung

Đội   - gặp   -   Đội
27/9 Sáng 1 Từ Trận 37 Đến Trận 54 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nam
27/9 Chiều 1 Từ Trận 55 Đến Trận 72 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nam

Ngày

                             Buổi

TT

Sân 1

Nội Dung

Đội   - gặp   -   Đội
28/3 Sáng 1 Từ Trận 73 Đến Trận 88 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nam

Ngày

                             Buổi

TT

Sân 2

Nội Dung

Đội   - gặp   -   Đội
26/9 Sáng 1 Từ Trận 1 Đến Trận 13 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nữ
26/9 Chiều 1 Từ Trận 14 Đến Trận 26 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nữ

Ngày

                             Buổi

TT

Sân 2

Nội Dung

Đội   - gặp   -   Đội
27/9 Sáng 1 Từ Trận 27 Đến Trận 39 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nữ
27/9 Chiều 1 Từ Trận 40 Đến Trận 52 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nữ

Ngày

                             Buổi

TT

Sân 1

Nội Dung

Đội   - gặp   -   Đội
28/9 Sáng 1 Từ Trận 53 Đến Trận 64 Theo sơ Đồ Thi Đấu Nữ

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                     

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 50 KG

                                                1.Long (Sở GD&ĐT)

                                                                                   (29)

                                                2.Tiến (TPLS)

          3.Hồng (Bắc Sơn)                                                               (59)

                                             (1)

          4.Thu (Lộc Bình)                                              (30)

 

                                                5.Thắng (Đình Lập)

                                                                                                                     (80)

                                                6.Như (Văn Lãng)

 

          7.Được (Bình Gia)                                          (31)

                                            (2)

          8.Hoàng (Hữu Lũng)

                                                                                                      (60)

                                                9.Anh (Chi Lăng)

                                                                                   (32)

                                                10.Quyền (Tràng Định)

                      

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                          (74)

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 50 – 55 KG

                                                1.Kiên (Cao Lộc)

                                                                                     (33)

                                                2.Bảy (Văn Lãng)

                                                                                                              (61)

                                                3.Khởi (BCH Quân Sự)

                                                                                   (34)

                                                4.Kim (Đình Lập)

                                                                                                                             (81)

                                                5.Trung (Thành Phố)                                        

 

          6.Long (Hữu Lũng)                                          (35)

                                            (3)

          7.Hạnh (Chi Lăng)                                                                   

                                                                                                             (62)

                                                8.Du (GD&DT)

                                                                                    (36)

                                                9.Hiếu (Bình Gia)

                                                                                                                       Tranh Giải Ba

                                                                                                          (75)

   SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 55 – 60 KG

                                                1.Thái (Hữu Lũng)

                                                                                       (37)

          2.Bình (Tràng Định)

 

                                               (4)

          3.Việt (Văn Lãng)                                                                     (63)

 

          4.Phúc (Bắc Sơn)

                                               (5)

          5.Vũ (Lộc Bình)                                                 (38)

 

                                                6.Vũ (Cao lộc)

                                                                                                                             (82)

          7.Đức (BCH Quân Sự)

                                                 (6)

          8.Khoẻ (Sở GD&ĐT)                                          (39)

 

          9.Luận (Chi Lăng)

 

                                               (7)

          10.Trường (Bình Gia)

                                                                                                           (64)

          11.Kiên (Đình Lập)

 

                                                 (8)

          12.Kiên (Văn Quan)

                                                                                       (40)

                                                13.Quang (Thành Phố)

 

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                            (76)       

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 60 – 65 KG

                                                1.Khải (Cao Lộc)

                                                                                   (41)

                                                2.Tường (Văn Lãng)

          3.Huy (Thành Phố)                                                              (65)

                                            (9)

          4.Tiến (Đình Lập)                                           

                                                                                     (42)

                                                5.Phúc (Văn Quan)

                                                                                                                          (83)

                                                6.Tuệ (Bắc Sơn)                                            

                                                                                  

