NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023) & NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5!

Điều lệ Giải Thể thao Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
   

Số: 30/ĐL-SVHTTDL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

    Lạng Sơn, ngày    tháng 02   năm 2023

ĐIỀU LỆ

Giải Thể thao Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2023

 
   

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ giải Thể thao Cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", động viên, khích lệ các đồng chí cán bộ lãnh đạo gương mẫu tích cực tập luyện thể dục thể thao, để có đủ sức khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, đồng thời góp phần tăng tỉ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Công tác tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, khách quan, thiết thực, hiệu quả và đúng Điều lệ.

- Các vận động viên tự chịu trách nhiệm về sức khỏe đảm bảo để thi đấu thể thao, đảm bảo các tiêu chuẩn về đối tượng, độ tuổi tham dự giải theo qui định.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Môn Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 25 - 26/3/2023.

- Môn Golf được tổ chức trong ngày Chủ nhật 26/3/2023.

- Khai mạc: 7h30 ngày 25/3/2023, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Bế mạc, tổng kết, trao thưởng: 17h00 ngày 26/3/2023 tại Sảnh 2, Trung tâm Hội nghị The Pride, số 69 đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

2. Địa điểm thi đấu

- Môn Bóng bàn, Cầu lông: tại nhà thi đấu TDTT tỉnh số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Môn Quần vợt: tại Trung tâm Quần vợt Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Môn Golf: tại sân golf Yên Dũng, Bắc Giang.

3. Họp bốc thăm xếp lịch thi đấu: từ 9h00 ngày 16/3/2023. Ban tổ chức (BTC) mời các đồng chí trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên, có mặt tại hội trường tầng III, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để họp, bốc thăm xếp lịch thi đấu.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

A. Nhóm chính

1. Lãnh đạo: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn;

2. Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; trưởng, phó các ban thuộc HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương.

3. Lãnh đạo các cơ quan[2]trung ương trên địa bàn tỉnh;

4. Lãnh đạo các Hội có tính chất đặc thù theo Quyết định số 382/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh          

   Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2023

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

GIẢI THỂ THAO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2023

(Gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/3/2023)

Môn thi Nội dung thi Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Giới tính Năm sinh Ghi chú
Bóng bàn Đơn Nam          
Đơn Nữ          
Đôi Nam          
         
Đôi Nữ          
         
Đôi Nam Nữ          
         
Cầu lông Đôi Nữ          
         
Đôi Nam Nữ          
         

Đôi Nam:

       Nhóm I

         
         
       Nhóm II          
         
Quần Vợt

Đôi Nam:

       Nhóm I

         
         
       Nhóm II          
         
Đôi Nam Nữ          
         
Golf Đơn Nam          
Đơn Nữ          

                                                      

                                                                                                                                                                 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ XÁC NHẬN[2] Bảo Việt, Bưu điện, Điện lực, VNPT, Viettel, Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Công ty Xăng dầu, Công ty Lương thực Cao Lạng, Than Na Dương.

[3] Hội Chữ Thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Đông y, Hội làm vườn, Liên minh HTX.