          7.Anh (Hữu Lũng)                                             (43)

                                          (10)

          8.Lượng (Sở GD&ĐT)

                                                                                                       (66)

          9.Phòng (BCH Quân Sự)                                                      

                                          (11)

          10.Nâng (Lộc Bình)

                                                                                    (44)

                                                11.Đoàn (Công An)

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                           (77)      

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 65 – 70 KG

                                                1.Trường (Sở GD&ĐT)

                                                                                     (45)

          2.Tuyến (Văn Quan)

 

                                            (12)

          3.Minh (Đình Lập)

                                                                                                         (67)

 

          4.San (BCH Quân Sự)

                                            (13)

          5.Lãm (Chi Lăng)                                                

                                                                                       (46)

                                                6.Thắng (Bình Gia)

                                                                                                                            (84)    

 

                                                7.Hoàn (Bắc Sơn)

                                                                                     (47)    

          8.Nam (Cao Lộc)

                                             (14)

                                            

          9.Dược (Công An)

                                                                                                          (68)

                                                                                                          

          10.Hữu (Thành Phố)

 

                                              (15)

          11.Quang (Hữu Lũng)

                                                                                       (48)

                                                12.Dương (Văn Lãng)

 

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                          (78)  

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 70 – 75 KG

                                                1.Duy (Sở GD&ĐT)

                                                                                    (49)

                                                2.Chiến (Công An )

          3.Trọng (Đình Lập)                                                         (69)

                                          (16)

          4.Hội (Lộc Bình)                                                

                                                                                    (50)

                                                5.Chung (Hữu Lũng)

                                                                                                                     (85)

                                                6.Thập (Bắc Sơn)

 

          7.Dũng (Văn Lãng)                                          (51)  

                                          (17)

          8.Khánh (Cao Lộc)                                                            

                                                                                                     (70)

                                                9.Khiên (Thành Phố)

                                                                                    (52)

                                                10.Ngân (BCH BĐ BP)

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                        (79)    

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 75 – 80 KG

          1.Giang (Sở GD&ĐT)

                                          (18)

          2.Trung (Đình Lập)

                                                                  (53)

          3.Đoan (Cao Lộc)

                                          (19)

          4.Hoan (Hữu Lũng)

                                                                                       (86)

          5.Khanh (Văn Lãng)

                                           (20)

          6.Thạch (Thành Phố)

                                                                  (54)

          7.Nam (BCH Quân Sự)

                                          (21)

          8.Hùng (Bình Gia)

                                                                                            

                                                                                    (71)    Tranh Giải Ba

                                                            

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NAM 80 – 85 KG

          1.Thắng (Cao Lộc )

                                          (22)

          2.Hiệp (văn Lãng)

                                                                  (55)

          3.Sự (BCH BB Biên Phòng)

                                            (23)

          4.Thái (Bắc Sơn)

                                                                                        (87)

          5.Phúc (Sở GD&ĐT)

                                           (24)

          6.Thanh (hữu Lũng)

                                                               (56)  

          7.Phong (TPLS)

                                          (25)

          8.Dũng (Chi Lăng)

                

                                                                                                     Tranh Giải Ba

                         (72)                                                                                      

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN TRÊN 85 KG

                                                1.Dũng (Cao Lộc)

 

          2.Biện (Văn Lãng)                                          (57)

                                          (26)

          3.Hoan (Sở GD&ĐT)

                                                                                                        (88)    

          4.Sơn (TPLS)

                                            (27)

          5.Đông (Hữu Lũng)

                                                                                   (58)

          6.Hải (Công An )                                            

                                        (28)

          7.Công (Chi Lăng)

                                                                                                    Tranh Giải Ba

                          (73)                                                                      

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ ĐẾN 45 KG

                                                1.Thuý (Sở GD&ĐT)

                                                                                     (21)

          2.Kiều (Lộc Bình)

                                             (1)

          3.Thêm (Chi Lăng)

                                                                                                        (57)

          4.Nhung (TPLS)

                                               (2)

          5.Thuý (Đình Lập)

                                                                                     (22)

          6.Hạnh (Văn Lãng)

                                             (3)

          7.Huyền (Hữu Lũng)

                                                                                                     Tranh Giải Ba

                         (49)                                                                                      

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ 45 – 50 KG

                                                1.Nguyệt (Bắc Sơn)

                                                                                     (23)

                                                2.Phượng (Chi Lăng)

 

                                                3.Thuỷ (Lộc Bình)                             (42)

                                                                                     (24)

                                                4.Tấm (Bình Gia)

                                                5.My (Văn Lãng)                                               (58)

                                                                                    (25)

          6.Anh (Hữu Lũng)

                                               (4)

          7.Anh (TPLS)

                                                                                                              (43)

                                                8.Trang (Sở GD&ĐT)

                                                                                     (26)

                                                9.Hiền (Đình Lập)

                                                                                                    Tranh Giải Ba

                       (50)                                                                                    

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ 50 – 55 KG

                                                1.Phương (hữu Lũng)

                                                                                    (27)

                                                2.Thu (Đình Lập)

          3.Vân (Văn Quan)                                                                 (44)

                                             (5)

          4.Phương (Bình Gia)                                        (28)

 

                                                5.Nhi (Tràng Định)

                                                                                                                           (59)

                                                6.Hà (Lộc Bình)

                                                                                    (29)

          7.Lan (TPLS)

                                             (6)

          8.Huyền (Sở GD&ĐT)

                                                                                                         (45)

          9.Trà (Bắc Sơn)

                                             (7)

          10.Anh (Chi Lăng)

                                                                                     (30)

                                                11.Thuý (Văn Lãng)

                                                                                                      Tranh Giải Ba

                         (51)                                                                                      

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ 55 - 60

                                                1.Yến (Hữu Lũng)

                                                                                     (31)

                                                2.Trinh (Lộc Bình)

          3.Hậu (Bắc Sơn)                                                                 (46)

                                              (8)

          4.Phượng (Văn Quan)

                                                                                     (32)

                                                5.Hoa (Đình Lập)

                                                                                                                    (60)

                                               6.Nhung (Bình Gia)

                                                                                     (33)

          7.Hiền (Chi Lăng)

                                               (9)

          8.Bằng (Sở GD&ĐT)

                                                                                                      (47)

                                                9.Phương (Thành Phố)

                                                                                     (34)

                                                10.Việt (Văn Lãng)

        

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                            (52)        

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ 60 -65 KG

                                                1.Thảo (Sở GD&ĐT)

                                                                                     (35)

          2.Chuyên (Văn Quan)

                                           (10)

          3.Châu (Hữu Lũng)

                                                                                                        (61)

          4.Bắc (Đình Lập)

                                             (11)

          5.Giang (Văn Lãng)

                                                                                     (36)

          6.Linh (TPLS)

                                            (12)

          7.Chi (Bắc Sơn)

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                           (53)

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ 65 -70 KG

                                                1.Châu (Bắc Sơn)

 

          2.Kiều (TPLS)                                                 (37)

                                           ( 13)

          3.Lê (văn Lãng)

                                                                                                        (62)

          4.Luyến (Văn Quan)

                                           (14)

          5.Thảo (Hữu Lũng)

                                                                                     (38)

                                                6.Linh (Sở GD&ĐT)

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                          (54)

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ 70 -75 KG

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hằng (Văn Lãng)
2 Anh (Sở GD&ĐT)
3 Mẫn (TPLS)

 • Hằng (Văn Lãng) – Anh (Sở GD&ĐT)       (15)
 • Mẫn (TPLS) – Hằng (Văn Lãng)                 (39)
 • Anh (Sở GD&Đ) – Mẫn (TPLS)                     (48)

  

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ 75 – 80 KG

                                                1.Nga (Cao lộc)

 

          2.Ngân (Bắc Sơn)                                             (40)

                                             (16)

          3.Luyến (TPLS)

                                                                                                        (63)

          4.Huyền (Sở GD&ĐT)

                                           (17)

          5.Lệ (Văn Lãng)

                                                                                   (41)

          6.Vân (Đình Lập)

                                            (18)

          7.Thành (Hữu Lũng)

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                           (55)

SƠ ĐỒ THI ĐẤU HẠNG CÂN NỮ TRÊN 80 KG

1.Thảo (Sở GD&ĐT)

                                             (19)

          2.Hạnh (TPLS)

                                                                                     (64)

          3.Huyền (Hữu Lũng)

                                           (20)

          4.Linh (Cao Lộc)

                                                                                            

                                                                                           Tranh Giải Ba

                                                                          (56)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

Thời gian: Thi đấu từ ngày 25/9 – 29/9/2022 (Sáng 7h30. Chiều 14h00. T ối 19h00)

          Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                    Đội

25/8

Tối

1 Bộ CH QS tỉnh - Công An tỉnh A Đ Đ Nam
2 Công An tỉnh - H. Cao Lộc A Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
25/8 Tối 1 H. Lộc Bình - H. Cao Lộc B Đ Đ Nam
2 Sở GD&ĐT - H. Tràng Định B Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
25/8 Tối 1 H. Hữu Lũng - H. Chi Lăng C Đ Đ Nam
2 TP Lạng Sơn - H. Lộc Bình B Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
26/9 Sáng 1 H. Bình Gia - Bộ CH QS tỉnh A Đ Đ Nam
2 H. Đình Lập - Công An tỉnh A Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                    Gặp                     Đội
26/9 Sáng 1 Bộ CHBĐ BP tỉnh - H. Lộc Bình B Đ Đ Nam
2 Sở GD&ĐT - H. Lộc Bình B Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội
26/9 Sáng 1 TP Lạng Sơn - H. Hữu Lũng C Đ Đ Nam
2 H. Tràng Định - TP Lạng Sơn B Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

26/9

Tối

1 Công An tỉnh - H. Bình Gia A Đ Đ Nam
2 H. Cao Lộc - H. Đình Lập A Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

26/9

Tối

1 H. Cao Lộc - Bộ CHBĐ BP tỉnh B Đ Đ Nam
2 Sở GD&ĐT - TP Lạng Sơn B Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

26/9

Tối

1 H. Chi Lăng - TP Lạng Sơn C Đ Đ Nam
2 H. Lộc Bình - H. Tràng Định B Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                      Đội

27/9

Sáng

1 Nghĩa + Linh (Bình Gia) -Hùng + Sang (Bắc Sơn) A Đôi Nam
2 Dũng + Quỳnh (V.Quan)- Hưng + Trường (V. Lãng) C Đôi Nam
3 Linh + Thảo (Chi Lăng) -Mai + Giang (Văn Quan) A Đôi Nữ
4 Nga + Hương (V. Lãng) -Châm + Bình (SGD&ĐT) B Đôi Nữ
5 Dũng + Quỳnh (VQuan) -Dũng + Chiến (SGD&ĐT) C Đôi Nam
6 Cương + Tiến (C.Lăng) -Quyền + Tuân (Tr.Định) D Đôi Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

27/9

Sáng

1 BK1: Bốc Thăm Đ Đ Nam
2 BK1: 1A - 2B Đ Đ Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

27/9

Sáng

1 BK2: Bốc Thăm Đ Đ Nam
2 BK2: 1B -2A Đ Đ Nữ

Ngày

          Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

27/9

Tối

1 Hậu ( Văn Quan) – Khang ( Cao Lộc) Đơn Nam
2 Quỳnh ( Văn Quan) – Vượng (BCHQS tỉnh) Đơn Nam
3 Vinh ( Bình Gia) – Trường ( Văn Lãng) Đơn Nam
4 Tú ( Hữu Lũng) – Hưng ( Văn Lãng) Đơn Nam
5 Chung ( Công An tỉnh) – Cảnh (Lộc Bình) Đơn Nam
6 Hiệp ( BCHBĐBP tỉnh) – Tuân ( Tràng Định) Đơn Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                    Đội

27/9

Tối

1 Tranh Giải 3 Đ Đ Nam
2 CK: Đ Đ Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

27/9

Tối

1 Tranh Giải 3 Đ Đ Nữ
2 CK: Đ Đ Nữ

Ngày

          Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

28/9

Sáng

1 Thái ( BCHBĐBP tỉnh) – Thao (BCH QS tỉnh) Đơn Nam
2 Lâm + Phượng (Cao Lộc) -Chiến + Nga (Văn Lãng) C Đôi NN
3 Tùng + Lâm (TPLS) -Tùng + Mạnh (Lộc Bình) B Đôi Nam
4 Lệ + Lương (Cao Lộc) -Linh + Thảo (Chi Lăng) A Đôi Nữ
5 Thu + Bích (Lộc Bình) -Diệp + An (C.A tỉnh) C Đôi Nữ
6 Thắng TRận 3 – Hùng ( Bắc Sơn) Đơn Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

28/9

Sáng

1 Thọ + Oanh (Hữu Lũng) -Trúc + Ngân (TPLS) A Đôi NN
2 Quyền + Phượng (TĐịnh) -Thắng +Bình (SGD&ĐT) C Đôi NN
3 Dũng + Chiến (SGD&ĐT) -Kiên+Hải (BCHQS tỉnh) C Đôi Nam
4 Anh + Thúy (TPLS) -Nga + Hương (Văn Lãng) B Đôi Nữ
5 Thắng TRận 1 – Long ( Công An tỉnh) Đơn Nam
6 Đức ( Chi Lăng) - Thắng TRận 4 Đơn Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

28/9

Sáng

1 Đạt + Nhung (Lộc Bình) -Sơn + Uyên (C.A tỉnh) B Đôi NN
2 Anh + Hoàng (Cao Lộc) -Nghĩa + Linh (Bình Gia) A Đôi Nam
3 Tú + Hùng (HLũng) -Linh + Đức(BCHBĐBP tỉnh) D Đôi Nam
4 Hoài + Thương (Tràng Định) -Thủy + Tiên ( Đ.Lập) C Đôi Nữ
5 Học (TPLS) – THắng Trận 2 Đơn Nam
6 Thắng TRận 5 –Tuấn ( cao Lộc) Đơn Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

28/9

Tối

1 Hậu + Mai (Văn Quan) -Thọ + Oanh (Hữu Lũng) A Đôi NN
2 Chiến + Nga (V. Lãng) -Quyền + Phượng (Tr.Định) C Đôi NN
3 Dũng + Quỳnh (V.Quan) -Kiên + Hải (BCHQS tỉnh) C Đôi Nam
4 Quyền +Tuân (T.Định) -Linh +Đức(BCHBĐBP tỉnh) D Đôi Nam
5 Linh ( TPLS) – Duyên ( Tràng Định) Đơn Nữ
6 Tùng + Mạnh (Lộc Bình)-Sơn + Khánh (C.A tỉnh) B Đôi Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

28/9

Tối

1 Anh + Ban (Bình Gia) -Đạt + Nhung (Lộc Bình) B Đôi NN
2 Hùng + Sang (Bắc Sơn)-Anh + Hoàng (Cao Lộc) A Đôi Nam
3 Hưng + Trường (V.Lãng)-Dũng + Chiến (SGD&ĐT) C Đôi Nam
4 Nhung ( Lộc Bình) – Giang ( văn Quan) Đơn Nữ
5 Chi ( Công An tỉnh) – Hương ( văn Lãng) Đơn Nữ
6 Kiên + Hải (BCHQS tỉnh)-Hưng + Trường (VLãng) C Đôi Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

28/9

Tối

1 Lâm + Phượng (Cao Lộc) -Thắng +Bình (SGD&ĐT) C Đôi NN
2 Sơn + Khánh (C.A tỉnh) -Tùng + Lâm (TPLS) B Đôi Nam
3 Tú + Hùng (Hữu Lũng) -Cương + Tiến (Chi Lăng) D Đôi Nam
4 Mi ( Văn Quan) – Linh ( SGD&ĐT) Đơn Nữ
5 Hoài ( Tràng Định) – Trang ( TPLS) Đơn Nữ
6 Tú + Hùng (Hữu Lũng) -Quyền + Tuân (Tràng Định) D Đôi Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                      Đội

29/9

Sáng

1 Linh +Đức(BCHBĐBP tỉnh)-Cương + Tiến (C Lăng) D Đôi Nam
2 Lâm + Phượng (C Lộc)-Quyền + Phượng (Tr.Định) C Đôi NN
3 Châm + Bình (Sở GD&ĐT) -Anh + Thúy (TPLS) B Đôi Nữ
4 Ngọc ( TPLS) – Thắng Trận 5 Đơn Nam
5 Thắng Trận 9 - Thắng Trận 10 Đơn Nam
6 Thắng Trận 3 - Thắng Trận 4 Đơn Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

29/9

Sáng

1 Trúc + Ngân (TPLS) -Hậu + Mai (Văn Quan) A Đôi NN
2 Thắng + Bình (Sở GD&ĐT)-Chiến + Nga (V Lãng) C Đôi NN
3 Hoài + Thương (Tràng Định)-Diệp + An (C.A tỉnh) C Đôi Nữ
4 Quân ( Tràng Định) – Long ( Hữu Lũng) Đơn Nam
5 Linh ( Chi Lăng ) - Thắng Trận 1 Đơn Nữ
6 Hoài + Thương (Tràng Định) -Thu + Bích (L.Bình) C Đôi Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

29/9

Sáng

1 Sơn + Uyên (C.A tỉnh) -Anh + Ban (Bình Gia) B Đôi NN
2 Mai + Giang (Văn Quan)-Lệ + Lương (Cao Lộc) A Đôi Nữ
3 Thủy + Tiên ( Đình Lập)-Thu + Bích (Lộc Bình) C Đôi Nữ
4 Thắng Trận 7 - Thắng Trận 8 Đơn Nam
5 Thắng Trận 2 – Châm ( SGD&ĐT) Đơn Nữ
6 Diệp + An (C.A tỉnh) -Thủy + Tiên ( Đình Lập) C Đôi Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

29/9

Chiều

1 Thắng Trận 5 –Thủy ( Lộc Bình) Đơn Nữ
2 BK1: 1A -1C Đôi NN
3 BK2: 1B -1D Đôi Nam
4 BK1: Thắng Trận 6 - Thắng Trận 7 Đơn Nữ
5 BK1: Thắng Trận 15 - Thắng Trận 16 Đơn Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

29/9

Chiều

1 Thắng Trận 11 - Thắng Trận 12 Đơn Nam
2 BK2: 1B -2C Đôi NN
3 BK2: 1B -1C Đôi Nữ
4 BK2: Thắng Trận 17 - Thắng Trận 18 Đơn Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

29/9

Chiều

1 Thắng Trận 13 - Thắng Trận 14 Đơn Nam
2 BK1: 1A -2C Đôi Nữ
3 BK1: 1A -1C Đôi Nam
4 BK2: Thắng Trận 8 - Thắng Trận 9 Đơn Nữ

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

29/9

Tối

1 Tranh Giải 3 Đôi NN
2 Tranh Giải 3 Đôi Nữ
3 CK: Đôi NN

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                     Đội

29/9

Tối

1 Tranh Giải 3 Đơn Nam
2 Tranh Giải 3 Đôi Nam
3 CK: Đơn Nam
4 CK: Đôi Nam

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội                     Gặp                    Đội

29/9

Tối

1 Tranh Giải 3 Đơn Nữ
2 CK: Đơn Nữ
3 CK: Đôi Nữ

BẢNG TỔNG HỢP MÔN CẦU LÔNG

ĐỒNG ĐỘI NAM

BẢNG A

TT ĐỘI 1 2 3 Điểm HS XH
1 Bộ chỉ Huy Quân Sự tỉnh
2 Công An tỉnh
3 Huyện Bình Gia

BẢNG B

TT ĐỘI 1 2 3 Điểm HS XH
1 Huyện Lộc Bình
2 Huyện Cao Lộc
3 Bộ chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh

BẢNG C

TT ĐỘI 1 2 3 Điểm HS XH
1 Huyện Hữu Lũng
2 Huyện Chi Lăng
3 Thành Phố Lạng Sơn

BÁN KẾT 1: Bốc thăm………………………………………………………………………………

BÁN KẾT 2: Bốc thăm ……………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:………………………………………………………………………………………..

TRANH GIẢI 3………………………………………………………………………………………

ĐỒNG ĐỘI NỮ

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Công An tỉnh
2 Huyện Cao Lộc
3 Huyện Đình Lập

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Sở GD&ĐT
2 Thành Phố Lạng Sơn
3 Huyện Lộc Bình
4 Huyện Tràng Định

BÁN KẾT 1: 1A – 2B…………………………………………………………………………….

BÁN KẾT 2: 1B - 2A……………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:………………………………………………………………………………………..

TRANH GIẢI 3………………………………………………………………………………………

ĐÔI NAM

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh + Hoàng (Cao Lộc)
2 Nghĩa + Linh (Bình Gia)
3 Hùng + Sang (Bắc Sơn)

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tùng + Lâm (TPLS)
2 Tùng + Mạnh (Lộc Bình)
3 Sơn + Khánh (C.A tỉnh)

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Dũng + Quỳnh (Văn Quan)
2 Dũng + Chiến (Sở GD&ĐT)
3 Kiên + Hải (Bộ CHQS tỉnh)
4 Hưng + Trường (Văn Lãng)

BẢNG D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Tú + Hùng (Hữu Lũng)
2 Quyền + Tuân (Tràng Định)
3 Linh + Đức(Bộ CHBĐBP tỉnh)
4 Cương + Tiến (Chi Lăng)

BÁN KẾT 1: 1A -1C……………………………………………………………………………….

BÁN KẾT 2: 1B -1D………………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:……………………………………………………………………………………..

TRANH GIẢI 3………………………………………………………………………………………

ĐÔI NỮ

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Linh + Thảo (Chi Lăng)
2 Mai + Giang (Văn Quan)
3 Lệ + Lương (Cao Lộc)

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Nga + Hương (Văn Lãng)
2 Châm + Bình (Sở GD&ĐT)
3 Anh + Thúy (TPLS)

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hoài + Thương (Tràng Định)
2 Thu + Bích (Lộc Bình)
3 Diệp + An (C.A tỉnh)
4 Thủy + Tiên ( Đình Lập)

BÁN KẾT 1: 1A – 2C…………………………………………………………………………….

BÁN KẾT 2: 1B - 1C……………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:………………………………………………………………………………………..

TRANH GIẢI 3………………………………………………………………………………………

ĐÔI NAM NỮ

BẢNG A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thọ + Oanh (Hữu Lũng)
2 Trúc + Ngân (TPLS)
3 Hậu + Mai (Văn Quan)

BẢNG B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Đạt + Nhung (Lộc Bình)
2 Sơn + Uyên (C.A tỉnh)
3 Anh + Ban (Bình Gia)

BẢNG C

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Lâm + Phượng (Cao Lộc)
2 Quyền + Phượng (Tràng Định)
3 Thắng + Bình (Sở GD&ĐT)
4 Chiến + Nga (Văn Lãng)

BÁN KẾT 1: 1A – 1C…………………………………………………………………………….

BÁN KẾT 2: 1B - 2C……………………………………………………………………………

CHUNG KẾT:………………………………………………………………………………………..

TRANH GIẢI 3………………………………………………………………………………………

                      

                                               SƠ ĐỒ THI ĐẤU

ĐƠN NAM

                                                1.Hiệp (BCHBĐBP tỉnh)

                                                                               (07)

                                                2.Tuân ( Tràng Định)

          3.Hậu ( Văn Quan)                                                                  (15)

                                          (01)

          4.Khang ( Cao Lộc)

                                                                             (08)

                                                5.Long ( Công An tỉnh)

                                                                                                                 (19)

                                                6.Học (TP Lạng Sơn)

 

          7.Quỳnh ( văn Quan)                                   (09)

                                        (02)

          8.Vượng (BCH Quân Sự)

                                                                                                 (16)

          9.Thái (BCHBĐBP tỉnh)

                                       (03)

          10.Thao (BCH Quân Sự)

                                                                             (10)

                                                11.Hùng ( Bắc Sơn)

                                                                                                                                     (22)

                                                12.Đức ( Chi Lăng)

          13.Vinh ( Bình Gia)                                      (11)

                                          (04)

          14.Trường ( Văn Lãng)

                                                                                                  (17)

          15.Tú ( Hữu Lũng)

                                           (05)

          16.Hưng ( Văn lãng)

                                                                              (12)

                                                17.Tuấn ( Cao Lộc)

                                                                                                                   (20)

                                                18.Ngọc (TP Lạng Sơn)

          19.Chung ( Công An tỉnh)                           (13)

                                          (06)

          20.Cảnh ( Lộc Bình)

                                                                                                  (18)

                                                21.Quân (Tràng Định)                                                Tranh giải 3

                                                                             (14)                                                  (21)

                                                22Long ( Hữu Lũng)

         

ĐƠN NỮ

                                                1. Linh ( Chi Lăng)

                                                                                 (06)

          2. Nhung ( Lộc Bình)

 

                                             (01)

          3. Giang ( Văn Quan)

                                                                                                     (10)

          4. Mi ( Văn Quan)

                                            (02)

          5. Linh ( Sở GD&ĐT)

                                                                                (07)

                                                6. Châm (Sở GD&ĐT)

                                                                                                                      (13)

          7. Linh ( Tp Lạng Sơn)

 

                                            (03)

          8. Duyên ( Tràng Định)

 

          9. Chi ( Công An tỉnh)                                   (08)

 

                                           (04)

          10. Hương ( Văn Lãng)

                                                                                                   (11)

          11. Hoài ( Tràng Định)

 

                                           (05)

          12.Trang ( TP Lạng Sơn)

                                                                                 (09)

                                                13.Thủy ( Lộc Bình)

                                                                                                                                          Tranh giải 3

                                                                                                                            (12)

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX NĂM 2022

 

          I. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 26/9 đến hết ngày 28/9/2022. (Buổi chiều bắt đầu từ 14h00)

          II. Địa điểm: môn Điền kinh thi đấu tại Sân vận động Đông Kinh, đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn.

          III. Lịch thi đấu:

          1. Buổi chiều: Ngày 26/9/2022

- Chạy 100m nam (bán kết).

- Chạy 100m nữ (bán kết).

          - Chạy 400m nam (bán kết).

- Chạy 400m nữ (bán kết).

- Chạy 100m nam (chung kết)

- Chạy 100m nữ (chung kết)

- Chạy 400m nam (chung kết)

- Chạy 400m nữ (chung kết)

2. Buổi chiều: Ngày 27/9/2022

- Chạy 200m nam (bán kết).

- Chạy 200m nữ (bán kết).

- Chạy 1.500m nam (chung kết)

- Chạy 800m nữ (chung kết).

- Chạy 200m nam (chung kết)

- Chạy 200m nữ (chung kết)

3. Buổi chiều: Ngày 28/9/2022

- Nhảy xa nam.               - Nhảy cao nam.

- Nhảy xa nữ.                 - Nhảy cao nữ.

- Đẩy tạ nam.

- Đẩy tạ nữ.

         

          * Đề nghị các VĐV tham gia thi đấu có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để khởi động và làm các thủ tục thi đấu.

          Có vấn đề gì về lịch thi đấu, xin ĐT cho đ/c Nghĩa, số 0395 270 866